งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Part 19.2 Network Layer: IPv6 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Part 19.2 Network Layer: IPv6 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Part 19.2 Network Layer: IPv6 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

2 2 Internet Today ทวีปจำนวน ( ล้านคน ) แอฟริกา 3.11 เอเชีย 104.88 ยุโรป 113.14 ตะวันออกกลาง 2.40 อเมริกา 167.12 ลาตินอเมริกา 16.45 ทั่วโลก 407.10 ประเทศร้อย ละ สวีเดน 65% แคนาดา 60% สหรัฐอเมริกา 59% สิงคโปร์ 46% เกาหลี 45% เยอรมนี 37% เบลเยียม 36% อังกฤษ 35%

3 3 ความเป็นมาของ IPv6 เนื่องจากจำนวนหมายเลขอินเทอร์เน็ต ของ IPv4 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีจำกัดและ การ ขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วง ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวน IP address ของ IPv4 กำลัง จะถูกใช้หมดไป ไม่เพียงพอกับการใช้ งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต และหาก สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็หมายความ ว่าเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเข้า สู่อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้อีก

4 4 IPv6 IPv6 (Internet Protocol version 6) เป็นเวอร์ชัน ล่าสุดของ Internet Protocol และได้รวมผลิตภัณฑ์ ที่สนับสนุน IP มาเป็นส่วนหนึ่งด้วย รวมถึง ระบบปฏิบัติการหลัก IPv6 ได้รับการเรียกว่า "IPng" (IP Next Generation) โดยปกติ IPv6 เป็นกลุ่มของข้อกำหนดจาก Internet Engineering Task Force (IETF) IPv6 ได้รับการออกแบบให้ปฏิรูปกลุ่มของการ ปรับปรุง IP เวอร์ชัน 4 โดย host ของเครือข่ายและ node แบบ intermediate ซึ่ง IPv4 หรือ IPv6 สามารถดูแลแพ็คเกตของ IP เวอร์ชันอื่น ผู้ใช้และผู้ ให้บริการสามารถปรับรุ่นเป็น IPv6 โดยอิสระ

5 5 IPv6 การปรับปรุงที่ชัดเจนของ IPv6 คือความยาว ของ IP address เปลี่ยนจาก 32 เป็น 128 การ ขยายดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายของ อินเตอร์เน็ต และเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลน ของตำแหน่งเครือข่าย IP v6 ได้กำหนดกฎในการระบุตำแหน่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.unicast (host เดี่ยวไปยัง host เดี่ยวอื่น ๆ ) 2.anycast (host เดี่ยวไปยัง host หลายตัวที่ใกล้ ที่สุด ) 3.multicast (host เดี่ยวไปยัง host หลายตัว )

6 6 IPv6 ปัจจุบันนี้ เครือข่ายต่างๆที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP ในระบบ Internet ใช้ IPv4 เป็น ส่วนใหญ่ แม้จะได้รับการออกแบบมาอย่างดีในช่วง ทศวรรษปี 1970 เทคโนโลยี data communication ก็มีการพัฒนามาเรื่อย จนกระทั่ง IPv4 ไม่เหมาะสมต่อการความ ต้องการใช้งานระบบ Internet ที่ขยายตัว อย่างรวดเร็วอีกต่อไป Topics discussed in this section: Advantages Packet Format

7 7 Address space ส่วนแตกต่างที่เด่นที่สุดของ IPv6 ซึ่งพัฒนา มาจาก IPv4 คือIPv6 IPv4 ใช้ address ยาว 32-bit32-bit ( กว่า 4 พันล้าน addresses) IPv6 ใช้ address ยาว 128-bit addresses128-bit ( กว่า 3.4×10 38 addresses)

8 8 Advantages IPv6 นำมาซึ่งการปรับปรุงด้านจำนวน IP addresses ในระบบ Internet เป็นหลัก ซึ่งเพียงพอ ต่อการรองรับการกำหนด IP address ให้อุปกรณ์ที่ ต่อกับระบบ Internet และยังรวมถึงโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ของผู้ใช้สัญจรอีก ด้วย  ปัจจัยสนับสนุนการสื่อสารไร้สายยุค 3G IPv6, however, supports 2128 addresses; this is approximately 5×1028 addresses for each of the roughly 6.5 billion people alive today.

9 9 ความสามารถพิเศษของ IPv6 ที่ เหนือกว่า IPv4 1. ขยายขนาดแอดเดรสขึ้นเป็น 128 บิต 2. มีการพัฒนากลไกการติดตั้งหมายเลขไอพี อย่างอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์แต่ละตัว 3. ปรับปรุงเฮดเดอร์เพื่อให้ประมวลผลได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 4. มีการใช้โครงสร้างเฮดเดอร์ที่สามารถเพิ่ม ขยายขนาดได้อย่างเป็นระบบ 5. สนับสนุนการทำงานแบบเวลาจริง (real-time services) 6. มีระบบติดตั้งแอดเดรสอัติโนมัติ (autoconfiguration)

10 10 ความสามารถพิเศษของ IPv6 ที่ เหนือกว่า IPv4 7. เพิ่มขีดความสามารถการเลือกเส้นทาง และสนับสนุนโมโบล์โฮสต์ (mobile hosts) 8. ตรวจสอบการใช้งาน ความถูกต้อง ความ ปลอดภัยได้มากขึ้น 9. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่ใช้กับ IPv4 ได้ 10. มีการกำหนดไอดีแอดเดรสชนิดใหม่ ที่ เรียกว่า เอนีคาสต์แอดเดรส (anycast address)

11 11 สถานการณ์ในปัจจุบันของ Ipv6 - IPv6 ไปใช้งานจริงมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ทวีปยุโรปและเอเชียเป็นหลัก - ทั้งยุโรปและเอเชียต่างพบปัญหาการมี ไอพีแอดเดรสไม่พอกับจำนวนผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต - ทั้งยุโรปและเอเชียต่างมีความต้องการ สูงทางด้านเทคโนโลยี 3G (wireless technology)

12 12 Why so slow? As of December 2005, IPv6 accounts for a tiny percentage of the live addresses in the publicly- accessible Internet, which is still dominated by IPv4. As of December 2005 Slow because of classless addressing network address translation (NAT), network address translation When will we runout of IPv4 addresses? APNIC (2003): the available space would last until 2023, APNIC Cisco Systems (2005): available addresses would be exhausted in 4–5 years. Cisco Systems

13 13 When is the change? Although adoption of IPv6 has been slow, as of 2008, all United States government systems must support IPv6.2008United States government Meanwhile China is planning to get a head start implementing IPv6 with their 5 year plan for the China Next Generation Internet.China5 year planChina Next Generation Internet The country of Japan changed to IPv6.Japan

14 14 Figure 1 IPv6 datagram header and payload

15 15 Figure 2 Format of an IPv6 datagram

16 16 Table 1 Next header codes for IPv6

17 17 Table 2 Priorities for congestion-controlled traffic

18 18 Table 3 Priorities for noncongestion-controlled traffic

19 19 Table 4 Comparison between IPv4 and IPv6 packet headers

20 20 TRANSITION FROM IPv4 TO IPv6 Because of the huge number of systems on the Internet, the transition from IPv4 to IPv6 cannot happen suddenly. It takes a considerable amount of time before every system in the Internet can move from IPv4 to IPv6. The transition must be smooth to prevent any problems between IPv4 and IPv6 systems. Dual Stack Tunneling Topics discussed in this section:

21 21 Figure 3 Three transition strategies

22 22 Figure 4 Dual stack

23 23 Figure 5 Tunneling strategy

24 24 Figure 6 Header translation strategy

25 25 Table 5 Header translation

26 26 ในส่วนของประเทศไทย ในปัจจุบันได้มีการก่อตั้งคณะทำงาน ระดับประเทศขึ้นภายใต้ชื่อ Thailand IPv6 Forum กิจกรรมในปัจจุบันของ Thailand IPv6 Forum ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Asia-Pacific IPv6 Task Force และการ เชื่อมต่อแบบ Native IPv6


ดาวน์โหลด ppt 1 Part 19.2 Network Layer: IPv6 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google