งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Countdown To Zero, Elimination of MTCT in Thailand Sarawut boonsuk MD,MPH Chief of Maternal and child Group Department of Health Focal point PMTCT program,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Countdown To Zero, Elimination of MTCT in Thailand Sarawut boonsuk MD,MPH Chief of Maternal and child Group Department of Health Focal point PMTCT program,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Countdown To Zero, Elimination of MTCT in Thailand Sarawut boonsuk MD,MPH Chief of Maternal and child Group Department of Health Focal point PMTCT program, DOH,Thailand 1

2 HIV/AIDS Epidemic in Thailand People living with HIV/AIDS* 494,861 PLHA HIV prevalence among adults ≥ 15 years * 0.9% Number of health facilities provided ART** 943 facilities (96% governmental hospitals) Number of PLHA receiving ART 2011** 225,272 PLHA (97% adults, 3% children) ART coverage for those needing ART (CD4<350)** 65% Number of PLHA newly initiated on ART 2011** 35,618 PLHA Number of PLHA death due to HIV* 27,234 PLHA Source: * The Asian Epidemic Model (AEM) Projections for HIV/AIDS in Thailand 2005-2025 ** UNGASS report 2011 2

3 Sources: serosentinel surveillance, BoE PHIMS, Department of Health % HIV Prevalence in Pregnant Women by ANC Status 1989-2011 3

4 Estimated Number of New HIV Infections per Year Adults ≥ 15 y, classified by Sub-population, Thailand, 2001-2020 Source: 2009 AIDS Epidemic Projection and Estimation Modeling (AEM) 11.9% 48.6% 5.5% 2.4% 6.3% 20.5% 4.8%

5 Total new HIV infection among couple = 13,614 (31.6%) (40.6%) (22.8%) (8.8%) (10.4%) (8%) (6.2%) (3.1%)

6 National PMTCT M&E system 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MTCT-CARE in all provinces - Partner HIV testing - CD4 post partum - Care for mother and family (OI prophylaxis, ARV) National PMTCT policy -Short course AZT (34 wks) -VCT -Formula feeding (12 mos) -HIV testing for infants born to HIV+mother -New PMTCT policy (AZT (28wks) +SD NVP) -CD4 antepartum and q 6 mos -HAART for mother (CD4<200,symptoms) during ANC -Tail regimen (AZT+3TC) - DNA PCR for infant diagnosis HAART for all HIV-infected pregnant women and couples counseling Thai National PMTCT Policy Evolution PHIMS “Perinatal HIV inventory monitoring system” (76 provinces) PHOMS “Perinatal HIV outcome monitoring system” (4 provinces (2001), 14 provinces (2004) NAP “National AIDS Program” 6

7 Thailand’s National Supported PMTCT Program HIV counseling and testing (HCT) Routine voluntary HCT for all pregnant women (opt out) Individual counseling Group counseling Couples counseling Laboratory testing for HIV-infected pregnant women Routine blood testing for pregnant women (CBC, Blood group, HBsAg, VDRL, Anti-HIV) CD4 test at 14 wks GA and q 6 months Triple ARVs (LPV/r-based HAART) for all HIV-infected pregnant women, AZT or triple ARVs for HIV-exposed babies EID at 1-2 and 4-6 months of age 7

8 Uptake of HIV Testing and Syphilis Testing among Pregnant Women, Thailand Oct 11-Sep 12 (n = 416,626) PHIMS, Thailand DOH % VDRL+: 0.06% Confirm SY: 0.05% HIV+ 0.64 HIV+ 0.59% HIV+: 3.12% Partner HIV status at delivery: 129,490 (31%) HIV+: 0.83% 8

9 Percentage of HIV+women receiving ART/PMTCT Prophylaxis (Oct 11-Aug 12) (N=4,615) Receiving CD4 84% % 9

10 EID Coverage among HIV-Exposed Infants Chi square for linear trend p <0.001 2008200920102011Total Number of live births**797,356787,739766,370796,1043,147,569 HIV prevalence in pregnant women # 0.74%0.69%0.63% 0.72% Estimated number of HIV- infected pregnant women5,9005,4354,8284,93622,573 ** Data from Ministry of Interior, # Data from national PMTCT monitoring system, Department of Health, MOPH * 53% NAP Database June2012 10

11 Mother-to-Child HIV Transmission Rate 2008-2012, PCR Testing Results & Weighted Average Estimation HAART for All (Boosted PI-based HAART  70-80%) 11

12 Continuum of Care in HIV- infected Infants Mean age (days) at first CD4517429379269176 Mean age (days) at ART535425398268156 NAP database: 30 Jun 2012 12

13 Thailand – Major Challenges ~800,000 deliveries per year with 2% no ANC 5,000 deliveries with HIV-positive/year – 10% no ANC – 25% first ANC visit > 28 wks GA – 15% received less than optimum ARV (not HAART) – About half CD4 < 350 cells/cu.mm 20-25% of HIV exposed infants did not receive EID < 30% of HIV-infected infants received ART within 1 year of age Department of Health, Thailand 13

14 Sterilizing cure: lessons learned Modified from the slide collection of Prof. Sharon Lewin. Hutter et al., N Engl J Med, 2009; 360:692; Allers et al., Blood. 2010 117(10):2791; Yukl et al., Int Workshop on HIV and Hepatitis Resistance, Sitges, June 2012 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 HIV-1 RNA (copy/mL) cART AML diagnosis 2 nd BMT for relapse AML BMT donor cells without CCR5 200720082012 GI tract biopsy CSF Brain biopsy 2009 GI tract biopsy No RNA/DNA 14

15 The Mississippi Baby: Functional Cure of HIV 30 hours HIV DNA+ AZT/3TC/NVP started at 31 hours AZT/3TC/LPV/r from day 7 Persaud D, 2013 CROI, Abstract 48LB HIV RNA Loss to follow up and stop ART at age 18 months HIV RNA 19,812 copies/ml 15

16 Almost no HIV virus detected HIV RNA < 50 copies/ml No replication competent virus Very low HIV DNA level HIV RNA detected at 1 copy/ml Almost no HIV virus detected HIV RNA < 50 copies/ml No replication competent virus Very low HIV DNA level HIV RNA detected at 1 copy/ml No HIV-specific immunity Non-reactive HIV EIA Non-reactive Western Blot No HIV-specific CD8 response No HIV-specific immunity Non-reactive HIV EIA Non-reactive Western Blot No HIV-specific CD8 response At 24 months of age 16

17 Goal for Elimination Mother-to-Child HIV Transmission, in Thailand by 2015 1. 50% reduction in number of new pediatric HIV infection 2. 50% reduction of AIDS mortality rate among HIV+ mothers and babies 50% reduction of AIDS mortality in children -Promote early infant diagnosis -Early access to Rx and care -Improve quality of pediatric HIV treatment, promote ARV adherence and reduce complication Reduction of new HIV infection among women 15-45 years for 2/3 of estimated number Reduction of unmet family planning need to zero Reduce MTCT rate to < 2% 95% of HIV+mothers and family refer to treatment and care Prong 1 target Prong 2 target Prong 3 target Prong4 target sarawut boonsuk DOH,MOPH 2012 17

18 Thailand’s Program for eMTCT and Pediatric HIV Cure( New GL) ANC 100% anywhere, any scheme (to eliminate barrier to ANC access and promote high quality of ANC and PMTCT) Promote couple HIV counseling and testing Revised PMTCT guidelines (2013) – Change CD4 criteria from <350 to <500 cu.mm (for continuing ART after delivery) – ART for serodiscordance couples – PCR at 1,2 and 4 months for high risk for MTCT infants – Start ART as soon as possible for HIV-infected infants < 1 yr of age – Triple ARVs for high risk of MTCT infants at birth and discontinue if PCR result was negative 18

19 Thailand’s Program for eMTCT and Pediatric HIV Cure Launch Active Case Management for eMTCT and Pediatric HIV Cure in FY14 – Actively manage HIV-infected pregnant women to receive ARV, identify high risk for MTCT infants – Promote EID and early ART – Promote linkage to care for PCR positive infants Confirm HIV-infection status as soon as possible Start ART immediately to limit HIV reservoir  HIV cure research (partner with research group) 19

20 PCR Labs Network (14DMSc, 1CMU) BATS Case Manager (B-CM) Early ANC, PMTCT DOH Case Manager (D-CM) Regional Case Manager (R-CM) Hospital Case Manager (H-CM) Advisory Committee Oversees “Elimination of MTCT & Pediatric HIV Cure” Active Case Management Network for eMTCT & Ped HIV Cure EID - PCR 2 ASAP -Early ART ASAP if PCR2 positive -Care & Support New PCR Positive Case DOHDDC Ped Cure research DMSc, NHSO if PCR positive, investigate and manage 20

21 1. ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ เอดส์ OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯ ไม่น้อยกว่า 70 2.ร้อยละ ของหญิงติดเชื้อได้รับการให้คำปรึกษาการ คุมกำเนิด และความเสี่ยงในการตั้งท้องช้ำ Increasing to care in Vulnerable group วิธีการดำเนินงาน *Counseling *condom Free *safety pregnancy *IT/HBSS -SRR MCHT -YFHS -Psychosocial Clinic -OSCC Service Setting Integrate PP area base Funding Process Indicator Outcome Indicator 1.อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 2.ร้อยละการตั้งครรภ์ช้ำในวัยรุ่น 15-19 ปี ร้อยละ 10 Impact Percentage of pregnancy women HIV infected < 0.5 Prevent unwanted pregnancies among women living with HIV/AIDS 21

22 1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่า 60 2. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 3. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 4.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับตรวจเชื้อ เอสไอวีร้อยละ 100 5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการให้คำปรึกษาแบบคู่ร้อยละ 35 6.ร้อยละทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อได้รับการตรวจPCR ที่ 1 เดือนร้อยละ 80 7.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงได้รับ การติดตามเป็นรายบุคคล มากกว่าร้อยละ 80 ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย PCR ทันใจ ใส่ใจ ARV วิธีการดำเนินงาน -คัดกรองความ เสี่ยง /Lab -แก้ไขความเสี่ยง โดยเร็ว --ARV -ANC&LR/WCC /DCC มีคุณภาพ - SRR MCHT การเข้าถึงบริการของ หญิงตั้งครรภ์ - ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ Service Setting บูรณาการกองทุน ตำบล Process Indicator Outcome Indicator 1.ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสร้อยละ 100 2.ร้อยละเด็กอายุน้อยกว่า1ปีที่ติดเชื้อ ได้รับARV >80% Impact Transmission rate < 1 % New case HIV infection in infant < 50 cases Risk Management หญิง ตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 22

23 Process of Risk management in EMTCT Center Manager Provincial Manager Regional Manager Area Management Team DHS/MCH cup SRR- MCHT Risk analysis Report M/E Boonsuk s. DOH Thailand 23

24 Acknowledgements Thananda Naiwatanakul CDC –Thailand Rangsima Lolekha CDC –Thailand UNICEF –Thailand 24

25 THANK YOU 25


ดาวน์โหลด ppt Countdown To Zero, Elimination of MTCT in Thailand Sarawut boonsuk MD,MPH Chief of Maternal and child Group Department of Health Focal point PMTCT program,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google