งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง DSL Fixed IP Address. ขั้นตอนการทำงานติดตั้ง Fixed IP Set WAN Configuration Set LAN IP Address ปิด Function NAT ปิด Firewall.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง DSL Fixed IP Address. ขั้นตอนการทำงานติดตั้ง Fixed IP Set WAN Configuration Set LAN IP Address ปิด Function NAT ปิด Firewall."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง DSL Fixed IP Address

2 ขั้นตอนการทำงานติดตั้ง Fixed IP Set WAN Configuration Set LAN IP Address ปิด Function NAT ปิด Firewall ทดสอบระบบ

3 Router MODEM

4 What is NAT ? NAT stand for Network Address Translation First described in RFC 1631 Technique of rewrite IP addresses in headers and application data streams according to a defined policy

5 NAT (Network Address Translator) การทำงานของ NAT Out side IP AddressIn side IP Address

6

7 Configure LAN for Fixed IP Speed touch 536/546

8 คลิกเลือก “Routed PPP Static IP” แล้วเลือก “Next”

9 ตรวจสอบค่า VPI/VCI แล้วคลิก “Next”

10 ใส่ค่า user name / Password และ IP address ของ Router

11 Disabled NAT และกำหนดค่า DHCP

12 SNMP Setting click “next”

13 ตรวจสอบค่าที่กำหนดแล้ว click “Start”

14 ปรากฎ Please wait…

15 Click Repair เพื่อรับ IP address ใหม่จาก DHCP server

16 ตรวจสอบค่า IP address ที่ข้างนอกมองเห็นที่ http://www.whatismyip.com ได้ค่า IP LAN ตามต้องการ http://www.whatismyip.com

17 กรณี Version 6.1.0.5 ใน version 6.1.0.5 จะไม่มีการ service “Routed PPP Static IP” การติดตั้งให้ set WAN Configuration ตามปกติ Configure LAN IP Address ทำการปิด NAT /Firewall

18 ST 5x6 version 6.1.0.5

19 หลังจากคลิก setup แล้ว จะขึ้นหน้าต่าง Easy Setup click “Next”

20 คลิกเลือก “Routed PPP” แล้วเลือก Next

21 ตรวจสอบค่า VPI/VCI และ PPPoE แล้วคลิก “Next”

22 ใส่ค่า user name / Password แล้วคลิก “Next”

23 ตรวจสอบค่าที่กำหนดแล้ว click “Start”

24 ตรวจสอบได้รับ IP WAN ตามที่กำหนดหรือไม่

25 เลือก Home Network แล้วคลิก Interfaces 1 2

26 Click “Local Network” 3

27 Click Configure มุมขวาบน 4

28 เอา check box ของ DHCP ออกแล้วคลิก Apply DHCP Pools จะสามารถ Edit ได้ 5 6 7

29 แก้ไข IP address, Subnet Mask และ Gateway 8 9

30 DHCP Pools จะเปลี่ยนไป คลิก Configure อีกครั้ง 10

31 Click Edit ที่ IP addresses ของตัว Modem 11

32 14 15 12 13 เปิด DHCP และทำการแก้ไขค่า IP address และ Subnet mask ของตัว Modem

33 ตรวจสอบค่า IP address ที่ข้างนอกมองเห็น ได้ค่า IP WAN แต่ IP ที่ใช้งานจริง คือ IP LAN http://www.whatismyip.com

34 ทำการปิด NAT และ Firewall ผ่านทาง CLI โดย ไปที่ Start แล้ว Run พิมพ์ cmd จะปรากฎหน้าต่าง Dos prompt พิมพ์ : telnet 203.150.124.105” Username : Administrator Password : ********** ------------------------------------------------------------------------ ______ SpeedTouch 5x6 ___/_____/\ / /\ 6.1.0.5 _____/__ / \ _/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2006, THOMSON // / \ /\ \ _______//_______/ \ / _\/______ / / \ \ / / / /\ __/ / \ \ / / / / _\__ / / / \_______\/ / / / / /\ /_/______/___________________/ /________/ /___/ \ \ \ \ ___________ \ \ \ \ \ / \_\ \ / /\ \ \ \ \___\/ \ \/ / \ \ \ \ / \_____/ / \ \ \________\/ /__________/ \ \ / \ _____ \ /_____\/ \ / /\ \ /___\/ /____/ \ \ / \ \ /___\/ \____\/ ------------------------------------------------------------------------ Username : Administrator Password : speedtouch

35 Telnet 203.150.114.32 (Cont’) {Administrator}=> : nat ifconfig intf=Internet translation=disabled {Administrator}[firewall]=> firewall config state disabled {Administrator}=> saveall

36 ตรวจสอบค่า IP address ที่ข้างนอกมองเห็น ได้ค่า IP LAN ตามต้องการ http://www.whatismyip.com

37 Fixed IP Address XAVi 8124r

38 Config WAN ตามปกติ เหมือน package ทั่วไป

39 ได้รับ IP address ตามที่ กำหนดหรือไม่

40 เปลี่ยนค่า IP address ของ Modem ให้เป็น Public IP ตามที่ได้รับ Set LAN IP Address ให้ Router เลือก tap LAN เปลี่ยนค่า IP address และ Subnet Mask แล้วคลิก Submit

41 ยืนยัน Click Submit

42 แก้ไขค่า LAN IP Address ที่คอมพิวเตอร์ Server เนื่องจาก DHCP ไม่ทำงานใน IP address start/end น้อยกว่า 2 ค่า เลือก Internet Protocol (TCP/IP) เลือก Properties

43 เลือก Use the following IP address แก้ไขค่า IP address ตามที่กำหนด

44 ตรวจสอบค่า IP address ที่ข้างนอกมองเห็น ได้ค่า IP WAN แต่ IP ที่ใช้งานจริง คือ IP LAN http://www.whatismyip.com

45 ทำการ Disable NAT ปิด NAT โดยเข้าไปที่ Service ที่ NAT option: NAT Global Info “Disable” แล้ว คลิก “Submit”

46 ระบบทำการบันทึก

47 ปิด Firewall โดยเข้าไปที่ Service แล้วคลิกที่ Firewall ที่ Blocklist Status : “Disable”

48 ตรวจสอบค่า IP address ที่ข้างนอกมองเห็น ได้ค่า IP LAN ตามต้องการ http://www.whatismyip.com

49 คลิกที่ Tap Admin เลือก Commit & Reboot Commit เพื่อทำการบันทึกค่า ทำการบันทึกค่า

50 The End Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง DSL Fixed IP Address. ขั้นตอนการทำงานติดตั้ง Fixed IP Set WAN Configuration Set LAN IP Address ปิด Function NAT ปิด Firewall.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google