งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008

2 Year200620072008 Case 252198225 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province

3 Asymptomatic HIV Infection Guideline Baseline CD4 Count CD4 Count > 200 CD4 Count < 200 Accessible to HARRT Follow up - clinical - CD4 *AIDS defining illnesses or opportunistic infection If symptomatic* or CD4 declines < 200 initiate HARRT Follow up q 6 month Yes Initiate HARRT CD4< 200 Prophylaxis -PCP CD4 < 100 Prophylaxis -Cryptococcosis screening CMV retinitis CD4 < 50 OIs No

4 NO Refer for Treatm ent F/U Rx. Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Screening CMV retinitis every 6 month (CD4 ≤ 50) CMV retinitis Yes Observe VA

5 Screening CMV retinitis every 6 month No CMV retiniti s CD4 ≤ 50 Observe VA NO Yes CMV retiniti s Refer for Treatmen t F/U Rx. Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province

6 HIVQUAL-T 2006 - 2008 HIVQUAL-T Analysis Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Core IndicatorsOptional Indicators 1. CD4, VL testing 2. OI prophylaxis 3. ARV therapy 4. TB Screening 5. Positive prevention 6. Pap-smear screening 1. OI prophylaxis for Pennicilium, MAC 2. ARV adherence 3. STI screening(Syphilis, Chlamydia, Gonorrhea, Ulcer) 4. Option for hospital

7 Optional indicators 2006 2007 2007 2008 2008 Syphyllis interview screening2.14.78 Syphyllis blood testing04.312.5 Active phase treatment(N.A.) Gonorrhea interview screening065.2100 Gonorrhea blood testing065.20 Ulcer examination028.320.8 Continuous for ARV77.890.787.3 Adherence Follow up100 98.6 HIVQUAL-T 2006 - 2008 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Optional indicators 2006 200 7 200 8 Screening CMV retinitis 88.8 9 7578.5 7

8 ( Optional Indicators ) Screening CMV retinitis Every 6 month (CD4  50 ) Baseline % Case TotalCase Screened Out put % Diagnosis CMV retinitis 200680272488. 89 1 2007802418751 200880141178. 57 1 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Option for hospital Indicators Screening CMV retinitis

9 Year CMV retinitis (Case) CD4 count / CD4 % 200 6 1 124 cell/ µL / 12 % 200 7 1 7 cell/ µL / 2 % 200 8 1 50 cell/ µL / 7 % Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Screening CMV retinitis

10 Screening CMV Retinitis Asymptomatic HIV Infection Guideline Baseline CD4 Count CD4 Count > 200 CD4 Count < 200 Accessible to HARRT * AIDS defining illnesses or opportunistic infection If symptomatic * or CD4 declines < 200 initiate HARRT Follow up q 6 months Follow up - clinical - CD4 Yes Initiate HARRT No Prophylaxis -PCP CD4< 200 OIs Prophylaxis -Cryptococcosis CD4 < 100 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province

11 NO Refer for Treatm ent F/U Rx. Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Screening CMV retinitis every 6 month (CD4 ≤ 100) CMV retinitis Yes Observe VA

12 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Best Practice Quality Improvement 1.IPD 2.OPD 3.ANC 4.TB Clinic 5.Counseling Patient CD4  100 CMV retinitis Screening

13 Best Practice Quality Improvement Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 1. การประสานงานกับทีม PCT, ขอความร่วมมือจากแพทย์และพยาบาลผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ในคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกวัณโรค คลินิกฝากครรภ์ / หลังคลอด ผู้ป่วยนอก 3. หอผู้ป่วยใน ถ้าพบกรณีที่ผู้ป่วยที่มีค่า CD4  50cell/ µL 4. และยังไม่มีประวัติบันทึกว่าได้ตรวจคัดกรอง 5. CMV retinitis แผนกอื่นๆในโรงพยาบาลที่พบผู้ป่วยรายนี้ 6. ก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่งานบริการให้การปรึกษา 7. เพื่อทบทวนข้อมูลและส่งผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้าระบบนัดหมายการตรวจที่แผนกจักษุต่อไป

14 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 1.Optional indicators 2.HIVQUAL-T Model (Organization Assessment Tool) : Quality Planning : Quality Performance Measurement : Quality Improvement Activities : Evaluation of Quality Program

15 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province


ดาวน์โหลด ppt Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google