งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 M: สมมติฐานและ หลักการของระบบการบริหารจัดการโดยระบบ Assumptions and Principles of Management By System องค์กรวงกลม ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 M: สมมติฐานและ หลักการของระบบการบริหารจัดการโดยระบบ Assumptions and Principles of Management By System องค์กรวงกลม ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 M: สมมติฐานและ หลักการของระบบการบริหารจัดการโดยระบบ Assumptions and Principles of Management By System องค์กรวงกลม ประกอบด้วย เส้นเลือดสาร สนเทศล้อมรอบ 1. ดู องค์กรประกอบด้วยทรัพยากร ที่มีคุณค่า 5 ส่วนที่สำคัญ อะไรบ้าง 2. Human being PW: People ware 3. Structural and Functional/Vison /Mission/HW 4.Technical/Innovation/SW 5. Purpose/JOB/ Activity Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( 2. Management by System Context Framework M by objective /Purposed M by Techniques M by PW M by Structured M by Information

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 สรุปรวม การสังเคราะห์ หลักการบริหารเชิงระบบ M by System 2. Management by System Context Framework 1.Sub-system 0f Management 1.Definition 0f Objective subsystem 2.Resources allocation subsystem 3.Resources acquisition subsystem 4.Resources utilization subsystem 5.Evaluation and adjustment subsystem 1.Management by Objective/ Purposed 2.Management by Techniques/ SW 3.Management by Structure/ HW 4.Management by PW 5.Management by Information

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 ขอบเขตการเร่งรัด การบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management) องค์กรวงกลม ประกอบด้วย เส้นเลือดสาร สนเทศล้อมรอบ 1. ดู Organization (Systems) Components มีอะไร 2. Human being PW: People ware 3. Structural and Functional/Vison /Mission/HW 4.Technical/Innovation/SW 5. Purpose/JOB/ Activity องค์ประกอบองค์กร Organization Structure : OS Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( ออกแบบสถาปัตย/รูปแบบกรรมองค์กร Enterprise Architecture: ER 1. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information 3. VIRTUAL SECTORS: Application Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 2. ICT SECTORS: Technology Technology (Socio-cultural Innovation) 2. Management by Information Framework 1.Management by systems objective / JOB, ACTIVITY 2.Management by PW 3.Management by Technical / KM / SW 4.Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW 5.Management by INFORMATION

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 กลับที่เดิม EAU_MIS


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 M: สมมติฐานและ หลักการของระบบการบริหารจัดการโดยระบบ Assumptions and Principles of Management By System องค์กรวงกลม ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google