งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี ET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี ET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี 48402610 ET.
SOLAR POWER TOWER โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี ET.

2 Solar power tower ความเป็นมา โครงสร้าง ระบบการทำงาน ประโยชน์

3 ความเป็นมา (History) Project Country Power Output (MWe)
Heat Transfer Fluid Storage Medium Operation Began SSPS Spain 0.5 Liquid Sodium Sodium 1981 EURELIOS Italy 1 Steam Nitrate Salt/Water SUNSHINE Japan Solar One USA 10 Oil/Rock 1982 CESA-1 Nitrate Salt 1983 MSEE/Cat B Molten Nitrate 1984 THEMIS France 2.5 Hi-Tec Salt SPP-5 Russia 5 Water/ Steam 1986 TSA Air Ceramic 1993 Solar Two Molten Nitrate Salt 1996

4 โครงสร้าง

5 ระบบการทำงาน

6 Solar Parabolic Troughs

7 Solar Parabolic Troughs

8 Solar Parabolic Dish/engine

9 Solar Parabolic Dish/engine

10 Characteristics of solar thermal electric power systems.
Parabolic Trough Dish/Engine Power Tower Size MW 5-25 kW MW Operating Temperature (ºC/ºF) 390/734  750/1382 565/1049 Annual Capacity Factor  23-50 % 25 % 20-77 % Peak Efficiency  20%(d)  29.4%(d) 23%(p) Net Annual Efficiency  11(d)-16% 12-25%(p) 7(d)-20% Commercial Status Commercially Scale-up Prototype  Demonstration  AvailableDemonstration Technology Development Risk Low High Medium Storage Available Limited Battery Yes Hybrid Designs Cost USD/W 2,7-4,0 1,3-12,6 2,5-4,4 (p) = predicted; (d) = demonstrated;

11 Comparison of Major Solar Thermal Technologies.
Parabolic Trough  Parabolic Dish Power Tower Applications Grid-connected electric plants; process heat for industrial use. Stand-alone small power systems; grid support Advantages Dispatchable peaking electricity; commercially available with 4,500 GWh operating experience; hybrid (solar/fossil) operation. Dispatchable electricity, high conversion efficiencies; modularity; hybrid (solar/fossil) operation.  Dispatchable base load electricity; high conversion efficiencies; energy storage; hybrid (solar/fossil) operation.

12 ประโยชน์(Benefits) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์
คุณภาพชีวิต

13 Reference http://www.fae.sk/Dieret/Solar/solar.html


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี ET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google