งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Migrant workers-trend, issue, policy and solution

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Migrant workers-trend, issue, policy and solution"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Migrant workers-trend, issue, policy and solution
Dr. Chanvit Tharathep Deputy Permanent Secretary, MoPH

2 Population Movement into Thailand
905,573+ 405,371 106,970+ 61,625 เชียงราย แม่ฮ่องสอน หนองคาย เชียงใหม่ อุบลราชธานี กาญจนบุรี 235,521+ 112,275 สุรินทร์ ราชบุรี ตราด ระนอง Total Registration 2012 1,268, ,271

3 Top 5 Provinces Department of Employment 2004-2009
Where are the migrants? Provinces, 2004 2009 Bangkok 163,637 252,768 Samutsakon 77,527 106,232 Chiengmai 48,502 75,780 Samutprakan 31,493 71,037 Surajthanee 33,192 65,452 Top 5 Provinces Department of Employment

4 Health Impacts Communicable Diseases Re-emerging diseases
Maternal and Child Health Sanitation, Environment Health Expenditure and Burden Health Risks for Thai People

5 WITH THE Ill and poor migrants?
Healthy Thailand? WITH THE Ill and poor migrants?

6 สาเหตุที่มีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย **โครงสร้างประชากรไทยกำลังเสียสมดุล**
ผู้สูงอายุเพิ่ม ลูกหลานต้องดูแล วัยเด็กและทำงานลดลง แต่ต้องการเศรษฐกิจเติบโต กลุ่มผู้สูงอายุ (65+) เพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงาน ใช้แรงงานต่างด้าว

7 โครงสร้างอายุประชากรเสียสมดุล เพราะอัตรามีบุตรลดลงเหลือเพียง 1
โครงสร้างอายุประชากรเสียสมดุล เพราะอัตรามีบุตรลดลงเหลือเพียง 1.5 คน/หญิงไทย ค่าที่สมดุลคือ 2.1 คน/หญิงไทย จุดสมดุล 2.1คน/หญิงไทย เหลือ 1.5 คน/หญิงไทย เกิดปัญหาแรงงาน

8 อายุแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติลงทะเบียนทั่วประเทศ ปี 2553
อายุสูงสุด 21 ปี (2552), 26 ปี (21 ปี 2547) อายุไม่กระจายตัวแบบปกติ

9 Immigration Bureau, National Security Council, Military
Ministry of Interior, Police Law Security Health Human Rights Economy Interest Ministry of Public Health NGO Ministry of Labor Local Government, Employer

10 Situation Analysis Carbinet Approved Regulation Year by Year
Migrant: Fear, Communication Employer: Rotated Migrant, Illegal Migrant Health Service Unit: Limited resources Participants: MoI, MoL, MoPH, MoD, Securities organization, NGOs (WHO, IOM, UNICEF, Global Fund, JICA, Care, Phamit, etc) Seperated Strategies, Missions among Organizations?

11 Policy and Planning Change Illegal Migrants into Semilegal then Legal Migrants Improve Coverage Health Strategy Specific Service for Specific Problem: HIV Information System Development Improve Access to Health Service System Improve Participation, Migrant Health worker.

12 เจ็บป่วยน้อย มีการวางแผนครอบครัวดี ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคดี
ทิศทางนโยบาย เปลี่ยนผิดกฎหมายเป็นกึ่งถูกกฎหมาย และถูกกฎหมายในที่สุด พิสูจน์ สัญชาติ แรงงานต่างด้าว เข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว ได้รับอนุญาตชั่วคราว แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย มีทร. 38/1 ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ อนุญาตทำงาน ผู้ติดตามและบุตรผิดกฎหมายเข้าเมือง ผู้ติดตามและบุตรได้รับอนุญาตชั่วคราว กลุ่ม 3 แรงงานต่างด้าวนำเข้าถูกกฎหมายตาม MOU กลุ่ม 1 ผลกระทบด้าน สาธารณสุข กลุ่ม 2 เจ็บป่วยน้อย มีการวางแผนครอบครัวดี ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคดี กลุ่ม 4

13 ผลกระทบจากนโยบายความมั่นคง
ประเภท ธค. 2547 ธค. 2548 ธค. 2549 ธค. 2550 ธค. 2551 ธค. 2552 ธค. 2553 ธค.2554 มิย.2555 รวมทั้งสิ้น 826,399 806,764 790,664 1,544,902 1,300,281 1,950,650 975,984 รวมถูกกฎหมาย 137,272 112,794 209,151 228,353 210,745 344,686 678,235 905,041 ตลอดชีพ 14,423 983 ทั่วไป 99,999 75,630 84,278 98,294 68,399 70,449 73,841 75,661 พิสูจน์สัญชาติ 14,150 17,059 77,914 210,044 505,238 683,565 นำเข้า 72,098 71,017 27,447 26,525 72,356 117,547 ส่งเสริมการลงทุน 22850 22,741 24,202 27,590 22,562 23,245 25,817 27,285 รวมผิดกฎหมาย 849,552 713,605 596,613 562,311 1,334,157 955,595 1,272,415 70,943 ชนกลุ่มน้อย 45,029 50,341 60,741 19,775 23,340 24,351 24,108 3 สัญชาติ 668,576 546,272 501,570 1,314,382 932,255 1,248,064 46,835 ปี แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนน้อย (แรงงานต่างด้าวเถื่อนมาก) ปี เกิดอหิวาตกโรคระบาด 50 จังหวัด สาเหตุจากกลุ่มนี้ไม่มีประกันสุขภาพ ปี 2555 แรงงานต่างด้าว จดทะเบียนลดลง แต่จำนวนยังอยู่ระหว่างเก็บรวบรวม

14 Strategy Map Health Service for Minority, Migrants
Vision “ Healthy, High productive labor force with ensuring health security, prepared the health service system Under multisectoral Network and Community Partici[ation Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4, 5 Health Service System Health Care Security Self Care and Community Participation Management and Information System 1. Healthy Migrant, Minority 8. Information System Innovation 6. Prevention 3. Health Care Security 4. Adequate Input 5 Promotion 2. Health Service Delivery 7. Management 8. Holistic Care 11. Benefit Package 10. Catchment Area 16. Co-ordination GIS, Activities Mapping 14. Self Care Skill 15. Law, Regulation Customer 9. Intergration of care, Specific Service System: HIV, Violence 12. Referal System 13. Safety Net, High Cost, AE 26. Electronic Record 17. Health Service Network 18.Environment, Sanitation 19. Health Check, Screening 21.Migrant Health Worker 22.Risk Behavior 23. Tools: Manual guidelines Finance 20. Unit Cost Activity Based 25. Human Resources 24. GO, NGOs Networking Learngin and Growth 27. Knowledge Management 28. Human Resource 29. Structure

15 Self Care and Community
Who are involves? Health Service System Health Care Security Self Care and Community Participation Management and MIS Other Ministries :MoL, MoI, MoD, Police, Security MoPH Central Level Provincial Level NGO, international NGO, Global Organization Migrants

16 Physical Check up for Migrant
Item Male Female 1. Chest X-Ray 2. Syphilis, Filariasis * 3. Urine Amphetamine 4. Pregnancy Test - 5. Leprosy 6. Others as request by Physician Albendazole 400 mg. *DiEthyl Carbamacine) 300 mg. before blood test

17 Health Care Security for Illegal Migrant
1,300 Bahts For 1 Year Disease Prevention*, Health Promotion Outpatient, Inpatient (30 Bahts Per Visit at the Contracted Hospital)** Work Related Disability (Employers, Work Related Fund) Accident and Emergency (Every Hospitals) *ARV to Prevent Mother to fetus infection **Not Include ARV for HIV+, Hemodialysis for CRF

18 Health Status of Migrants 2004-2008
Year Checkup Treatment and Follow up Pregnancy 2005 713,688 1.25% 1.75% 2006 726,478 1.04% 1.43% 2007 534,481 1.76% 2008 329,851 0.80% 2009 1,200,569 0.56% 1.95% 2010 825,292 0.37% 2.39% 2011 1,124,505 0.72% 2.13% Health Service System Development Bureau, MoPH

19 Migrant Health Service Provision: impacts on Migrant health
We can demonstrate the good outcome, the migrants who need treatment and follow up group reduced year by year.

20 Treatment and Checkup Group

21 Health Care Security Physical Check up and Health Insurance

22 Self Care and Community Participation
Migrant Health worker.

23 Health Service Providing
Mother and Child Health

24 Management and Information System:
Education for HIV, STD Prevention Drop in Centre

25 Different Area, Different context

26 Lessons learnt National Migrant Policy: Carbinet Approve
Improve Participation: Migrant Health Workers Holistic Concept: Social, Environment Intersectoral coordination: Among Ministries, NGO Promote Improving Access to Health Service System, Equity: Same Benefit Package as Universal coverage Program. Appropriate Tactics in Different contexts

27 Immigration Bureau, National Security Council, Military
Security, Economy, ….. Human Right, Health? Immigration Bureau, National Security Council, Military Ministry of Interior Law Security Health Human Rights Economy Interest Ministry of Public Health NGO Ministry of Labor Local Government, Employer

28

29

30 New Initiative 15th Jan 2013 Cabinet approved
MoPH Migrant health long term Strategy Not just migrant workers but families and children Documented and Undocumented Children health insurance

31 THE END THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Migrant workers-trend, issue, policy and solution

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google