งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาผะหมี โดย มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์ สนอง. ผะหมี จึงแปลว่า การ ตีความมืด หรือ การแก้ปัญหาที่อำพรางอยู่ ให้ชัดเจนขึ้นมา ผะ หมี ผะ หมี ผะ แปลว่า ตี หรือ ทำให้แตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาผะหมี โดย มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์ สนอง. ผะหมี จึงแปลว่า การ ตีความมืด หรือ การแก้ปัญหาที่อำพรางอยู่ ให้ชัดเจนขึ้นมา ผะ หมี ผะ หมี ผะ แปลว่า ตี หรือ ทำให้แตก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาผะหมี โดย มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์ สนอง

2 ผะหมี จึงแปลว่า การ ตีความมืด หรือ การแก้ปัญหาที่อำพรางอยู่ ให้ชัดเจนขึ้นมา ผะ หมี ผะ หมี ผะ แปลว่า ตี หรือ ทำให้แตก หมี หรือ มี้ แปลว่า ดำ ความมืด ปัญหา หรือ อำพราง ผะหมีมีเอกลักษณ์ต่างจาก ปริศนาร้อยกรองอื่นๆ ตรงที่ธงหรือคำตอบของปริศนา ที่ถามนั้น ตรงที่ธงหรือคำตอบของปริศนา ที่ถามนั้น จะมีความสัมพันธ์กัน จะมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ้อง คำหน้า พ้องคำหลัง หรืออื่นๆ อีกหลาย แบบ

3 * ชิ้นส่วนของสัตว์สีดำ นำมาเขียน * นกอะไรบินวนเวียนแพร่เชื้อหวัด * ให้ระวังตัวพยาธิ ที่เกี่ยวรัด * โปเตโต้ร้องถนัดมัดใจแฟน ตัวอย่าง ปากกา ปาก ห่าง ปากขอ ปากดี

4 รู้จักผะหมีใน รูปแบบต่างๆ * ที่พักสูงสองชั้น ยื่น ไปนั้นระเบียงนอก * คิดแล้วก็ไม่ออก โปรด ช่วยบอกตอบให้ที * จะแบ่งให้เท่าๆ ถัว กันเอาเท่าที่มี * ไหวพริบก็ต้องดี ระแวงทีให้แน่ใจ เฉลี ยง เฉ ลย เฉลี่ ย เฉลี ยว กาพย์ยานี

5 โคลงสี่ สุภาพ * กระเทยเรียกหญิงนี้ คล้ายค่าง สัตว์ป่า * กระเทยเรียกหญิงนี้ คล้ายค่าง สัตว์ป่า ถือเครื่องสานตา ห่าง ใส่ของ * ถือเครื่องสานตา ห่าง ใส่ของ ทำให้ช้าลงบ้าง พยุงไว้ * ทำให้ช้าลงบ้าง พยุงไว้ * ชูคอขึ้นดูมอง แลเห็นถ้วนทั่ว ชะ นี ชะล อม ชะ ลอ ชะเ ง้อ

6 คำผวน แนวตั้ง นักบวชสาวเขา ใส่สไบขาว ? * นักบวชสาวเขา ใส่สไบขาว ? จะร้อนหนาวกรุ ไว้ใช้กันได้ ? * จะร้อนหนาวกรุ ไว้ใช้กันได้ ? แข็งอ่อนก็ช่างอัง ด้วยไฟ ? * แข็งอ่อนก็ช่างอัง ด้วยไฟ ? เป็นเมืองไทย ตะวันออกบอกมาที ? * เป็นเมืองไทย ตะวันออกบอกมาที ? ชี บุ รน ชล บุรี

7 คำผวน แนวนอน ปา หนึ่งน้อมนอบ แล้ว วันทนา ? * ปา หนึ่งน้อมนอบ แล้ว วันทนา ? ปา หนึ่งมวล ภักษา กับแกล้ม ? * ปา หนึ่งมวล ภักษา กับแกล้ม ? ปา หนึ่งสัตว์หลาย ขา เนาแหล่ง ลุ่มแฮ ? * ปา หนึ่งสัตว์หลาย ขา เนาแหล่ง ลุ่มแฮ ? ปา หนึ่งลายจุด แต้ม สัตว์นี้เนาทะเล ? * ปา หนึ่งลายจุด แต้ม สัตว์นี้เนาทะเล ? ปาชู - ปูชา ปาจู๋ - ปูจ๋า ปานู - ปูนา ปามู้ - ปูม้า

8 คำพันแบบลูกโซ่ ( คำพันแบบลูกโซ่ ( ตัว เฉลยจะมีพยางค์ เท่ากัน ตั้งแต่ ๒ พยางค์ขึ้นไป โดย คำสุดท้าย ) ของคำตอบแรกจะเป็นคำแรก ) กังวลกลัวโน่น กลัวนี่ ? * กังวลกลัวโน่น กลัวนี่ ? วัยถึงที่เกิด ผิวหนัง ? * วัยถึงที่เกิด ผิวหนัง ? นกเล็กเรื่องเล็ก จัง ? * นกเล็กเรื่องเล็ก จัง ? คือพืชยั้งยัง หนองบึง ? * คือพืชยั้งยัง หนองบึง ? วิตก ตก กระ กระจ อก จอก แหน

9 ความหมายของศัพท์ ต่างๆ ทางหลักภาษาไทยและ วรรณคดีไทย ทางหลักภาษาไทยและ วรรณคดีไทย พิฆาตกุมภีล์ ดิ้น ดับชนม์ ? * พิฆาตกุมภีล์ ดิ้น ดับชนม์ ? นางเปลี่ยนชื่อสอง หน ช่วยเว้า ? * นางเปลี่ยนชื่อสอง หน ช่วยเว้า ? เป็นหอยก่อนเป็นคน นาม นั่น ใดนอ ? * เป็นหอยก่อนเป็นคน นาม นั่น ใดนอ ? สำส่อนกับหนุ่ม เหน้า เช่นนี้นามใด ? * สำส่อนกับหนุ่ม เหน้า เช่นนี้นามใด ? ไกร ทอง วัน ทอง สังข์ ทอง ดอกท อง

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ขุนเขาแนวเหล่า ร้าย ข. จ. ก. ? * ขุนเขาแนวเหล่า ร้าย ข. จ. ก. ? โถมทุ่มหักแขน คอ แด่วดิ้น ? * โถมทุ่มหักแขน คอ แด่วดิ้น ? ตำรากล่าวเกลา พอ สอนจิต ใจแฮ ? * ตำรากล่าวเกลา พอ สอนจิต ใจแฮ ? นามเกาะเสาะให้ สิ้น แจ่มแล้วเชิญไข ? * นามเกาะเสาะให้ สิ้น แจ่มแล้วเชิญไข ? บูโด ยูโ ด บูชิ โด ฮอก ไกโด

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี วิ่งวาง ทางจำกัด ? * วิ่งวาง ทางจำกัด ? แกงต้มผัดใช้ ปรุงปน ? * แกงต้มผัดใช้ ปรุงปน ? เล็กนิดมีฤทธิ์ ล้น ? * เล็กนิดมีฤทธิ์ ล้น ? ตามสายชลมี ล่องลอย ? * ตามสายชลมี ล่องลอย ? ลูกห นู เห็ดหู หนู พริก ขี้หนู จอกหู หนู

12 การผันตาม เสียงวรรณยุกต์ การผันตาม เสียงวรรณยุกต์ จะดึงดัน ยังไงก็ไม่ออก ? * จะดึงดัน ยังไงก็ไม่ออก ? วานช่วยบอกราคา มาให้บ้าง ? * วานช่วยบอกราคา มาให้บ้าง ? จะซื้อขายเซ็งลี้ ฮ้อบ่จืดจาง ? * จะซื้อขายเซ็งลี้ ฮ้อบ่จืดจาง ? สามอย่างเรียงได้ ว่าไปซี ? * สามอย่างเรียงได้ ว่าไปซี ? คา ค่า ค้า ค่า ค่า ค้า

13 คำเดี่ยวพ้อง พยัญชนะ คำเดี่ยวพ้อง พยัญชนะ พวกเผ่าหมู่ เหล่ากอ ? * พวกเผ่าหมู่ เหล่ากอ ? เหล้าตวงหนอ หนึ่งในสี่ ? * เหล้าตวงหนอ หนึ่งในสี่ ? เปิดหัวน้ำไหลรี่ ? * เปิดหัวน้ำไหลรี่ ? วางท่ามีมาดหล่อ แมน ? * วางท่ามีมาดหล่อ แมน ? ก๊ก กั๊ก ก๊อ ก เก๊ก

14 คำเดี่ยว พ้องสระ คำเดี่ยว พ้องสระ อยู่กลางน้ำมีถ้ำ ไม่เห็นแปลก ? * อยู่กลางน้ำมีถ้ำ ไม่เห็นแปลก ? ใช้ปีแรกหูยาวเจ้า กระต่าย ? * ใช้ปีแรกหูยาวเจ้า กระต่าย ? ทั้งอิงทั้งหนุนอุ่น สบาย ? * ทั้งอิงทั้งหนุนอุ่น สบาย ? มีดสับไปเสียง กรอบดูชอบใจ ? * มีดสับไปเสียง กรอบดูชอบใจ ? เกา ะ เถา ะ เบา ะ เฉาะ

15 คำเดี่ยวพ้อง ตัวสะกด คำเดี่ยวพ้อง ตัวสะกด ลั่นไกเสียงลั่น เปี้ยง เสียงดัง ? * ลั่นไกเสียงลั่น เปี้ยง เสียงดัง ? * แม่น้ำเราเคย ฟัง เหนือโน้น ? * เคาะเคาะเสียงตึง ตัง เอ็ดหน่อย ? เสียหายอาจมาก ล้น ใช่น้อยคิดเอา ? * เสียหายอาจมาก ล้น ใช่น้อยคิดเอา ? ปัง ปิง ปึง เปิง

16 คำกลางของคำตอบ เหมือนกันทั้งชุด คำกลางของคำตอบ เหมือนกันทั้งชุด ใช่นาคาตัวนิดพิษ เหลือหลาย ? * ใช่นาคาตัวนิดพิษ เหลือหลาย ? สตรีร้ายขายหน้า ท่านว่าชั่ว ? * สตรีร้ายขายหน้า ท่านว่าชั่ว ? บุรุษร้ายใครไม่ทำ ให้ต่ำตัว ? * บุรุษร้ายใครไม่ทำ ให้ต่ำตัว ? * มากหัวมากหน้าภู ผาใด ? * มากหัวมากหน้าภู ผาใด ? งู สามเห ลี่ยม หญิง สามผัว ชายสาม โบสถ์ เขาสาม มุก

17 * จังหวัดหนึ่ง ภาคพื้น อีสาน * จังหวัดหนึ่ง ภาคพื้น อีสาน เขาสวรรค์พิมาน ฟากฟ้า * เขาสวรรค์พิมาน ฟากฟ้า ต้นตำรับอาหาร ญี่ปุ่น * ต้นตำรับอาหาร ญี่ปุ่น * ดวงตะวันมืดหล้า คิดได้รีบทาย * ดวงตะวันมืดหล้า คิดได้รีบทาย สุริน ทร์ สุเมรุ สุกี้ยา กี้ สุริยุปร าคา

18 * นำเงินมาติดตั้ง บูชา * นำเงินมาติดตั้ง บูชา อึกอักอืออืออา อัดอั้น * อึกอักอืออืออา อัดอั้น ร่ายจ่ายเกินอัตรา เงินขาด * ร่ายจ่ายเกินอัตรา เงินขาด * พูดพร่ำเรื่อยเปื่อย ปั้น ไป่รู้เวลา * พูดพร่ำเรื่อยเปื่อย ปั้น ไป่รู้เวลา ติดกัณฑ์ เทศน์ ติด อ่าง ติด หนี้ ติดลม


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาผะหมี โดย มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์ สนอง. ผะหมี จึงแปลว่า การ ตีความมืด หรือ การแก้ปัญหาที่อำพรางอยู่ ให้ชัดเจนขึ้นมา ผะ หมี ผะ หมี ผะ แปลว่า ตี หรือ ทำให้แตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google