งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด

2 เนื้อหาในการอบรม Google App. คืออะไร ??? Google - ค้นหา
Google – Blog Google – ภาพถ่าย Google - ค้นรูป Google – Gmail Google – ปฏิทิน Google – แปลภาษา

3 Google App. คืออะไร ??? Google App. หรือ Google Application เป็นชุดโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มนักพัฒนาของ บ.กูเกิล เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ปัจจุบันมีโปรแกรมอีกมากมายที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานบน Tablet บนระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถเชื่อมโยงกับการใช้งานโดยอาศัย Username ของ Google

4 เมนูต่าง ๆ ของ Google App.

5 Google - ค้นหา

6 โดยปกติ จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่เว็บของ Google

7 พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ระบบจะทำการเลือกคำ ที่ใกล้เคียงให้อัตโนมัติ
พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ระบบจะทำการเลือกคำ ที่ใกล้เคียงให้อัตโนมัติ

8 เพื่อให้การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาเฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้น
Advanced tools เพื่อให้การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาเฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้น

9 Google - ค้นรูป

10 เลือกเมนู

11 เพื่อให้การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น
Advanced tools เพื่อให้การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น

12 Google - แผนที่

13 เลือกเมนู

14 06จุดเริ่มต้น 06จุดหมาย

15 Google - Gmail

16 เลือกเมนู

17 สามารถ Import อีเมล์ อื่นๆ มายัง Gmail ได้

18

19 หมายเหตุ การ Import เมล์ ไม่สามารถทำได้กับ Yahoo mail!!!
ที่เป็นแบบฟรีเมล์

20 Google - เอกสาร ใช้ทำเอกสาร - Document ใช้ทำตารางคำนวณ - Spread sheet
ใช้ทำงานนำเสนอ - Presentation ใช้ทำแบบสำรวจ - Forms

21 เลือกเมนู

22

23

24

25

26

27

28 ตัวอย่างการใช้งาน Form

29 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Form

30 Google - ปฏิทิน

31 เลือกเมนู

32

33 คลิกที่ช่องปฏิทินที่ต้องการ เพื่อกำหนดเหตุการณ์
หมายเหตุ หากมีปฏิทินหลายอัน ควรแน่ใจว่าเลือกปฏิทินที่ถูกต้อง คลิกที่ช่องปฏิทินที่ต้องการ เพื่อกำหนดเหตุการณ์

34 กรณีต้องการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์
พิมพ์เพื่อกำหนดกิจกรรม กำหนดช่วงเวลา ใส่รายละเอียดของกิจกรรม กรณีต้องการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ เลือกปฏิทินที่ต้องการ กำหนดวิธีการแจ้งเตือน

35 เลือกเพื่อตั้งค่าปฏิทิน

36

37 ระบบปฏิทินจะส่งรหัสการยืนยันไปยัง หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้ส่งข้อความเตือน

38 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปฏิทิน

39 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปฏิทิน

40 Google – Blog

41 เลือกเมนู

42

43 Google – แปลภาษา

44 เลือกเมนู

45

46 Google – ภาพถ่าย

47 เลือกเมนู

48


ดาวน์โหลด ppt Google Application โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google