งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ที่ไม่มีข้อมูล ของ เสนอ อ. ภาณุมาศ ชาติทองเเดง จัดทําโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ที่ไม่มีข้อมูล ของ เสนอ อ. ภาณุมาศ ชาติทองเเดง จัดทําโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ที่ไม่มีข้อมูล ของ เสนอ อ. ภาณุมาศ ชาติทองเเดง จัดทําโดย
การระบายสีช่อง ที่ไม่มีข้อมูล ของ excle จัดทําโดย เลขที่ 11 ม.2/2 ด.ช. ธนกร สมสมัย เสนอ อ. ภาณุมาศ ชาติทองเเดง

2 การระบายสีช่องที่ยังไม่มีข้อมูล
สภาพปัญหา การสร้างแผ่นงาน excel ถ้าต้องการกำหนดให้ช่องที่จะต้องเติมข้อมูล มีลักษณะเด่นชัด แต่เมื่อเติมข้อมูลไปแล้ว จะทำให้ช่องนั้นกลับเป็นปกติเหมือนเดิม

3 ใช้การกำหนดลักษณะของ cell แบบมีเงื่อนไข โดยใช้คำสั่ง Isblank วิธีการ
หลักการ ใช้การกำหนดลักษณะของ cell แบบมีเงื่อนไข โดยใช้คำสั่ง Isblank วิธีการ เลือก cell ที่ต้องการ ในตัวอย่าง เลือก cell C3                                                                                                

4 ไปที่ Format > Conditional Formatting …
                                                                                                             

5 จะเกิดหน้าต่างการจัดรูปแบบขึ้น ให้คลิกเลือก Formula Is ดังภาพ
                                                                                                                         

6 ให้พิมพ์คำว่า Isblank(C3)
                                                                                                   

7 จาำกนั้น ในหน้าจอเดียวกันนี้ ให้คลิกปุ่ม Format เพื่อจัดรูปแบบ ในกรณีที่ cell A3 ไม่มีข้อมูล
                                                                                      

8 จะปรากฎหน้าต่างให้เลือก คลิกที่ Patterns และเลือกสีตามใจชอบ Cell A3 ที่ยังไม่เติมข้อมูล จะเป็นสีที่กำหนดนี้                                                                                                

9 กดปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้อจอเดิม
                                                                                                                                                                                                  

10 คลิกปุ่ม OK เป็นเสร็จสิ้นการกำหนดสี ถ้าไม่มีข้อมูล A3

11 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ที่ไม่มีข้อมูล ของ เสนอ อ. ภาณุมาศ ชาติทองเเดง จัดทําโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google