งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Google Earth กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนา โดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Google Earth กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนา โดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Google Earth กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนา โดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผน ที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ กูเกิล เอิร์ธ ใช้ข้อมูลจาก ภาพถ่ายทางอากาศของ U.S. public domain และ ภาพถ่ายดาวเทียมของคีย์โฮล มา ดัดแปลงร่วมกับ ระบบแผนที่ของกูเกิล จาก กูเกิล แมพ รวมทั้งการทำงานร่วมกับ กูเกิลโลคอล เพื่อค้นหา รายชื่อร้าน เช่น ร้านขายของ ธนาคาร และปั๊มน้ำมันใน แผนที่ได้ โดยนำแผนที่มาซ้อนทับลงบนตำแหน่งที่ ต้องการ ตำแหน่งที่ต้องการค้นหา สามารถหาได้จาก บ้านเลขที่ ลองจิจูด ละติจูด ทั้งยังทำงานผ่านรูปแบบ ภาษาของ KML (Keyhole Markup Language)

2 การใช้งานโปรแกรม Google Earth - ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก http://www.google.com/intl/th/earth/index.html หรือ ค้นหา คำว่า “Google Earth” จาก เว็บไซด์ www.google.com

3 Install Program

4 แผงการ ค้นหา ตัวควบคุม ทิศทาง แผงเล เยอร์ แถบ เครื่องมือ

5 Picasa Web Albums

6

7 Gmail

8


ดาวน์โหลด ppt Google Earth กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนา โดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google