งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ.

2 Overview What is optimal? Balancing of factors –Clinical indication –Resources –Risks –Costs –Legal and ethics Smart monitoring

3 Overview What is optimal? Balancing of factors –Clinical indication –Resources –Risks –Costs –Legal and ethics Smart monitoring

4 Towards optimal uses of monitoring Balancing –Clinical indication –Resources –Risks –Costs –Legal and ethics Other factors to consider Manufacturer Dealer Post sale services

5 Optimal Best Most favorable Best possible Most advantageous Finest Most selected

6 Clinical indication Standards/ Evidence based support Level of monitoring Contraindication Working ranges Limitation

7 Accuracy: Good when SaO2 > 90% and deteriorates when SaO2 < 80% Clinical application –to detect hypoxemia –to adjust FiO2 Pulse Oximetry

8 Limitation of pulse oximetry O 2 dissociation curveArrhythmias Dyshemoglobin Motion Anemia Ambient light DyesSkin pigment Nail Low perfusion state Pulse Oximetry

9 Capnography Correlates well with PaCO2 (r = 0.78) but lacks good agreement (r = 0.58) Indication –Detection of esophageal intubation –During CPR –During MV ?

10 Level of Monitoring ปรากฏการณ์กลุ่มผู้ป่วยระบบการเฝ้าระวัง ระดับที่ 1 Ventilator power Failure ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจระบบไฟฟ้าของเครื่องช่วย หายใจ (power alarm) ข้อต่อเครื่องช่วยหายใจ หลุด ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจความดันในระบบ (pressure alarm) ปริมาตรลมหายใจออก Serious arrhythmias ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด arrhythmias ( เช่น หลังเกิด MI, ผู้ป่วยที่มี electrolyte imbalance) ECG monitoring system Blood pressure Apnea ผู้ป่วยที่มี respiratory drive ผิดปกติ ความดันในระบบ Minute volume

11 ปรากฏการณ์กลุ่มผู้ป่วยระบบการเฝ้าระวัง ระดับ 2 Hypoxemia ผู้ป่วยที่มีปอดไม่ปรกติ Pulse oximetry Hyponea ผู้ป่วยที่มี respiratory drive ไม่ ปกติ Capnoqraphy Pulse oximetry Hypotension ผู้ป่วยที่มี unstable hemodynamics ผู้ป่วยที่มี ความ เสี่ยงของเลือดออก Blood pressures Pulse Nonlethal dysrhythmia ผู้ป่วยใน ICU ทุกราย ECG monitoring Intracranial Hypertension ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทาง ระบบ ประสาท Intracranial pressure

12 ระดับที่ 3 Electrolyte ผิดปกติผู้ป่วยที่มีไตผิดปกติ, ช๊อค หรือ ได้รับยาขับปัสสาวะ การตรวจ blood chemistry Anemia ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเสีย เลือดหรือ hemolysis การตรวจเลือด CBC Fever ผู้ป่วยทุกคนใน ICU การตรวจตามปรกติ การเปลี่ยนแปลงของ ventilator mechanics ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจ Monitoring of pressure, volume หรือ waveforms ตำแหน่งของ endotracheal tube ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยหายใจการตรวจ chest x – rays Fluid imbalance ผู้ป่วยทุกรายใน ICU การตรวจ intake และ output Over – or under feeding ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหาร Routine calorie count, prediction formula, blood albumin, ferritin

13 Resources Availability –Institution –Reimbursement Team –operator –Interpretation –care

14 Risks Intervention risks –Pneumothorax following CVC insertion –Limb ischemia following arterial cannulation Interpretation –Transducer –Water line/ column –Zeroing

15 Risks Infection –CRBSI –Cross contamination Monitor malfunction Electrical Electro-magnetic disturbance Legal

16 What is optimal? Balancing of factors –Clinical indication –Resources –Risks –Costs –Legal and ethics

17 Smart Monitoring

18 Sharing Concept บอกได้ตรงใจ ทำได้ง่ายๆ ผู้ป่วยปลอดภัย ราคาไม่แพง แจ้งผลทันที คนดีดูแล แผ่ขยายวิชาการ

19 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Optimal monitoring in Critical Care ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google