งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008

2 Year Case Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province

3 Asymptomatic HIV Infection Guideline Baseline CD4 Count CD4 Count > 200 CD4 Count < 200 Accessible to HARRT Follow up - clinical - CD4 *AIDS defining illnesses or opportunistic infection If symptomatic* or CD4 declines < 200 initiate HARRT Follow up q 6 month Yes Initiate HARRT CD4< 200 Prophylaxis -PCP CD4 < 100 Prophylaxis -Cryptococcosis screening CMV retinitis CD4 < 50 OIs No

4 NO Refer for Treatm ent F/U Rx. Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Screening CMV retinitis every 6 month (CD4 ≤ 50) CMV retinitis Yes Observe VA

5 Screening CMV retinitis every 6 month No CMV retiniti s CD4 ≤ 50 Observe VA NO Yes CMV retiniti s Refer for Treatmen t F/U Rx. Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province

6 HIVQUAL-T HIVQUAL-T Analysis Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Core IndicatorsOptional Indicators 1. CD4, VL testing 2. OI prophylaxis 3. ARV therapy 4. TB Screening 5. Positive prevention 6. Pap-smear screening 1. OI prophylaxis for Pennicilium, MAC 2. ARV adherence 3. STI screening(Syphilis, Chlamydia, Gonorrhea, Ulcer) 4. Option for hospital

7 Optional indicators Syphyllis interview screening Syphyllis blood testing Active phase treatment(N.A.) Gonorrhea interview screening Gonorrhea blood testing Ulcer examination Continuous for ARV Adherence Follow up HIVQUAL-T Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Optional indicators Screening CMV retinitis

8 ( Optional Indicators ) Screening CMV retinitis Every 6 month (CD4  50 ) Baseline % Case TotalCase Screened Out put % Diagnosis CMV retinitis Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Option for hospital Indicators Screening CMV retinitis

9 Year CMV retinitis (Case) CD4 count / CD4 % cell/ µL / 12 % cell/ µL / 2 % cell/ µL / 7 % Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Screening CMV retinitis

10 Screening CMV Retinitis Asymptomatic HIV Infection Guideline Baseline CD4 Count CD4 Count > 200 CD4 Count < 200 Accessible to HARRT * AIDS defining illnesses or opportunistic infection If symptomatic * or CD4 declines < 200 initiate HARRT Follow up q 6 months Follow up - clinical - CD4 Yes Initiate HARRT No Prophylaxis -PCP CD4< 200 OIs Prophylaxis -Cryptococcosis CD4 < 100 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province

11 NO Refer for Treatm ent F/U Rx. Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Screening CMV retinitis every 6 month (CD4 ≤ 100) CMV retinitis Yes Observe VA

12 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province Best Practice Quality Improvement 1.IPD 2.OPD 3.ANC 4.TB Clinic 5.Counseling Patient CD4  100 CMV retinitis Screening

13 Best Practice Quality Improvement Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 1. การประสานงานกับทีม PCT, ขอความร่วมมือจากแพทย์และพยาบาลผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ในคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกวัณโรค คลินิกฝากครรภ์ / หลังคลอด ผู้ป่วยนอก 3. หอผู้ป่วยใน ถ้าพบกรณีที่ผู้ป่วยที่มีค่า CD4  50cell/ µL 4. และยังไม่มีประวัติบันทึกว่าได้ตรวจคัดกรอง 5. CMV retinitis แผนกอื่นๆในโรงพยาบาลที่พบผู้ป่วยรายนี้ 6. ก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่งานบริการให้การปรึกษา 7. เพื่อทบทวนข้อมูลและส่งผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้าระบบนัดหมายการตรวจที่แผนกจักษุต่อไป

14 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 1.Optional indicators 2.HIVQUAL-T Model (Organization Assessment Tool) : Quality Planning : Quality Performance Measurement : Quality Improvement Activities : Evaluation of Quality Program

15 Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province


ดาวน์โหลด ppt Thamuang Hospital, Kanchanaburi Province 18 Nov 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google