งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีปิดทาง Hacker. การ Hack Windows NT/2000 ผ่าน IIS 1. ไม่ติดตั้ง IIS ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ งาน 2. ติดตั้ง patch หรือ Service Pack 3 3. Firewall ไม่สามารถป้องกันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีปิดทาง Hacker. การ Hack Windows NT/2000 ผ่าน IIS 1. ไม่ติดตั้ง IIS ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ งาน 2. ติดตั้ง patch หรือ Service Pack 3 3. Firewall ไม่สามารถป้องกันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีปิดทาง Hacker

2 การ Hack Windows NT/2000 ผ่าน IIS 1. ไม่ติดตั้ง IIS ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ งาน 2. ติดตั้ง patch หรือ Service Pack 3 3. Firewall ไม่สามารถป้องกันได้

3 การ Hack ระบบ OS UNIX การ Hack ระบบ OS UNIX (Local Hack) (Local Hack) 1. ไม่เปิด Telnet, SSH และ FTP ถ้าไม่ จำเป็น 2. ไม่ติดตั้ง complier:Prog.gcc,make โดยไม่ จำเป็น จำเป็น 3. Upgrade Packet ที่อ่อนแอ 4. Upgrade Version ของ OS

4 การ Hack ระบบ OS UNIX (Remote Hack) 1. เปิดเฉพาะ service ที่จำเป็น 2. Upgrade Packet ที่อ่อนแอ 3. ใช้ Firewall

5 การ Bomb e-mail 1. กำหนดให้ Mail Server ไม่รับ e- mail จาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือ 2. ตรวจจับโดยใช้ software

6 การปลอม IP เพื่อ Post ข้อความใน Webboard และเพื่อการ Hack ของ IIS และเพื่อการ Hack ของ IIS 1. ไม่รับการ Post จาก IP เมือง นอกที่เป็น Proxy Server 2. เน้นความรับผิดชอบของ เจ้าของ Proxy

7 การแทรกรูปภาพบน Webboard / สมุดเยี่ยม 1. ป้องกันเครื่องหมาย 2. แสดง IP Address ของผู้ Post ด้วย

8 การดักจับ Password ของ e- mail การดักจับ Password ของ e- mail โดยใช้ Sniffer โดยใช้ Sniffer 1. ใช้ Switch แทน Hub 2. ใช้ Software ตรวจสอบ Mode ของ NIC 3. การใช้งาน Application เป็นการ เข้ารหัส 4. เปลี่ยน Password บ่อยๆ + หมดอายุ

9 การทำ Denial of Service (DoS) การทำ Denial of Service (DoS) 1. ไม่เปิด Telnet หรือ SSH และ FTP โดย ไม่จำเป็น 2. ไม่ติดตั้ง complier เช่น Prog. gcc, make ถ้าไม่จำเป็น 3. Upgrade Kernel ของ OS 4. Upgrade Version ของ OS

10 การเข้าครอบครอง Windows NT/2000 การเข้าครอบครอง Windows NT/2000 Server Server 1. ติดตั้ง patch หรือ Service Pack 3 2. ใช้ Firewall 3. ติดตั้ง Anti Virus บน Server

11 การได้มาซึ่ง Password ของ Administrator บน Windows NT/2000 Server 1. ตั้ง Password ให้ยากๆ 2. ติดตั้ง Service Pack 3 3. ใช้ Firewall

12 การได้ Password ของ e- mail การได้ Password ของ e- mail บน Mail Server บน Mail Server 1. ตั้ง Password ให้ยากๆ : ฉันรักเธอ = CyoiydgTv 2. ส่งค่าที่ผิดติดต่อกันให้ Server Disconnect

13 การป้องกัน Com. ให้พ้นจาก Virus การป้องกัน Com. ให้พ้นจาก Virus 1. ติดตั้ง Anti – Virus 2. ไม่ run Prog. ที่มากับ e-mail 3. ติดตามข่าวสาร Virus - www.thaicert.nectec.or.thwww.thaicert.nectec.or.th - www.symantec.comwww.symantec.com - www.mcafee.comwww.mcafee.com

14 การป้องกันการ Bomb Webboard การป้องกันการ Bomb Webboard 1. ตรวจหัวข้อกระทู้ 2. Post ได้นาทีละ 1 กระทู้ 3. ตรวจสอบข้อความ

15 การป้องกันระบบให้พ้นภัยจาก เครื่องมือ Hack ใหม่ๆ 1. เปิดเฉพาะ service ที่จำเป็น 2. ลบ user ที่เป็น default ของระบบ ที่ไม่จำเป็น 3. ใช้ Firewall 4. ติดตั้ง IDS

16 ?


ดาวน์โหลด ppt วิธีปิดทาง Hacker. การ Hack Windows NT/2000 ผ่าน IIS 1. ไม่ติดตั้ง IIS ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ งาน 2. ติดตั้ง patch หรือ Service Pack 3 3. Firewall ไม่สามารถป้องกันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google