งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สาขาธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย (Health care Business in Thailand) น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สาขาธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย (Health care Business in Thailand) น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สาขาธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย (Health care Business in Thailand) น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย

2 2 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Health care : - * Hospital - Medical Services (Hotel Services) * Health SPA * Health Massage * Herbs

3 3 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Hospital – Medical Services (Hotel Services) Private Hosp. Total 455 Member 215=47.25% Non Member 240=52.75% Total Private H. bed=40,155 Member=30,582 =76.16% Non Member= 9,753 =23.84%

4 4 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Availability Member=30,582 beds Still Available=20% =6,116.4 beds This is “National Asset” which is needed to be utilized. Need “Thailand Team” to overcome competitors. Thailand as “Health care Hub of Asia”

5 5 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Why? Stimulate Thailand Economic Increase National Income Government Policy Supply & Value Chairs of Hospital Business : -

6 6 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย 1.Pharmacutical 2.Radiology Equipment & Assessories 3.Laoratory E & A 4.Medical Equipment & A 5.Hospital Supplies & House Keeper 6.Medical Supplies 7.Linen 8. Hospital bed & Assesories

7 7 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย 9. Hosp. Furnitures 10. Office Equipment & Assesories 11. Computer + IT 12. Paper & Document 13. Hosp. Cars & Ambulance 14. Food 15. Hand Phone 16. Baby Equipment & Assessories & Nutrition 17. Medical Gasses 18. Aircondition 19. Jobs Creation, non medical

8 8 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Health + FTA Mode 1 -IT -Telemedicine

9 9 Mode 2 -Foreign Patients to be treated in Thailand * Regular Tourist * Medical – Health care Tourism * Expatriates in Thailand * Expatriates in Neighboring countries * In bound coustomers schedule to come for specific treatment

10 10 Mode 3 - Investment Mode 4 - Services to be delivered aboard Addition * Human Resource Development * Quality Recognition * Cirriculum * Investment Tash Force Recognition * Partnership * Visa

11 11 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย * Work permit * Direct Flight * Pricing & 3rd Party Payment * Pay out of pocket * Pay by Private health Insurance * Pay by Government (National Health care coverage)

12 12 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Government Support & Road Show กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยว และ การกีฬา กระทรวงแรงงาน

13 13 น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง ประเทศไทย Government Support & Road Show :- การท่าอากาศยาน กรมตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) Thailand Team Road Show Strategy & Schedule


ดาวน์โหลด ppt 1 สาขาธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย (Health care Business in Thailand) น. พ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เครือ ร. พ. เกษมราษฎร์ สมาคม ร. พ. เอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google