งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ.

2 Overview What is optimal? Smart monitoring Costs Legal and ethics
Balancing of factors Clinical indication Resources Risks Costs Legal and ethics Smart monitoring สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

3 Overview What is optimal? Smart monitoring Costs Legal and ethics
Balancing of factors Clinical indication Resources Risks Costs Legal and ethics Smart monitoring สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

4 Towards optimal uses of monitoring
Balancing Clinical indication Resources Risks Costs Legal and ethics Other factors to consider Manufacturer Dealer Post sale services สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

5 Optimal Best Most favorable Best possible Most advantageous Finest
Most selected สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

6 Clinical indication Standards/ Evidence based support
Level of monitoring Contraindication Working ranges Limitation สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

7 Pulse Oximetry Accuracy: Good when SaO2 > 90% and deteriorates when SaO2 < 80% Clinical application to detect hypoxemia to adjust FiO2 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

8 Pulse Oximetry Limitation of pulse oximetry
O2 dissociation curve Arrhythmias Dyshemoglobin Motion Anemia Ambient light Dyes Skin pigment Nail Low perfusion state สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

9 Capnography Correlates well with PaCO2 (r = 0.78) but lacks good agreement (r = 0.58) Indication Detection of esophageal intubation During CPR During MV ? สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

10 Level of Monitoring ปรากฏการณ์ กลุ่มผู้ป่วย ระบบการเฝ้าระวัง
ระดับที่ 1 Ventilator power Failure ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจ ระบบไฟฟ้าของเครื่องช่วย หายใจ (power alarm) ข้อต่อเครื่องช่วยหายใจ หลุด ความดันในระบบ (pressure alarm) ปริมาตรลมหายใจออก Serious arrhythmias ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด arrhythmias (เช่น หลังเกิด MI, ผู้ป่วยที่มี electrolyte imbalance) ECG monitoring system Blood pressure Apnea ผู้ป่วยที่มี respiratory drive ผิดปกติ ความดันในระบบ Minute volume

11 กลุ่มผู้ป่วย ระบบการเฝ้าระวัง
ปรากฏการณ์ กลุ่มผู้ป่วย ระบบการเฝ้าระวัง ระดับ 2 Hypoxemia ผู้ป่วยที่มีปอดไม่ปรกติ Pulse oximetry Hyponea ผู้ป่วยที่มี respiratory drive ไม่ ปกติ Capnoqraphy Hypotension ผู้ป่วยที่มี unstable hemodynamics ผู้ป่วยที่มีความ เสี่ยงของเลือดออก Blood pressures Pulse Nonlethal dysrhythmia ผู้ป่วยใน ICU ทุกราย ECG monitoring Intracranial Hypertension ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางระบบ ประสาท Intracranial pressure

12 ระดับที่ 3 Electrolyte ผิดปกติ ผู้ป่วยที่มีไตผิดปกติ, ช๊อค หรือได้รับยาขับปัสสาวะ การตรวจ blood chemistry Anemia ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเสียเลือดหรือ hemolysis การตรวจเลือด CBC Fever ผู้ป่วยทุกคนใน ICU การตรวจตามปรกติ การเปลี่ยนแปลงของ ventilator mechanics ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจ Monitoring of pressure, volume หรือ waveforms ตำแหน่งของ endotracheal tube การตรวจchest x – rays Fluid imbalance ผู้ป่วยทุกรายใน ICU การตรวจ intake และ output Over – or under feeding ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหาร Routine calorie count, prediction formula, blood albumin, ferritin

13 Resources Availability Team Institution Reimbursement operator
Interpretation care สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

14 Risks Intervention risks Interpretation
Pneumothorax following CVC insertion Limb ischemia following arterial cannulation Interpretation Transducer Water line/ column Zeroing สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

15 Risks Infection Monitor malfunction Electrical
CRBSI Cross contamination Monitor malfunction Electrical Electro-magnetic disturbance Legal สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

16 What is optimal? Balancing of factors Clinical indication Resources
Risks Costs Legal and ethics สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

17 Smart Monitoring

18 Sharing Concept บอกได้ตรงใจ ทำได้ง่ายๆ ผู้ป่วยปลอดภัย ราคาไม่แพง
แจ้งผลทันที คนดีดูแล แผ่ขยายวิชาการ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สิงหาคม 2552

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google