งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด

2   Google - ค้นรูปGoogle - ค้นรูป  Google – GmailGoogle – Gmail  Google – ปฏิทินGoogle – ปฏิทิน  Google – แปลภาษาGoogle – แปลภาษา เนื้อหาในการอบรม  Google App. คืออะไร ???  Google - ค้นหาGoogle - ค้นหา  Google – แผนที่Google – แผนที่  Google – เอกสารGoogle – เอกสาร  Google – BlogGoogle – Blog  Google – ภาพถ่ายGoogle – ภาพถ่าย

3 GOOGLE APP. คืออะไร ??? Google App. หรือ Google Application เป็นชุดโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มนักพัฒนาของ บ.กูเกิล เพื่อ อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ปัจจุบันมีโปรแกรมอีกมากมายที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถใช้งานบน Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถ เชื่อมโยงกับการใช้งานโดยอาศัย Username ของ Google

4 เมนูต่าง ๆ ของ Google App.

5 GOOGLE - ค้นหา

6 โดยปกติ จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่เว็บของ Google

7 พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ระบบจะทำการเลือกคำ ที่ใกล้เคียงให้อัตโนมัติ

8 Advanced tools เพื่อให้การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาเฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้น

9 GOOGLE - ค้นรูป

10 เลือกเมนู

11 Advanced tools เพื่อให้การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น

12 GOOGLE - แผนที่

13 เลือกเมนู

14 06จุดเริ่มต้น 06จุดหมาย

15 GOOGLE - GMAIL

16 เลือกเมนู

17 สามารถ Import อีเมล์ อื่นๆ มายัง Gmail ได้

18

19 หมายเหตุ การ Import เมล์ ไม่สามารถทำได้กับ Yahoo mail!!! ที่เป็นแบบฟรีเมล์

20 GOOGLE - เอกสาร  ใช้ทำเอกสาร - Document  ใช้ทำตารางคำนวณ - Spread sheet  ใช้ทำงานนำเสนอ - Presentation  ใช้ทำแบบสำรวจ - Forms

21 เลือกเมนู

22

23

24

25

26

27

28 ตัวอย่างการใช้งาน Form

29 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Form

30 GOOGLE - ปฏิทิน

31 เลือกเมนู

32

33 คลิกที่ช่องปฏิทินที่ต้องการ เพื่อกำหนด เหตุการณ์ หมายเหตุ หากมีปฏิทินหลายอัน ควร แน่ใจว่าเลือกปฏิทินที่ถูกต้อง

34 พิมพ์เพื่อกำหนดกิจกรรม กำหนดช่วงเวลา ใส่รายละเอียดของกิจกรรม เลือกปฏิทินที่ต้องการ กำหนดวิธีการแจ้งเตือน กรณีต้องการแจ้งเตือน ผ่านทางอีเมล์

35 เลือกเพื่อตั้งค่าปฏิทิน

36

37 ระบบปฏิทินจะส่งรหัสการยืนยันไปยัง หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้ส่งข้อความเตือน

38 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปฏิทิน

39

40 GOOGLE – BLOG

41 เลือกเมนู

42

43 GOOGLE – แปลภาษา

44 เลือกเมนู

45

46 GOOGLE – ภาพถ่าย

47 เลือกเมนู

48


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google