งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M prapansilp 09 1 มุมมองในระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย หลุยส์แทรเวิร์น กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M prapansilp 09 1 มุมมองในระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย หลุยส์แทรเวิร์น กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 m prapansilp 09 1 มุมมองในระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย หลุยส์แทรเวิร์น กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2552 นพ. มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์

2 m prapansilp 09 2 System: function & mechanism to get results or goals Goals: beneficiaries ( ผู้รับประโยชน์ ) get suitable nutrition What are indicators for suitable nutrition?

3 m prapansilp 09 3 System: function & mechanism to get results or goals What are suitable function (or mission) & mechanism? Mechanism: ways of managing, equipments, tools, structure & people

4 m prapansilp 09 4 Suitable or Appropriate Mechanisms Effective Low cost Easy to use, simple, practicable Relevant, applicable Culturally and legally acceptable

5 m prapansilp 09 5 Good System AppropriateSustainable Easy to expand

6 m prapansilp 09 6 Team of good members does not guarantee success. Good manuals, tools and documents do not guarantee getting results.

7 m prapansilp 09 7 How to Make the System Works Right actors: who run or be part of the system Enough supporters: financial, technical Supportive environment: social, trend, physical, facilities All need to be considered and managed, otherwise it guarantees failure.


ดาวน์โหลด ppt M prapansilp 09 1 มุมมองในระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย หลุยส์แทรเวิร์น กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google