งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Single Window for Health Consumer Protection. ความเปลี่ยนแปลง 1. ยกระดับเป็น NATIONAL PROGRAM ภายใต้การจัดการของกรมฯ 2. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Single Window for Health Consumer Protection. ความเปลี่ยนแปลง 1. ยกระดับเป็น NATIONAL PROGRAM ภายใต้การจัดการของกรมฯ 2. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Single Window for Health Consumer Protection

2 ความเปลี่ยนแปลง 1. ยกระดับเป็น NATIONAL PROGRAM ภายใต้การจัดการของกรมฯ 2. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีหลัก ร่วมมือจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3. รวดเร็ว ทันการ เปิดเผย โปร่งใส

3 ACTIVE SURVEILLANCE PASSIVE MONITORING SENSITIVE/HOT/SPECIAL ISSUES ~ 10%

4 Policy & Planning joint Committee DMSC Deputy DG FDA Deputy SG CHAIRS OF SUB COMMITTEE DRAFT ACTION PLAN TOP EXECUTIVE MEETING WHY, FOR WHAT How WHAT WHEN WHERE EXPECTED OUT COME APPROVED ACTION PLAN

5 DMSC DATA / INFORMATION SINGLE WINDOW GOVERNMENT USERS TARGET GROUP ACTION PUBLIC BENEFIT ACTIVE / PASSIVE

6 DMSC SENSITIVE PROGRAM OWNER TOP EXECUTIVE DECISION MAKING ACTION SINGLE WINDOW SPECIFIC TARGET GROUP PUBLIC ANNOUNCEMENT


ดาวน์โหลด ppt Single Window for Health Consumer Protection. ความเปลี่ยนแปลง 1. ยกระดับเป็น NATIONAL PROGRAM ภายใต้การจัดการของกรมฯ 2. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google