งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจาก ไหน ? ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคาม ระบบของท่านได้อย่างไร ? ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบ ของท่านปลอดภัยจากไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจาก ไหน ? ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคาม ระบบของท่านได้อย่างไร ? ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบ ของท่านปลอดภัยจากไวรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจาก ไหน ? ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคาม ระบบของท่านได้อย่างไร ? ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบ ของท่านปลอดภัยจากไวรัส คอมพิวเตอร์ ? ควรจะเป็นหน้าที่ของใคร ? แล้วจะเลือกวิธีการใดในการป้องกัน ?

2 ที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์ Virus Protection คนที่คิดคนแรกไม่มีข้อมูลที่ แน่นอน แต่เกิดจาก พวกสายลับในยุคสงครามเย็น เขียนไวรัสขึ้นมา โดยไวรัสส่วนใหญ่เขียนขึ้นได้ ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Notepad ที่มีอยู่ในคอมพ์ของ คุณ เพียงแค่คุณรู้ภาษา การสั่งงานเท่านั้น

3 Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งแรกเริ่ม เดิมทีถูกเขียนมาเพื่อจุดประสงค์ เพื่อเอาไว้แฮคข้อมูลของฝ่ายตรง ข้ามในยุคสงครามเย็น เป็นเครื่อง ทางการทหาร แต่ต่อมากลายเป็น ของเล่นสำหรับผู้อยากลองเพื่อ ความสนุก แต่ในปัจจุบันเขียนเพื่อ เงินกันแล้ว มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน zombie กันด้วยเช่น zombie จำนวน 5,000 เครื่อง ขาย 500 เหรีญอะไรแบบนี้ แต่ถึง กระนั้นเอง เราคงจะทำอะไรไม่ได้ นอกจากจะป้องกันตัวเองเท่านั้น

4 ความหมายของไวรัส คอมพิวเตอร์ Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูก ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติ นำ ตัวเองไปติดปะปนกับโปรแกรม อื่นที่อยู่ในระบบ

5 มาลแวร์ (Malware: Malicious Software) Virus Protection หมายถึง ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ถูก ออกแบบขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายที่ จะสร้างความเสียหายให้แก่เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถใน การเคลื่อนที่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือ จากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่าย หนึ่งได้

6 Virus Protection มาลแวร์ (Malware) Virus WormTrojan Spyware Hybrid malware/Blended Threats PhishingZombie Network ฯลฯ

7 ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคาม ระบบได้อย่างไร ? Virus Protection

8 อาการของเครื่องที่ติดไวรัส - ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียก โปรแกรมขึ้นมาทำงาน - ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับ ถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ - เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ - เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง - เครื่องทำงานช้าลง - ฯลฯ

9 Virus Protection

10

11 การแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส 1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและกำจัดไวรัส 2. ทำการจัดหาโปรแกรมสำหรับ กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ (Fix Tool) มาใช้กำจัดไวรัส

12 Virus Protection จะเลือกใช้ Anti-Virus ตัวไหนดี


ดาวน์โหลด ppt Virus Protection ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาจาก ไหน ? ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาคุกคาม ระบบของท่านได้อย่างไร ? ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบ ของท่านปลอดภัยจากไวรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google