งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙

2 Zoonoses : Infections are naturally transmitted between vertebrate animals and people  Anthropozoonoses : main resurvior of infection is non-human vertebrate animals  Zooanthroponoses : diseases that mainly affect people, which may be transmitted to animals[temporary resurvior]

3 Affects  1500 infectious disease in human  60% of human infection are caused by pathogens shared with wild or domestic animals  1,000,000,000 illness/year  1,000,000 deaths/year

4 zoonoses  Bacterial agent 28 types  Rickettsial agent 10 types  Fungal agent 11 types  Parasite agent 65 types  Viral agent 47 types

5

6 DLD list  Anthrax  Avian Influenza  Brucellosis  Leptospirosis  Lyssa  Surra  Trichinosis  Tuberculosis

7 Tools  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ.2542( ฉบับที่ 2)  One Health  FETPV  EIDs

8 Avian Influenza  Active surveillance  Passive surveillance  Preventive campaign  disinfection  information

9 Brucellosis  Active surveillance  Farm standard  Research

10 leptospirosis  Passive surveillance  Mornitoring Network

11 Rabies  Passive survillance  Vaccination  Vector control  Mornitoring Network

12 Tuberculosis  Active surveillance

13 Team  Ministry of Public Health  Ministry of Agriculture and cooperatives  Ministry of Interior  Food and Agriculture Organization of the United Nation  The Office International des Epizooties  Centres for Disease Control and Prevention

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google