งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX. ประเภทของ เครื่องโทรสาร ตัดกระดาษ อัตโนมัติ 1. เครื่องโทรสารกระดาษ ความร้อน ( กระดาษม้วน ) ไม่ตัดกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX. ประเภทของ เครื่องโทรสาร ตัดกระดาษ อัตโนมัติ 1. เครื่องโทรสารกระดาษ ความร้อน ( กระดาษม้วน ) ไม่ตัดกระดาษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX

2 ประเภทของ เครื่องโทรสาร ตัดกระดาษ อัตโนมัติ 1. เครื่องโทรสารกระดาษ ความร้อน ( กระดาษม้วน ) ไม่ตัดกระดาษ

3 ระบบ เลเซอร์ 2. เครื่องโทรสารกระดาษ ธรรมดา (A4) ระบบฟิล์ม ระบบอิงค์ เจ็ท ระบบมัลติ ฟังก์ชั่น

4 วิธีการใช้ เครื่องโทรสา ร  เมื่อใส่กระดาษ ที่จะส่งแล้วจะ เห็นคำว่า “ STANDARD ” ปรากฎที่หน้าจอบอกสถานะ กดปุ่ม “DIGIAL SP-PHONE” เพื่อใช้ ระบบ HandFree ของ เครื่อง  เปิดฝา ปิดช่อง ใส่กระดาษ  วางกระดาษ โดยให้ด้านที่ มีข้อความที่ จะส่ง คว่ำลง

5  รอจนได้ยินเสียงสัญญาณจาก ปลายทาง เป็นเสียง พร้อมรับ FAX แล้วจึงกดปุ่มสี เขียว (START/SET/COPY) กระดาษ ต้นฉบับที่จะส่ง FAX จะค่อย ๆ ถูกดึงเข้าไปอ่าน  กดหมายเลขโทรศัพท์ ปลาย ที่ที่ต้องการจะ ส่ง FAX ไป

6  รอจนกว่าจะมีข้อความว่า “ SETNT OK ” ก็ เอากระดาษต้นฉบับออก  กระดาษต้นฉบับที่จะ FAX ต้องหนาไม่ เกิน 15 แผ่น ต่อการส่ง 1 ครั้ง

7 วิธีการ ดูแลรักษา 4. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายดิน สาย นำสัญญาณว่ามีการชำรุดหรือไม่ หากพบว่าชำรุดก็ ทำการซ่อม ก็ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ทันที 1. ควรหมั่นทำความสะอาด เครื่องโทรสารเป็นประจำ 2. ควรจัดวางหรือติดตั้ง เครื่องโทรสารในบริเวณที่ แห้งไม่เปียก 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือ ที่แนบมา

8 จบการ นำเสนอ จัดทำโดย นางสาวศิริพร เหล่าเท้ง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX. ประเภทของ เครื่องโทรสาร ตัดกระดาษ อัตโนมัติ 1. เครื่องโทรสารกระดาษ ความร้อน ( กระดาษม้วน ) ไม่ตัดกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google