งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ Link E-book. การทำ Link การทำ Link หรือการเชื่อมโยงไปยังส่วน ต่าง ๆ ของหนังสือเช่นทำสารบัญ หรือส่วนที่ต้องการ ให้มีการเชื่อมโยง วิธีการก็คือ คลิกเลือกเมนู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ Link E-book. การทำ Link การทำ Link หรือการเชื่อมโยงไปยังส่วน ต่าง ๆ ของหนังสือเช่นทำสารบัญ หรือส่วนที่ต้องการ ให้มีการเชื่อมโยง วิธีการก็คือ คลิกเลือกเมนู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ Link E-book

2 การทำ Link การทำ Link หรือการเชื่อมโยงไปยังส่วน ต่าง ๆ ของหนังสือเช่นทำสารบัญ หรือส่วนที่ต้องการ ให้มีการเชื่อมโยง วิธีการก็คือ คลิกเลือกเมนู Insert - --------> Text พิมพ์ข้อความลงใน Text editor ระบาย ทึบในส่วนที่ต้องการจะทำจุดเชื่อมโยง คลิกที่ปุ่ม Link จะขึ้นหน้าต่าง Link Type ซึ่งมีการ Link หลายๆ แบบ ให้เลือกรูปแบบการ Link ตามที่เรา ต้องการ

3 เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้เราคลุมดำที่ ข้อความที่ต้องการ Link แล้วเลือกคำว่า Link ( ด้านล่าง )

4 จะปรากฏดังรูป เลือกคำว่า Page แล้วกำหนด หน้าที่ต้องการ Link ไป

5 เมื่อใส่ Link ให้ข้อความนั้นแล้วจะมีขีดขีด กลางข้อความนั้นเพื่อบอกให้รู้ว่าเราได้ใส่ Link ให้ข้อความนี้แล้ว

6 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การทำ Link E-book. การทำ Link การทำ Link หรือการเชื่อมโยงไปยังส่วน ต่าง ๆ ของหนังสือเช่นทำสารบัญ หรือส่วนที่ต้องการ ให้มีการเชื่อมโยง วิธีการก็คือ คลิกเลือกเมนู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google