งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Session #1 General Management & Leadership 30 Jan 2010 Tanunchanoke Dounglomchunt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Session #1 General Management & Leadership 30 Jan 2010 Tanunchanoke Dounglomchunt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Learning Session #1 General Management & Leadership 30 Jan 2010 Tanunchanoke Dounglomchunt

2 Business Paradigm 1 st Wave 2 nd Wave 3 rd Wave 4 th Wave Agricultural Revolution Industrialization Information Technology The Power of Spirituality • Structural Dry View • Rational System • Human Realm • Natural System • Fluid & Flow • Open System Source: The Fourth Wave: Business in 21 st Century, Maynard Jr., H.B. & Mehetens S.E., 1993 The World in 2020, McRae H., 1994 Megatrend 2010, Aburdene P., 2005 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter7/3/2014

3 Brain Map 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 I-Explore I-Preserve I-Control I-Pursue Left Brain Right Brain Logic Imagination CertaintyCenter CreativeCenter Relationship Center Result Center Purpose& Whole Brain Source: Brain Technologies Corporation, 2005 The Organizer The Analyzer The Fine-Print Expert The Visionary The Searcher The Creator The Believer The Belonger The Guardian The Doer The Super-Achiever The Competitor

4 Business Management 7/3/2014Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

5 Management Key Concepts  Organizations: People working together and coordinating their actions to achieve specific goals.  Goal: A desired future condition that the organization seeks to achieve.  Management: The process of using organizational resources to achieve the organization’s goals by...  Planning, Organizing, Leading, and Controlling

6 Four Functions of Management Planning Choose Goals Organizing Working together Leading Coordinate Coordinate Controlling Monitor & measure

7 Organizational Levels Non-managerial Employees Top Managers Middle Managers First-line Managers  First-line managers - the production or creation of the organization’s products  Middle managers - between the first-line level and the top level of the organization  manage the first-line managers  Top managers – organization-wide decisions and establishing the plans and goals that affect the entire organization

8 Efficiency and Effectiveness Management Strives For: Low resource waste (high efficiency) High goal attainment (high effectiveness) Resource Usage Efficiency (Means) Goal Attainment Effectiveness (Ends) Low WasteHigh Attainment

9 Manager’s Roles Interpersonal Roles Informational Roles Decisional Roles Managerial Skills Figurehead role Leader role Liaison role Monitor role. Disseminator role Spokesperson role Entrepreneur role Disturbance handler role Resource allocator role Negotiator role Conceptual skills Human skills Technical skills

10 Skill Type Needed by Manager Level Top Managers Middle Managers Line Managers Conceptual Human Technical

11 Team Dynamic 7/3/2014Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

12 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 Stages Of Group Development PrestageStage I Forming Stage II Storming Stage III Norming Stage V Adjourning Stage IV Performing

13 Stages Of Group Development 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

14 Characteristics of Effective Teams 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

15 Team Management 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 Project Team Communication Conflict Resolution Diversity Coaching Decision Making Meeting Effectiveness Team Charter Problem Solving Decision Making Putting the Pieces Together...

16 Conflict & Group Performance 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

17 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 Conflict-Resolution Techniques UncooperativeCooperative Cooperativeness Assertiveness Unassertive Assertive Forcing Resolving conflicts by satisfying one’s own needs at the expense of another’s Avoiding Resolving conflicts by withdrawing from or suppressing them Collaborating Rewarding conflict by seeking an advantageous solution for all parties Compromising Resolving conflict by each party giving up something of value Accommodating Resolving conflicts by placing another’s needs and concerns above your own

18 Leadership 7/3/2014Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

19 The Road of Leadership •Characteris tics •Internal qualities of leaders Trait •Importance of followers •Servant leadership Emergent •More scientific way •Leave out situation Style & Behavior •Leaders •Followers •Relationship Exchange •There is no one best way •Contingency Situation Early Developed Leadership Theories Linear Approach Source: Organization Culture and Leadership, Schien, E.H., 1992 Leadership Style, Organizational Culture and Performance, Ogbonna, E. & Harris, L.C., 2000 Theory and Practice of Leadership, Gill, R., 2006 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter7/3/2014 The linear approach is no longer applicable.

20 The Road of Leadership •Higher-order needs •Self- actualization Trans- formational •Transform culture •Vision lead Visionary •Inspire followers •Goal-oriented •Solutions providing Charismatic •Recognize needs of members •IQ, EQ, SQ Value-based •Vision •Values •Strategy •Empower •Influence Holistic New Leadership Theories >> Non-linear Approach << Dynamic social processes, Engage shared values, Sense of direction, Corporate culture, and Environmental context Source: Organization Culture and Leadership, Schien, E.H., 1992 Leadership Style, Organizational Culture and Performance, Ogbonna, E. & Harris, L.C., 2000 Theory and Practice of Leadership, Gill, R., 2006 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter7/3/2014

21 Holistic Leadership Model 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 Leadership 1. Vision and Mission 2. Values and Culture 3. Strategy 4. Empowerment 5. Influence, Motivation and Inspiration

22 Motivation 7/3/2014Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

23  People are looking for something to believe in  People are looking for someone to believe in  People are looking for someone to believe in them Understand People 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

24  พยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียงโต้แย้ง  อย่าสร้างศัตรู  ถ้าเราทำผิด ต้องสารภาพอย่างจริงใจและกล้าหาญ  จะเข้าถึงเหตุผลของผู้อื่นได้ ต้องเริ่มต้นด้วยไมตรีจิต  หาทางให้ฝ่ายตรงข้ามตอบรับในทางเห็นด้วยหรือคล้อย ตาม  จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้พูด ยิ่งพูดมากยิ่งดี  ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่านัยความคิดที่เราเสนอ ไปนั้นเป็นความคิดของเขาเอง  การพยายามมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างสุจริตใจ  ให้ความเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิดและความ ปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง  มนุษย์ทุกคนชอบการขอร้อง  การนำเสนอและการแสดงความคิดเห็นต้องมีลักษณะเร้า ใจ ยุทธวิธีในการจูงใจผู้อื่นให้ คล้อยตาม 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

25  D – Development: การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นวิธีการ หนึ่งที่สามารถจูงใจลูกน้องให้ทำงานได้  R – Relation: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับและลูกน้อง เป็นสิ่งที่หัวหน้างานไม่ควรเพิกเฉย  I - Individual Motivation: ลูกน้องแต่ละคนมี หลากหลายสไตล์ ดังนั้นในฐานะของหัวหน้างานจึงจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ลูกน้องแต่ละคน  V - Verbal Communication: คุณรู้ไหมว่าคำพูด เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบกับ ตัวคุณเอง  E - Environment Arrangement: เพื่อมิให้ลูกน้องรู้สึก จำเจหรือเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ มี หลากหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกใช้เพื่อสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจ D- R-I-V-E 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

26  พลังแห่งการตัดสินใจ ภายใต้มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ การยืดอกแสดงความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึก ส่วนบุคคล  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการชี้ชัด ถึงเป้าหมาย ระบุตัวปัญหา ทำรายการทางเลือกสถานการณ์ เก็บข้อมูล เสาะหาทางเลือก วิเคราะห์ความน่าจะเป็น ลงมือ ทำ แล้วก็เกาะติด  ร่วมด้วยช่วยกัน ตามบันได 7 ขั้นได้แก่ กางปม ปัญหา สื่อสารให้เกิดการรับรู้ เผชิญหน้า หาแนวทาง สร้างสรรค์ ภายใต้กรอบประนีประนอม มุ่งมั่นจริงจัง และร่วม ไม้ร่วมมือสุดใจขาดดิ้น กุญแจ 3 ดอก สู่ความสำเร็จ 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

27 Motivation: From Theory To Practice 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 Recognize individual differences Ensure that goals are perceived as attainable Check the system for equity Individualize rewards Link rewards to performance Suggestions for Motivating Employees Use goals Don’t ignore money Match people to jobs

28 How to Spot Gen Y: 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2 LaptopDesigner coffee BB Digi Cam Big headphones iPod Hipster clothes Yoga mat

29 VDO Mission to the Everest!! Leadership in real!! 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

30  Heart: Always love what you do  Head: Search for real/deep knowledge in what you do  Hand: Just do it  Hope: Fight with any barriers and believe you can do it! H4’s 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

31  ครูผู้ยืนอยู่... ไม่ได้ให้ปัญญาแก่ศิษย์ แต่ให้ความรักและความเชื่อมั่น  จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้เราเอาชนะอุป สรคทั้งปวง... ต้องมีความรัก ความ เชื่อมั่น และศรัทธา  รู้แจ้งในสิ่งนั้น ปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆ สร้างสิ่งที่สวยงาม  พระจันทร์ยังคงส่องแสงเหมือนเดิม แม้มีเมฆมาบัง  จงรีบโง่ตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันหน้าจะได้รู้ ว่าเราโง่ ข้อคิด.. จากพี่หนึ่ง 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

32 A time to be happy is now A place to be happy is here And the way to be happy …is to make others happy And to bring a little heaven down here Song: A Time : ) 7/3/2014Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2


ดาวน์โหลด ppt Learning Session #1 General Management & Leadership 30 Jan 2010 Tanunchanoke Dounglomchunt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google