งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจากไหน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจากไหน ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจากไหน ?
Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจากไหน ? ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคามระบบของท่านได้อย่างไร ? ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบ ของท่านปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ? ควรจะเป็นหน้าที่ของใคร ? แล้วจะเลือกวิธีการใดในการป้องกัน ?

2 ที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์
Virus Protection ที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์ คนที่คิดคนแรกไม่มีข้อมูลที่แน่นอน แต่เกิดจาก พวกสายลับในยุคสงครามเย็น เขียนไวรัสขึ้นมา โดยไวรัสส่วนใหญ่เขียนขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Notepad ที่มีอยู่ในคอมพ์ของคุณ เพียงแค่คุณรู้ภาษา การสั่งงานเท่านั้น

3 Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีถูกเขียนมาเพื่อจุดประสงค์ เพื่อเอาไว้แฮคข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามในยุคสงครามเย็น เป็นเครื่องทางการทหาร แต่ต่อมากลายเป็นของเล่นสำหรับผู้อยากลองเพื่อความสนุก แต่ในปัจจุบันเขียนเพื่อเงินกันแล้ว มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน zombie กันด้วยเช่น zombie จำนวน 5,000 เครื่องขาย 500 เหรีญอะไรแบบนี้ แต่ถึงกระนั้นเอง เราคงจะทำอะไรไม่ได้ นอกจากจะป้องกันตัวเองเท่านั้น

4 ความหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์
Virus Protection ความหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติ นำตัวเองไปติดปะปนกับโปรแกรมอื่นที่อยู่ในระบบ

5 มาลแวร์ (Malware: Malicious Software)
Virus Protection มาลแวร์ (Malware: Malicious Software) หมายถึง ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการเคลื่อนที่จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งได้

6 ฯลฯ มาลแวร์ (Malware) Spyware Virus Worm Trojan
Virus Protection มาลแวร์ (Malware) Spyware Virus Worm Trojan Hybrid malware/Blended Threats Phishing Zombie Network ฯลฯ

7 ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคามระบบได้อย่างไร ?
Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคามระบบได้อย่างไร ?

8 อาการของเครื่องที่ติดไวรัส
Virus Protection อาการของเครื่องที่ติดไวรัส - ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน - ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ - เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ - เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง - เครื่องทำงานช้าลง - ฯลฯ

9 Virus Protection

10 Virus Protection

11 การแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส
Virus Protection การแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส 1.นำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและกำจัดไวรัส 2. ทำการจัดหาโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ (Fix Tool) มาใช้กำจัดไวรัส

12 จะเลือกใช้ Anti-Virus ตัวไหนดี
Virus Protection จะเลือกใช้ Anti-Virus ตัวไหนดี


ดาวน์โหลด ppt ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจากไหน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google