งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOLAR POWER TOWER โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี 48402610 ET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOLAR POWER TOWER โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี 48402610 ET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOLAR POWER TOWER โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี 48402610 ET.

2 Solar power tower ความเป็นมา โครงสร้าง ระบบการ ทำงาน ประโยชน์

3 ความเป็นมา (History) ProjectCountry Power Output (MWe) Heat Transfer FluidStorage Medium Operation Began SSPSSpain0.5Liquid SodiumSodium1981 EURELIOSItaly1SteamNitrate Salt/Water1981 SUNSHINEJapan1SteamNitrate Salt/Water1981 Solar OneUSA10SteamOil/Rock1982 CESA-1Spain1SteamNitrate Salt1983 MSEE/Cat BUSA1Molten NitrateNitrate Salt1984 THEMISFrance2.5Hi-Tec Salt 1984 SPP-5Russia5SteamWater/ Steam1986 TSASpain1AirCeramic1993 Solar TwoUSA10Molten Nitrate SaltNitrate Salt1996

4 โครงสร้าง

5 ระบบการทำงาน

6 Solar Parabolic Troughs

7

8 Solar Parabolic Dish/engine

9

10 Characteristics of solar thermal electric power systems. Parabolic TroughDish/EnginePower Tower Size30-320 MW5-25 kW10-200 MW Operating Temperature (ºC/ºF) 390/734 750/1382565/1049 Annual Capacity Factor 23-50 %25 %20-77 % Peak Efficiency 20%(d) 29.4%(d)23%(p) Net Annual Efficiency 11(d)-16%12-25%(p)7(d)-20% Commercial Status Commercially Scale- up Prototype Demonstration AvailableDemonstration Technology Development Risk LowHighMedium Storage AvailableLimitedBatteryYes Hybrid DesignsYes Cost USD/W2,7-4,01,3-12,62,5-4,4 (p) = predicted; (d) = demonstrated;

11 Comparison of Major Solar Thermal Technologies. Parabolic Trough Parabolic DishPower Tower Applications Grid-connected electric plants; process heat for industrial use. Stand-alone small power systems; grid support Grid-connected electric plants; process heat for industrial use. Advantages Dispatchable peaking electricity; commercially available with 4,500 GWh operating experience; hybrid (solar/fossil) operation. Dispatchable electricity, high conversion efficiencies; modularity; hybrid (solar/fossil) operation. Dispatchable base load electricity; high conversion efficiencies; energy storage; hybrid (solar/fossil) operation.

12 ประโยชน์ (Benefits)  ทรัพยากรธรรมช าติ  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐศาสตร์  คุณภาพชีวิต

13 Reference  http://www.fae.sk/Dieret/Solar/solar.html http://www.fae.sk/Dieret/Solar/solar.html  http://www.wipp.ws/science/index.htm http://www.wipp.ws/science/index.htm  http://www.colby.edu/personal/thtieten/ca ses.html http://www.colby.edu/personal/thtieten/ca ses.html  http://www.volker- quaschning.de/articles/fundamentals2/ind ex2_e.html


ดาวน์โหลด ppt SOLAR POWER TOWER โดย นายเศกศักดิ์ กำมณี 48402610 ET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google