งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“EndNote Program : Introduction” Nounlaor Chulapasars Librarian Faculty of Veterinary Medicine CMU 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“EndNote Program : Introduction” Nounlaor Chulapasars Librarian Faculty of Veterinary Medicine CMU 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “EndNote Program : Introduction” Nounlaor Chulapasars Librarian Faculty of Veterinary Medicine CMU 2008

2

3 EndNote gives you the capability to import references from online databases and store them in your personal EndNote libraries.

4 Program for Reference Management Reference manager Reference manager Endnote Endnote ProCite ProCite Refwrite Refwrite Etc. Etc.

5 http://library.cmu.ac.th

6 Endnote X1

7 Start Program Endnote Program คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program

8 Create or open library

9 See What’s New in EndNote X1

10 Name the file or library

11 Blank file or library

12 Entering Reference Type in citation Type in citation Import from Direct Export Import from Direct Export Filter option Filter option Searching remote database Searching remote database

13 Citation from book Trusfield, M. (1997): Veterinary epidemiology. 2 nd ed. epidemiology. 2 nd ed. London: Blackwell Science. London: Blackwell Science.

14 Choose reference type

15 Type of reference Book Book Article journal Article journal Thesis or dissertation Thesis or dissertation Chapter in book Chapter in book Proceeding Proceeding Electronic documents Electronic documents Etc. Etc.

16 Choose reference style

17 Styles of reference writing Vancouver style Vancouver style Name year style Name year style Author date style Author date style APA style APA style ISO style ISO style Harvard style Harvard style Etc. Etc.

18 Citation from Journal Article Perry, B., McDermott, J., Randolph, T. (2001). Can epidemiology and economics make a meaningful contribution to national animal-disease control? Preventive Veterinary Medicine 48(4).

19 Save reference from Save reference from work sheet

20

21 Entering ReferenceImport from Entering Reference : Import from Database directly: Science Direct

22 Click articles and Export citation

23 Click at content and export format then click Export

24 Choose EndNote library then click open

25 Transfering References from Science Direct to selected library

26 Databases that transferred as like as Science Direct Annual review Annual review Blackwell synergy Blackwell synergy ISI Web of knowledge ISI Web of knowledge SCOPUS SCOPUS Springer link Springer link Etc. Etc.

27 Udomkusonsri, P. (2003): Pathogenesis of the acute ulceration response (AUR) in fish. Raleigh, NC: North Carolina State University, Dissertation. Citation: Thesis/Dissertation

28 Vancouver Style Example Botulism was found in Thailand in the year 1997 in Tak and Nan Province. Two from 13 patients were dead (15.4%) (1-2) And then........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(3) Reference 1.Swaddiwudhipong W, Wongwatcharapaiboon P. Foodborne butulism outbreaks Following consumption of home-canned bamboo shoots in Northern Thailand. J Med Assoc Thailand 2000; 83:1021-25. 2. Wongwatcharapaiboon P, Thaikruea L, Ungchusak K, Wattanasri S, Sriprasert P, Foodborne botulism associated with home-canned bamboo shoots Thailand 1998. Morb Mortal Weekl Rep 1999;48(21):437- 9. 3. Rhodehamel EJ, Reddy NR, Pierson D. Botulism : the causative agent and its control in food. Food Control 1992.; 3(3) :125-43

29 Author date style example Botulism was found in Thailand in the year 1997 in Tak and Nan Province. Two from 13 patients were dead (15.4%) (Swaddiwudhipong W, et al, 2000; Wongwatcharapaiboon P, et al; 1999) The disease caused by Clostridium botulinum which mostly found in sausage since 1896 (Rhodehamel EJ,et al, 1992) Reference Rhodehamel EJ, Reddy NR, Pierson D. Botulism : the causative agent and its control in food. Food Control 1992.; 3(3) :125-43. Swaddiwudhipong W, Wongwatcharapaiboon P. Foodborne butulism outbreaks Following consumption of home-canned bamboo shoots in Northern Thailand. J Med Assoc Thailand 2000; 83:1021-25. Wongwatcharapaiboon P, Thaikruea L, Ungchusak K, Wattanasri S, Sriprasert P, Foodborne botulism associated with home-canned bamboo shoots Thailand 1998. Morb Mortal Weekl Rep 1999;48(21):437- 9.

30 ฐานข้อมูลISI Web of Knowledge

31 คลิกเลือกบทความที่ต้องการและคลิก Export to reference software

32 SCOPUS

33 Export output

34 Springer Link

35 Export this article as RIS

36

37 Entering Reference :Filter option Pubmed ใส่คำค้น

38 Change to MEDLINE

39 Change toText

40 Text File from Pubmed

41 Save to Text file

42 กลับไปที่ Endnote เพื่อ import ข้อมูลที่ save ไว้

43 From Import data file :choose saved file At Import option : choose Pubmed (NLM) click Import

44 Entering Reference : Searching remote database click Tools and connect

45 Choose Pubmed (NLM) choose connect

46 Key in keywords Click search

47

48 Copy all reference to Endnote

49

50

51 การใช้งานร่วมกับ Microsoft word เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ เลือก รูปแบบการอ้างอิง

52 Open Microsoft word

53 คลิก Tools เลือก Endnote 9 เลือก Insert Selected Citations

54 รายการอ้างอิงที่เลือกไว้จะได้รับการอ้างและเขียนเอกสารอ้างอิง ตามตำแหน่งและรูปแบบที่เลือกไว้

55

56 เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่ Format Bibliography

57 เลือกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน

58 การอ้างอิงเอกสารและการเขียนเอกสารอ้างอิง แบบAuthor-year Style

59 การสั่งพิมพ์บรรณานุกรมที่ต้องการ :ที่ File Endnote เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ พิมพ์

60 เลือก Export หรือ Print ตามต้องการ

61 เมื่อเลือก Export ให้ Save file เป็น text file จะ ได้ file ที่ต้องการนำไปใช้ได้

62 เมื่อเลือกใช้คำสั่ง Print

63

64

65

66 The End


ดาวน์โหลด ppt “EndNote Program : Introduction” Nounlaor Chulapasars Librarian Faculty of Veterinary Medicine CMU 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google