งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระบายสีช่องที่ยังไม่มีข้อมูล สภาพปัญหา การสร้างแผ่นงาน excel ถ้าต้องการกำหนดให้ช่องที่จะต้องเติม ข้อมูล มีลักษณะเด่นชัด แต่เมื่อเติมข้อมูลไปแล้ว จะทำให้ช่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระบายสีช่องที่ยังไม่มีข้อมูล สภาพปัญหา การสร้างแผ่นงาน excel ถ้าต้องการกำหนดให้ช่องที่จะต้องเติม ข้อมูล มีลักษณะเด่นชัด แต่เมื่อเติมข้อมูลไปแล้ว จะทำให้ช่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การระบายสีช่องที่ยังไม่มีข้อมูล สภาพปัญหา การสร้างแผ่นงาน excel ถ้าต้องการกำหนดให้ช่องที่จะต้องเติม ข้อมูล มีลักษณะเด่นชัด แต่เมื่อเติมข้อมูลไปแล้ว จะทำให้ช่อง นั้นกลับเป็นปกติเหมือนเดิม

3 หลักการ ใช้การกำหนดลักษณะของ cell แบบมีเงื่อนไข โดยใช้คำสั่ง Isblank วิธีการ 1.เลือก cell ที่ต้องการ ในตัวอย่าง เลือก cell C3

4 ไปที่ Format > Conditional Formatting …

5 3.จะเกิดหน้าต่างการจัดรูปแบบขึ้น ให้คลิกเลือก Formula Is ดังภาพ

6 4.ให้พิมพ์คำว่า Isblank(C3)

7 5.จาำกนั้น ในหน้าจอเดียวกันนี้ ให้คลิกปุ่ม Format เพื่อจัดรูปแบบ ในกรณีที่ cell A3 ไม่มีข้อมูล

8 6.จะปรากฎหน้าต่างให้เลือก คลิกที่ Patterns และเลือกสีตามใจชอบ Cell A3 ที่ยังไม่เติมข้อมูล จะเป็นสีที่ กำหนดนี้

9 7.กดปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้อจอเดิม

10 คลิกปุ่ม OK เป็นเสร็จสิ้นการกำหนดสี ถ้าไม่มีข้อมูล A3 จะเป็นสีที่กำหนด แต่เมื่อมีข้อมูล สีของ A3 จะกลับเป็นสี ขาวตามปกติ

11


ดาวน์โหลด ppt การระบายสีช่องที่ยังไม่มีข้อมูล สภาพปัญหา การสร้างแผ่นงาน excel ถ้าต้องการกำหนดให้ช่องที่จะต้องเติม ข้อมูล มีลักษณะเด่นชัด แต่เมื่อเติมข้อมูลไปแล้ว จะทำให้ช่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google