งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม

2 or May be not.... เรื่องของมด ไม่แน่ใจว่า เป็นนิทาน หรือเรื่องจริง……

3 ทุกๆวัน, มดตัวเล็กๆจะมาที่ทำงานแต่เช้า และไม่รีรอ รีบลงมือทำงานทันที.
Every day, a small ant arrives at work very early and starts work immediately. ทุกๆวัน, มดตัวเล็กๆจะมาที่ทำงานแต่เช้า และไม่รีรอ รีบลงมือทำงานทันที.

4 She produces a lot and she was happy.
มดตัวเล็กๆ ตัวนี้ มีความสุขกับการทำงาน และผลิตของได้เป็นจำนวนมาก

5 was surprised to see that the ant was working without supervision.
The Chief, a lion, was surprised to see that the ant was working without supervision. โรงงานนี้ มีสิงห์โต เป็นเจ้าของ และรู้สึกประหลาดใจ ที่มดน้อย สามารถทำงานได้โดยไม่มีหัวหน้า.

6 He thought if the ant can produce so much without supervision, wouldn’t she produce even more if she had a supervisor! สิงโต ปิ้งไอเดียว่า ขนาดไม่มีหัวหน้าดูแลยังผลิตได้เป็นจำนวนมาก ถ้ามีหัวหน้ามาคุม โอ้โห! คงผลิตได้มากกว่านี้อีก.

7 So he recruited a cockroach
who had extensive experience as supervisor and who was famous for writing excellent reports. สิงโต จึงตัดสินใจรับ แมลงสาบ ซึ่งมีประสพการ และเขียนรายงานเก่งมาเป็นหัวหน้า

8 สิ่งแรกที่ แมลงสาบ ตัดสินใจทำ คือ ตั้งกฎเกณฑ์ การมาทำงาน
The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system. สิ่งแรกที่ แมลงสาบ ตัดสินใจทำ คือ ตั้งกฎเกณฑ์ การมาทำงาน

9 และแมลงสาป ก็รับเลขาฯ มาเพื่อ ช่วยพิมพ์รายงาน และ ...............
He also needed a secretary to help him write and type his reports and … และแมลงสาป ก็รับเลขาฯ มาเพื่อ ช่วยพิมพ์รายงาน และ

10 ... he recruited a spider, who managed the archives and monitored all phone calls.
แมลงสาป ได้รับ แมงมุม เข้ามาทำงาน ควบคุมเอกสาร และ ดูแลโทรศัพท์ทั้งหมดที่เข้ามา

11 The lion was delighted with the cockroach's reports
and asked him to produce graphs to describe production rates and to analyse trends, so that he could use them for presentations at Board‘s meetings.

12 โดยสิงโตหวังจะนำไปนำเสนอในการประชุมกรรมการ
สิงโต มีความปลาบปลื้ม กับรายงานของ แมลงสาป และได้สั่งให้ทำกราฟผลผลิต และแสดงแนวโน้มการผลิตด้วย โดยสิงโตหวังจะนำไปนำเสนอในการประชุมกรรมการ 12

13 So the cockroach had to buy a new computer and a laser printer and ...
แมลงสาป ได้สั่งซื้อ คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ปริ้น และของอื่นๆอีกมาก,,,,, เข้ามา

14 นอกจากนั้น แมลงสาป ยังได้รับแมลงวัน เข้ามาทำงาน ควบคุมแผนกไอที ด้วย
... recruited a fly to manage the IT department. นอกจากนั้น แมลงสาป ยังได้รับแมลงวัน เข้ามาทำงาน ควบคุมแผนกไอที ด้วย

15 The ant, who had once been so productive and relaxed, hated this new plethora of paperwork and meetings which used up most of her time…! มด , ที่ครั้งหนึ่งทำงานดีมาก และมีความสุข เขารู้สึกเกลียด การทำงานที่มีงานเอกสารจำนวนมหาศาล และ การประชุมที่ใช้เวลามากมาย

16 The lion came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the ant worked. สิงโต เป็นผู้สรุปว่า ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลของแผนก (ซึ่งเป็นที่ที่ มดน้อยทำงานอยู่)

17 จักจั่น ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนี้
The position was given to the cicada, whose first decision was to buy a carpet and an ergonomic chair for his office. จักจั่น ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนี้ เพราะเป็นผู้ที่ได้ตัดสินใจซื้อพรม และ เก้าอี้นั่งพิเศษ

18 The new person in charge, the cicada, also needed a computer and a personal assistant ,who he brought from his previous department, to help him prepare a Work and Budget Control Strategic Optimisation Plan … จักจั่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความต้องการซื้อ คอมพิวเตอร์ และต้องการผู้ช่วย ที่จะช่วยในการ เตรียมงาน และทำกลยุทธในการควบคุมแผนงบประมาณ

19 The Department where the ant works is now a sad place, where nobody laughs anymore and everybody has become upset... แผนกที่ มดน้อยทำงานอยู่ ตกอยู่ในสภาวะเศร้าสร้อย ไม่มีเสียงหัวเราะอีกต่อไป และทุกคนอยู่ในสภาวะสับสนวุ่นวาย

20 It was at that time that the cicada convinced the boss , the lion, of the absolute necessity to start a climatic study of the environment . จักจั่น ได้หว่านล้อม สิงโต ว่ามีความจำเป็นมาก ที่จะต้องเริ่มต้นปรับปรุงในเรื่องบรรยากาศของการทำงาน

21 Having reviewed the charges for running the ant’s department , the lion found out that the production was much less than before. ได้มีการประเมินผลงานของแผนกมด สิงโตได้พบว่า ผลผลิตของแผนกมด ลดไปเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับที่เคยทำได้

22 สิงโตจึงตัดสินใจ รับ นกฮูก
So he recruited the owl , a prestigious and renowned consultant to carry out an audit and suggest solutions. สิงโตจึงตัดสินใจ รับ นกฮูก ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป มาทำการตรวจประเมิน และทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

23 The owl spent three months in the department and came up with an enormous report , in several volumes, that concluded : “ The department is overstaffed ...”

24 “ในหน่วยงานต่างๆมีพนักงานมากเกินไป”
นกฮูกใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน และได้ออกรายงานที่ชั่วร้ายมา หลายรูปแบบ แต่สรุปได้ว่า : “ในหน่วยงานต่างๆมีพนักงานมากเกินไป” 24

25 Guess who the lion fires first?
คุณๆทั้งหลาย รู้ไหมว่าสิงโตจะตัดสินใจ จัดการกับใคร?ก่อน

26 The ant , of course, because she
“showed lack of motivation and had a negative attitude". แน่นอน , คือมดน้อย เพราะเห็นว่ามดเป็นผู้ที่หมดไฟแล้ว และ ทัศนคติก็ไม่ค่อยดี

27 NB: Os personagens desta fábula são fictícios; qualquer semelhança com pessoas ou factos reais é pura coincidência. The characters in this fable are fictitious; any resemblance toreal people or facts within the Corporation is pure coincidence… บทส่งท้าย: เรื่องราวต่างๆในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา หลายๆอย่างอาจจะ มีความคล้ายคลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับบางท่าน หรือ อาจเป็นเรื่องจริงในบางองค์กร ก็ถือว่าเป็นการบังเอิญจริงๆ

28 บทส่งท้าย: เรื่องราวต่างๆในนิทานเรื่องนี้ มดเขียนด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ อย่างน้อยก็ได้ระบายออกมาละกัน! บทเรียนของมด: นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร ผู้ที่อยู่ในองค์กรก็ต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไม่เช่นนั้นก็จะพบจุดจบเช่นเดียวกับมด ความน้อยใจไม่ให้ประโยชน์อะไรเลย ข้อพึงสังวรของสิงโต: ความมักได้ที่เกินจากความเป็นจริง อาจจะทำให้สูญเสียความจงรักภักดี และทรัพยากรที่มีค่าก็ได้ไปได้ 28

29 The end Adapted from Portuguese by PR. Obrigado Mário.


ดาวน์โหลด ppt ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำงานโดยการ Click หรือ Enter แต่ละเฟรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google