งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Migrant workers-trend, issue, policy and solution Dr. Chanvit Tharathep Deputy Permanent Secretary, MoPH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Migrant workers-trend, issue, policy and solution Dr. Chanvit Tharathep Deputy Permanent Secretary, MoPH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Migrant workers-trend, issue, policy and solution Dr. Chanvit Tharathep Deputy Permanent Secretary, MoPH

2 Population Movement into Thailand เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง อุบลราชธานี สุรินทร์ ตราด หนองคาย 905,573+405,371 106,970+61,625 235,521+112,275 Total Registration 2012 1,268,044+579,271

3 Where are the migrants? Provinces,20042009 Bangkok163,637252,768 Samutsakon77,527106,232 Chiengmai48,50275,780 Samutprakan31,49371,037 Surajthanee33,19265,452 Top 5 Provinces Department of Employment 2004-2009

4  Communicable Diseases  Re-emerging diseases  Maternal and Child Health  Sanitation, Environment  Health Expenditure and Burden  Health Risks for Thai People Health Impacts

5 WITH THE ILL AND POOR MIGRANTS? Healthy Thailand?

6 สาเหตุที่มีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย **โครงสร้างประชากรไทยกำลังเสียสมดุล** กลุ่มผู้สูงอายุ (65+) เพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงาน ใช้แรงงานต่างด้าว ผู้สูงอายุ เพิ่ม ลูกหลาน ต้องดูแล วัยเด็ก และ ทำงาน ลดลง แต่ ต้องการ เศรษฐกิจ เติบโต

7 โครงสร้างอายุประชากรเสียสมดุล เพราะอัตรามีบุตรลดลงเหลือเพียง 1.5 คน/หญิงไทย ค่าที่สมดุลคือ 2.1 คน/หญิงไทย จุดสมดุล 2.1คน/ หญิงไทย เหลือ 1.5 คน/ หญิงไทย เกิดปัญหา แรงงาน

8 อายุแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติลงทะเบียนทั่วประเทศ ปี 2553 อายุสูงสุด 21 ปี (2552), 26 ปี (21 ปี 2547) อายุไม่กระจายตัวแบบปกติ

9 Law Security Economy Interest Health Human Rights Immigration Bureau, National Security Council, Military Ministry of Interior, Police Ministry of Labor Local Government, Employer Ministry of Public Health NGO

10 Situation Analysis Carbinet Approved Regulation Year by Year Migrant: Fear, Communication Employer: Rotated Migrant, Illegal Migrant Health Service Unit: Limited resources Participants: MoI, MoL, MoPH, MoD, Securities organization, NGOs (WHO, IOM, UNICEF, Global Fund, JICA, Care, Phamit, etc) Seperated Strategies, Missions among Organizations?

11 Policy and Planning Change Illegal Migrants into Semilegal then Legal Migrants Improve Coverage Health Strategy Specific Service for Specific Problem: HIV Information System Development Improve Access to Health Service System Improve Participation, Migrant Health worker.

12 แรงงาน ต่างด้าว เข้า เมือง ผิด กฎหมา ย ผู้ติดตา มและ บุตรผิด กฎหมา ยเข้า เมือง มีทร. 38/1 ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ อนุญาตทำงาน แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย พิสูจน์ สัญชาติ แรงงาน ต่างด้าว ได้รับ อนุญาต ชั่วคราว ผู้ติดตาม และบุตร ได้รับ อนุญาต ชั่วคราว แรงงาน ต่างด้าว นำเข้าถูก กฎหมาย ตาม MOU กลุ่ม 1 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข กลุ่ม 2 เจ็บป่วยน้อย มีการวางแผนครอบครัวดี ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคดี กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 ทิศทางนโยบาย เปลี่ยนผิดกฎหมายเป็นกึ่งถูก กฎหมาย และถูกกฎหมายในที่สุด

13 ผลกระทบจากนโยบายความ มั่นคง ประเภทธค. 2547 ธค. 2548 ธค. 2549 ธค. 2550 ธค. 2551 ธค. 2552 ธค. 2553 ธค.2554 มิย.2555 รวมทั้งสิ้น 826,399806,764790,6641,544,9021,300,2811,950,650 975,984 รวมถูก กฎหมาย 137,272112,794209,151228,353210,745344,686678,235 905,041 ตลอดชีพ 14,423 983 ทั่วไป 99,99975,63084,27898,29468,39970,44973,841 75,661 พิสูจน์สัญชาติ 14,15017,05977,914210,044505,238 683,565 นำเข้า 72,09871,01727,44726,52572,356 117,547 ส่งเสริมการ ลงทุน 2285022,74124,20227,59022,56223,24525,817 27,285 รวมผิด กฎหมาย 849,552713,605596,613562,3111,334,157955,5951,272,415 70,943 ชนกลุ่มน้อย 45,02950,34160,74119,77523,34024,351 24,108 3 สัญชาติ 668,576546,272501,5701,314,382932,2551,248,064 46,835 ปี 50-51 แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนน้อย ( แรงงานต่าง ด้าวเถื่อนมาก ) ปี 50-51 เกิดอหิวาตกโรคระบาด 50 จังหวัด สาเหตุจากกลุ่มนี้ไม่มีประกันสุขภาพ ปี 2555 แรงงานต่างด้าว จดทะเบียนลดลง แต่จำนวนยัง อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม

14 Strategy Map Health Service for Minority, Migrants Health Service System Health Care Security Self Care and Community Participation Management and Information System 9. Intergration of care, Specific Service System: HIV, Violence 8. Holistic Care Strategy 1 Strategy 4, 5 Strategy 2 Strategy 3 10. Catchment Area 20. Unit Cost Activity Based 21.Migrant Health Worker 22.Risk Behavior 23. Tools: Manual guidelines 14. Self Care Skill 15. Law, Regulation 25. Human Resources 2. Health Service Delivery 17. Health Service Network 19. Health Check, Screening 18.Environment, Sanitation 1. Healthy Migrant, Minority 12. Referal System 3. Health Care Security 11. Benefit Package 5 Promotion 6. Prevention 24. GO, NGOs Networking 8. Information System 16. Co- ordination GIS, Activities Mapping 26. Electronic Record Vision “ Healthy, High productive labor force with ensuring health security, prepared the health service system Under multisectoral Network and Community Partici[ation 4. Adequate Input 27. Knowledge Management 28. Human Resource 13. Safety Net, High Cost, AE Learngin and Growth Finance Customer Innovation 7. Management 29. Structure

15 Who are involves? Health Service System Health Care Security Self Care and Community Participation Management and MIS Other Ministries :MoL, MoI, MoD, Police, Security √√√ MoPH Central Level Provincial Level √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ NGO, international NGO, Global Organization √√√ Migrants√√

16 ItemMaleFemale 1. Chest X-Ray 2. Syphilis, Filariasis * 3. Urine Amphetamine 4. Pregnancy Test- 5. Leprosy 6. Others as request by Physician Albendazole 400 mg. *DiEthyl Carbamacine) 300 mg. before blood test Physical Check up for Migrant

17 Health Care Security for Illegal Migrant 1,300 Bahts For 1 Year Disease Prevention*, Health Promotion Outpatient, Inpatient (30 Bahts Per Visit at the Contracted Hospital)** Work Related Disability (Employers, Work Related Fund) Accident and Emergency (Every Hospitals) *ARV to Prevent Mother to fetus infection **Not Include ARV for HIV+, Hemodialysis for CRF

18 Health Service System Development Bureau, MoPH Health Status of Migrants 2004-2008 YearCheckup Treatment and Follow up Pregnancy 2005713,6881.25%1.75% 2006726,4781.04%1.43% 2007534,4811.04%1.76% 2008329,8510.80%1.76% 20091,200,5690.56%1.95% 2010825,2920.37%2.39% 20111,124,5050.72%2.13%

19 Migrant Health Service Provision: impacts on Migrant health

20 Treatment and Checkup Group

21 Health Care Security Physical Check up and Health Insurance

22 Self Care and Community Participation Migrant Health worker.

23 Health Service Providing Mother and Child Health

24 Management and Information System: Education for HIV, STD Prevention

25 Different Area, Different context

26 Lessons learnt National Migrant Policy: Carbinet Approve Improve Participation: Migrant Health Workers Holistic Concept: Social, Environment Intersectoral coordination: Among Ministries, NGO Promote Improving Access to Health Service System, Equity: Same Benefit Package as Universal coverage Program. Appropriate Tactics in Different contexts

27 Law Security Economy Interest Health Human Rights Immigration Bureau, National Security Council, Military Ministry of Interior Ministry of Labor Local Government, Employer Ministry of Public Health NGO Security, Economy, ….. Human Right, Health?

28

29

30 New Initiative 15 th Jan 2013 Cabinet approved MoPH Migrant health long term Strategy Not just migrant workers but families and children Documented and Undocumented Children health insurance

31 THE END THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Migrant workers-trend, issue, policy and solution Dr. Chanvit Tharathep Deputy Permanent Secretary, MoPH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google