งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Android อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่มีระบบ ปฏิบัติการ มักจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการกำหนด ค่าหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Android อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่มีระบบ ปฏิบัติการ มักจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการกำหนด ค่าหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Android อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่มีระบบ ปฏิบัติการ มักจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการกำหนด ค่าหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์หรือ ระบบนั้น ๆ

2 คลิกเลือกที่ การตั้งค่า

3 1. ระบบไร้สายและเครือข่าย แตะแล้วเลื่อน จาก “ ปิด ” ให้เป็น “ เปิด ” แตะแล้วเลื่อน จาก “ ปิด ” ให้เป็น “ เปิด ”

4 คลิกเลือก เครื่องส่ง Wifi ที่ต้องการ

5 ในกรณีที่เครื่องส่งสัญญาณ Wi Fi มีการป้องกันการเข้าใช้งานไว้ จะ ปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน ดัง รูป แต่ถ้าหากไม่มีการป้องกันการ เข้าใช้งานไว้ ก็สามารถเลือก เชื่อมต่อ ได้เลย

6 2. การใช้ข้อมูล เมนูการใช้ข้อมูล คือ ฟังก์ชัน ที่ใช้ใน การติดตามการใช้ข้อมูล

7 3. เสียง ปรับระดับความดัง ของเสียง

8 4. การแสดงผล ใช้ในการปรับความสว่าง ภาพพื้นหลัง ขนาดอักษร

9 5.HDMI ใช้ในการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอ การซูม การพักหน้าจอ

10 6.Screenshot Setting ใช้ในการตั้งค่าเวลาในการ แสดงผล ที่จัดเก็บข้อมูล

11 7. ที่เก็บข้อมูล ส่วนที่แสดงพื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลทั้งหมดของเครื่อง ประกอบด้วย 4 ส่วน - ที่เก็บข้อมูลภายใน - Nandflash - SD card - USB

12 8. แบตเตอรี่ เป็นส่วนแสดงสถานะของ แบตเตอรี่

13 9. แอปพลิเคชัน แสดงแอปพลิเคชัน ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่อง

14 10. บริการแจ้งตำแหน่ง ระบบในการบ่งบอกตำแหน่ง ของผู้ใช้ต่างๆ พร้อมกับการ บริการเพื่อสนองตอบความ ต้องการของผู้ใช้

15 11. ความปลอดภัย ใช้ในการตั้งค่าการใช้งาน ของแท็บเล็ต

16 12. ภาษาและการป้อนข้อมูล ใช้กำหนดภาษาที่จะใช้งานของแท็บเล็ต

17 13. การสำรอง ข้อมูล และการรีเซ็ต ใช้ในการสำรองข้อมูล การตั้งค่าเริ่มต้นของแท็บเล็ต

18 14. เวลาและวันที่ ใช้ในการกำหนดวัน เวลา และการเลือกรูปแบบวันที่

19 15. การ เข้าถึง ฟีเจอร์สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะทาง สายตาสามารถใช้แท็บเล็ต

20 16. สำหรับนักพัฒนาซอร์ฟแวร์ ใช้ในการจัดการแอนดรอยด์เพื่อ กำหนดค่าภายในแท็บเล็ต

21 17. เกี่ยวกับแท็บเล็ต เมนูสำหรับตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ แท็บเล็ต

22 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Android อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่มีระบบ ปฏิบัติการ มักจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการกำหนด ค่าหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ให้กับอุปกรณ์หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google