งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zoonoses นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zoonoses นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Zoonoses นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙

2 Zoonoses : Infections are naturally transmitted between vertebrate animals and people
Anthropozoonoses : main resurvior of infection is non-human vertebrate animals Zooanthroponoses : diseases that mainly affect people, which may be transmitted to animals[temporary resurvior]

3 Affects 1500 infectious disease in human
60% of human infection are caused by pathogens shared with wild or domestic animals 1,000,000,000 illness/year 1,000,000 deaths/year

4 zoonoses Bacterial agent 28 types Rickettsial agent 10 types
Fungal agent 11 types Parasite agent 65 types Viral agent 47 types

5

6 DLD list Anthrax Lyssa Avian Influenza Surra Brucellosis Trichinosis
Leptospirosis Lyssa Surra Trichinosis Tuberculosis

7 Tools พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542(ฉบับที่ 2) One Health FETPV EIDs

8 Avian Influenza Active surveillance Passive surveillance
Preventive campaign disinfection information

9 Brucellosis Active surveillance Farm standard Research

10 leptospirosis Passive surveillance Mornitoring Network

11 Rabies Passive survillance Vaccination Vector control
Mornitoring Network

12 Tuberculosis Active surveillance

13 Team Ministry of Public Health
Ministry of Agriculture and cooperatives Ministry of Interior Food and Agriculture Organization of the United Nation The Office International des Epizooties Centres for Disease Control and Prevention

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Zoonoses นายสัตวแพทย์กฤษณ์ วีระวงศ์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google