งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม

2 or เรื่อง ของมด เรื่อง ของมด ไม่แน่ใจว่า เป็นนิทาน หรือเรื่องจริง……

3 Every day, a small ant arrives at work very early and starts work immediately. ทุกๆวัน, มดตัวเล็กๆจะมาที่ทำงานแต่เช้า และไม่รีรอ รีบลงมือทำงานทันที.

4 She produces a lot and she was happy. มดตัวเล็กๆ ตัวนี้ มีความสุขกับการทำงาน และผลิตของได้เป็นจำนวนมาก

5 The Chief, a lion, was surprised to see that the ant was working without supervision. โรงงานนี้ มีสิงห์โต เป็น เจ้าของ และรู้สึกประหลาดใจ ที่มดน้อย สามารถทำงานได้ โดยไม่มีหัวหน้า.

6 He thought if the ant can produce so much without supervision, wouldn’t she produce even more if she had a supervisor! สิงโต ปิ้งไอเดียว่า ขนาดไม่มี หัวหน้าดูแลยังผลิตได้เป็น จำนวนมาก ถ้ามีหัวหน้ามาคุม โอ้โห! คงผลิตได้มากกว่านี้อีก.

7 So he recruited a cockroach who had extensive experience as supervisor and who was famous for writing excellent reports. แมลงสาบ สิงโต จึงตัดสินใจรับ แมลงสาบ ซึ่งมีประสพการ และเขียน รายงานเก่งมาเป็นหัวหน้า

8 The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system. สิ่งแรกที่ แมลงสาบ ตัดสินใจทำ คือ ตั้งกฎเกณฑ์ การมาทำงาน

9 He also needed a secretary to help him write and type his reports and … และแมลงสาป ก็รับ เลขาฯ มาเพื่อ ช่วย พิมพ์รายงาน และ...............

10 ... he recruited a spider, who managed the archives and monitored all phone calls. แมลงสาป ได้รับ แมงมุม เข้ามา ทำงาน ควบคุม เอกสาร และ ดูแล โทรศัพท์ทั้งหมดที่ เข้ามา

11 The lion was delighted with the cockroach's reports and asked him to produce graphs to describe production rates and to analyse trends, so that he could use them for presentations at Board‘s meetings.

12 สิงโต มีความ ปลาบปลื้ม กับ รายงานของ แมลงสาป และได้ สั่งให้ทำกราฟ ผลผลิต และ แสดงแนวโน้ม การผลิตด้วย โดยสิงโตหวังจะ นำไปนำเสนอใน การประชุม กรรมการ

13 So the cockroach had to buy a new computer and a laser printer and... แมลงสาป ได้สั่งซื้อ คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ปริ้น และของอื่นๆอีกมาก,,,,, เข้ามา

14 ... recruited a fly to manage the IT department. นอกจากนั้น แมลง สาป ยังได้รับ แมลงวัน เข้ามา ทำงาน ควบคุม แผนกไอที ด้วย

15 The ant, who had once been so productive and relaxed, hated this new plethora of paperwork and meetings which used up most of her time…! มด, ที่ครั้งหนึ่งทำงานดีมาก และมีความสุข เขารู้สึก เกลียด การทำงานที่มีงานเอกสารจำนวนมหาศาล และ การประชุมที่ใช้เวลามากมาย

16 The lion came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the ant worked. สิงโต เป็นผู้สรุปว่า ใคร จะเป็นผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งบุคคลของ แผนก ( ซึ่งเป็นที่ที่ มด น้อยทำงานอยู่ )

17 The position was given to the cicada, whose first decision was to buy a carpet and an ergonomic chair for his office. จักจั่น ได้รับการ คัดเลือก ตำแหน่งนี้ เพราะเป็นผู้ที่ได้ ตัดสินใจซื้อพรม และ เก้าอี้นั่งพิเศษ

18 The new person in charge, the cicada, also needed a computer and a personal assistant,who he brought from his previous department, to help him prepare a Work and Budget Control Strategic Optimisation Plan … จักจั่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง มี ความต้องการซื้อ คอมพิวเตอร์ และต้องการ ผู้ช่วย ที่จะช่วยในการ เตรียมงาน และทำกล ยุทธในการควบคุมแผน งบประมาณ

19 The Department where the ant works is now a sad place, where nobody laughs anymore and everybody has become upset... แผนกที่ มดน้อยทำงาน อยู่ ตกอยู่ในสภาวะเศร้า สร้อย ไม่มีเสียงหัวเราะ อีกต่อไป และทุกคนอยู่ ในสภาวะสับสนวุ่นวาย

20 It was at that time that the cicada convinced the boss, the lion, of the absolute necessity to start a climatic study of the environment. จักจั่น ได้หว่านล้อม สิงโต ว่ามีความจำ เป็นมาก ที่จะต้อง เริ่มต้นปรับปรุงในเรื่อง บรรยากาศของการ ทำงาน

21 Having reviewed the charges for running the ant’s department, the lion found out that the production was much less than before. ได้มีการประเมินผลงาน ของแผนกมด สิงโตได้ พบว่า ผลผลิตของ แผนกมด ลดไปเป็น จำนวนมาก เมื่อเทียบ กับที่เคยทำได้

22 So he recruited the owl, a prestigious and renowned consultant to carry out an audit and suggest solutions. สิงโตจึงตัดสินใจ รับ นกฮูก ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่มี ชื่อเสียงและเป็นที่ ยอมรับของคน ทั่วไป มาทำการ ตรวจประเมิน และ ทำข้อเสนอแนะใน การแก้ไขปัญหา

23 The owl spent three months in the department and came up with an enormous report, in several volumes, that concluded : “ The department is overstaffed...”

24 นกฮูกใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน และได้ออกรายงานที่ชั่วร้ายมา หลายรูปแบบ แต่สรุปได้ว่า : “ ในหน่วยงานต่างๆมีพนักงาน มากเกินไป ”

25 Guess who the lion fires first? คุณๆทั้งหลาย รู้ไหมว่าสิงโตจะ ตัดสินใจ จัดการกับใคร ? ก่อน

26 The ant, of course, because she “showed lack of motivation and had a negative attitude". แน่นอน, คือมดน้อย เพราะเห็นว่ามด เป็นผู้ที่หมดไฟแล้ว และ ทัศนคติก็ไม่ ค่อยดี

27 Os personagens desta fábula são fictícios; qualquer semelhança com pessoas ou factos reais é pura coincidência. NB: The characters in this fable are fictitious; any resemblance toreal people or facts within the Corporation is pure coincidence… เรื่องราวต่างๆในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ แต่งขึ้นมา หลายๆอย่างอาจจะ มีความ คล้ายคลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับบางท่าน หรือ อาจเป็นเรื่องจริงในบางองค์กร ก็ ถือว่าเป็นการบังเอิญจริงๆ บทส่งท้าย:

28 เรื่องราวต่างๆในนิทานเรื่องนี้ มดเขียนด้วย ความน้อยเนื้อต่ำใจ อย่างน้อยก็ได้ระบาย ออกมาละกัน ! บทเรียนของมด: นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร ผู้ที่อยู่ใน องค์กรก็ต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไม่เช่นนั้นก็จะพบจุดจบเช่นเดียวกับมด ความน้อยใจไม่ให้ประโยชน์อะไรเลย ข้อพึงสังวรของสิงโต: ความมักได้ที่เกินจากความเป็นจริง อาจจะ ทำให้สูญเสียความจงรักภักดี และ ทรัพยากรที่มีค่าก็ได้ไปได้

29 Adapted from Portuguese by PR. Obrigado Mário.


ดาวน์โหลด ppt ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google