งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th
QUIZ 30 on Time Zone52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

2 1. เส้นเมริเดียน (เส้นแวง) ใช้ในการเทียบเวลา ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
1. เส้นเมริเดียน (เส้นแวง) ใช้ในการเทียบเวลา ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

3 2. เส้นสีแดง คือ เส้นเมริเดียน (เส้นแวง) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
2. เส้นสีแดง คือ เส้นเมริเดียน (เส้นแวง) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

4 3. แผนที่นี้ใช้สำหรับเทียบเวลามาตรฐาน ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
3. แผนที่นี้ใช้สำหรับเทียบเวลามาตรฐาน ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

5 4. เครื่องมือในภาพใช้เทียบเวลามาตรฐาน ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข.ไม่ใช่
4. เครื่องมือในภาพใช้เทียบเวลามาตรฐาน ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข.ไม่ใช่

6 5. ศึกษาเวลาท้องถิ่นได้จากแผนที่นี้ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
5. ศึกษาเวลาท้องถิ่นได้จากแผนที่นี้ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

7 6. มีเส้นเมริเดียนปฐมและเส้นเขตวันในแผนที่นี้ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
6. มีเส้นเมริเดียนปฐมและเส้นเขตวันในแผนที่นี้ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข.ไม่ใช่

8 7. เส้นเขตวันอยู่ทางด้านขวาของแผนที่นี้ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
7. เส้นเขตวันอยู่ทางด้านขวาของแผนที่นี้ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

9 8. สีแดงคือเส้นเขตวัน (INTERNATIONAL DATE LINE) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข

10 9. ภาพนี้เกี่ยวข้องกับ Greenwich Mean Time ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

11 10.กรุงลอนดอน อยู่ในอังกฤษ ทวีปยุโรป ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
10.กรุงลอนดอน อยู่ในอังกฤษ ทวีปยุโรป ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

12 11. พื้นที่สีเทามีเวลาเร็วกว่า GMT ที่อังกฤษ ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข

13 12. อักษรกำกับโซนเวลา ไม่มี J แต่มี MY ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

14 13. เวลาที่โซน A-M เร็วกว่าที่โซน N-Y ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

15 14. บวกคือเร็วกว่า ลบคือช้ากว่า GMT ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

16 15. ลบคือช้ากว่า บวกคือเร็วกว่า GMT ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

17 16. เวลาที่โซนสีเขียวเร็วกว่าที่โซนสีส้ม ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
16. เวลาที่โซนสีเขียวเร็วกว่าที่โซนสีส้ม ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

18 17. เวลาที่โซนเลขสีฟ้าเร็วกว่าที่โซนเลขสีม่วง ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
17. เวลาที่โซนเลขสีฟ้าเร็วกว่าที่โซนเลขสีม่วง ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช

19 18. เวลาที่ยุโรป(ม่วง)เร็วกว่าที่อเมริกาเหนือ(ฟ้า) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
18. เวลาที่ยุโรป(ม่วง)เร็วกว่าที่อเมริกาเหนือ(ฟ้า) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข.ไม่ใช่

20 19. สีเขียว,ฟ้ามีเวลาช้ากว่าสีชมพู,ม่วง ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข.ไม่ใช่
19. สีเขียว,ฟ้ามีเวลาช้ากว่าสีชมพู,ม่วง ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข.ไม่ใช่

21 20. ไทย(แดง)หนึ่งทุ่ม อังกฤษ(ขาว)เที่ยงวัน ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
20. ไทย(แดง)หนึ่งทุ่ม อังกฤษ(ขาว)เที่ยงวัน ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

22 21. ภาคพื้นทวีปอเมริกาใต้มี 3 เขตเวลา ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
21. ภาคพื้นทวีปอเมริกาใต้มี 3 เขตเวลา ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

23 22. เวลาที่ตุรกีเร็วกว่าเวลาที่แคลิฟอร์เนีย ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

24 23. เวลาที่ออสเตรเลีย เขตต. ต. ช้ากว่าเขตต. อ. ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
23. เวลาที่ออสเตรเลีย เขตต.ต.ช้ากว่าเขตต.อ. ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

25 24. ไทยเทียบเวลาท้องถิ่นที่เส้นแวง 105 ํ ต. อ. ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
24. ไทยเทียบเวลาท้องถิ่นที่เส้นแวง 105 ํ ต.อ. ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

26 25. เวลาท้องถิ่นของทาจิกิสถานช้ากว่าไทย ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
25. เวลาท้องถิ่นของทาจิกิสถานช้ากว่าไทย ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

27 26. เวลาที่ไทยเร็วกว่าที่อัฟกานิสถาน(แดง) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
26. เวลาที่ไทยเร็วกว่าที่อัฟกานิสถาน(แดง) ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

28 27. เวลาที่เขตสว่าง (Micronesia) เร็วกว่าที่ไทย ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข

29 28 ที่เยเมนเที่ยงคืน ที่โอมานหนึ่งนาฬิกา ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
28 ที่เยเมนเที่ยงคืน ที่โอมานหนึ่งนาฬิกา ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

30 29. เวลาท้องถิ่นอเมริกาเหนือซ่อนอยู่ในวงกลมสีฟ้า ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข
29. เวลาท้องถิ่นอเมริกาเหนือซ่อนอยู่ในวงกลมสีฟ้า ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

31 30. แผนที่เหล่านี้แสดงการแบ่งเขตเวลาย่อย ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่
30. แผนที่เหล่านี้แสดงการแบ่งเขตเวลาย่อย ใช่หรือไม่ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

32 จะที่ไหนเวลาใดก็ต้องตอบ ก
จะที่ไหนเวลาใดก็ต้องตอบ ก.ใช่ ทุกข้อ รักนะจึงบอกให้ เรียนให้สนุก เป็นสุขเมื่อเรียนรู้ จากครูแป้น ส.ภ. ตรัง


ดาวน์โหลด ppt BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google