งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pharmacogenomics Project TCELS Oracle รามาธิบดี. Oracle HTB ทำหน้าที่เป็น Data Repository จัดสรร Service Infrastructure ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ใน ระบบโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pharmacogenomics Project TCELS Oracle รามาธิบดี. Oracle HTB ทำหน้าที่เป็น Data Repository จัดสรร Service Infrastructure ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ใน ระบบโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pharmacogenomics Project TCELS Oracle รามาธิบดี

2 Oracle HTB ทำหน้าที่เป็น Data Repository จัดสรร Service Infrastructure ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ใน ระบบโรงพยาบาล มี Java API ให้เรียกใช้ สำหรับ Java Programming Person Services Organization Services Enterprise Terminology Services Audit Services Encounter Services Resource Management Services Patient Services Security Services Clinical Services Consent Services Medication Services Inbound/Outbound Messaging Services

3 OOPUML XML Java HL7 งานประจำ

4 HL7 messages

5 HL7 Information model

6 HL7 3.0 Sep 2005 ballot The RIM is used by HL7 international affiliates to extend HL7 V3 standards to meet local needs. Through a process known as localization, V3 standard specifications are extended using the RIM as the source for new information content. This new information is derived from the RIM and refined in the same manner used to create the original specification.

7 2548 : ศึกษา HL7 2549 : Organization, Person, Role, Patient 2550: Encounter, Scheduling, OPD, PIS, Rx 2551 : OPD, IPD, OR 2552 : EMR

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt Pharmacogenomics Project TCELS Oracle รามาธิบดี. Oracle HTB ทำหน้าที่เป็น Data Repository จัดสรร Service Infrastructure ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ใน ระบบโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google