งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายอาคม เชื้อบุญมี ที่ตั้งเลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายอาคม เชื้อบุญมี ที่ตั้งเลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายอาคม เชื้อบุญมี ที่ตั้งเลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 2. อายุ 29-39 ปี 3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 1. เจ้าของคนเดียว 2. อายุของสถานประกอบการ น้อยกว่า 1 ปี 3. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5 – 10 โต๊ะ 4. จำนวนพนักงาน 2 คน 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 6. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 1 งาน พื้นที่ใช้สำหรับลูกค้า 1 งาน 40-50 คน 7. วัสดุที่ใช้สร้างสถานประกอบการ ปูน ไม้

4 9. ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถาน ประกอบการ 9.1 ประเภทของอาหาร อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 9.2 ราคาอาหาร อาหารตามสั่ง 30 บาท / จาน

5 10. นักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จำนวน.2-5 คน / ครั้ง 11. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด 1) อันดับ 1 คือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เพราะ อร่อยที่สุดในร้าน 2) อันดับ 2 คือ กระเพราหมูกรอบ เพราะ สั่งง่าย 3) อันดับ 3 คือ ข้าวพัดทะเล เพราะ สั่งง่าย

6 12. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบ ๆ ร้านอาหาร ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของ 13. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ได้แก่ นิตยสาร น้ำดื่ม พัดลม

7 14. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม ตกแต่งต้นไม้หน้ากากผีตาโขน

8 15. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทาน อาหาร 1. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน เพราะฤดู หนาวเทศกาลการท่องเที่ยว 2. นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพราะฤดู ร้อน 17. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทาน อาหาร 1. ชาวไทย ได้แก่ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ 2. ชาวต่างประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศสและอเมริกา  หน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ไม่ได้รับการสนับสนุน 19. มีการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร ไม่มี เนื่องจากไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นายอาคม เชื้อบุญมี ที่ตั้งเลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่บ้านบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google