งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance. และโอกาส time… เวลา Word คำพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance. และโอกาส time… เวลา Word คำพูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance. และโอกาส time… เวลา Word คำพูด

3 Three undeniable things in your life are. 3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ serenity… ความสงบ honesty… ความซื่อสัตย์ and hope. ความหวัง

4 Three gems of your life are … สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเราคือ love … ความรัก self-esteem… เคารพตัวเอง and true friends. และเพื่อนแท้

5 Three uncertainties in your life are... ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่างคือ… dreams... ความฝัน success... ความสำเร็จ and fate. และโชคชะตา

6 arrogance... ความหยิ่งผยอง liquor... สุรา Three things that deteriorate your life are... 3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือ… and anger. และความโกรธ

7 Kind hearts are the garden… จิตใจดีเป็นดั่งสวน Kind thoughts are the roots… ความคิดดีเป็นรากไม้ Kind words are the blossoms… คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง Kind deeds are the fruits… การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้ จิตใจดี, คิดดี, พูดดีและกระทำดี


ดาวน์โหลด ppt Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้... and chance. และโอกาส time… เวลา Word คำพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google