งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 07/08/51

2 Introduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โปรแกรม EndNote สามารถทำการ Import รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ใน EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป

3 Introduction จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library หรือ ห้องสมุด ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ละห้องสมุดสามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สามารถรองรับความหลากหลายของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 500 Group ต่อ 1 ห้องสมุด สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป Microsoft Word for Windows 2003 หรือ 2007 ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Vista

4 คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program
Start EndNote คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program

5 Create a new library 1 1. เลือกที่ Create a new library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพื่อเลือกห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว

6 Create a new library 2 3 2. เลือกสถานที่จัดเก็บห้องสมุด
3. ระบุชื่อห้องสมุด แล้วคลิก Save

7 EndNote library

8 Add References to EndNote library
1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 Direct Export เป็นการถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง 2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนำมาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม 2.3 Searching Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง

9 Entering References

10 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference
Entering References 1 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference

11 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type
Entering References 2 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type

12 Entering References 3 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล

13 Entering References

14 1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure

15 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
Attach Figure 2 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ

16 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ
Attach Figure 3 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ

17 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption
Attach Figure 4 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption

18 1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File
Attach Other File 1 1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File

19 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ PDF
Attach Other File 2 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ PDF

20 Attach Other File

21 Bibliographic Styles

22 Bibliographic Style 1 1. เลือกเปลี่ยนรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการได้โดยคลิกที่ Select Another Style

23 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose
Bibliographic Style 2 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose

24 Bibliographic Style

25 Direct Export

26 Direct Export 2 1 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export

27 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote…
Direct Export 3 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote…

28 ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในทันที
Direct Export ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในทันที

29 Importing Reference Data into EndNote

30 Importing References 2 1 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export

31 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote
Importing References 3 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote

32 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล
Importing References 4 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล

33 Importing References 5 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt)

34 6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import
Importing References 6 6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import

35 Importing References 7 7. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ Choose File จากนั้นเลือก Filter หรือ รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะถ่ายโอน (Import Option) ถ้าไม่พบ Filter ที่ต้องการ ให้คลิกที่ Other Filters

36 8. เลือก Filter ที่ต้องการและคลิก Choose
Importing References 8 8. เลือก Filter ที่ต้องการและคลิก Choose

37 9. คลิกที่ Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
Importing References 9 9. คลิกที่ Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล

38 Searching Online Databases

39 Searching Online Databases
1 1 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก Online Search หรือ คลิกที่ More ในส่วนของ Online Search

40 Searching Online Databases
2 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed แล้วคลิก Choose

41 Searching Online Databases 3. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search

42 Searching Online Databases
4 4. เลือกระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก OK

43 Searching Online Databases
การเรียกข้อมูลที่พบจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่ EndNote โดยตรง

44 Create Custom Group

45 Create Custom Group 2 1 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล
2. คลิกที่ References เลือก Add References To – Create Custom Group

46 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
Create Custom Group 3 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

47 Create Smart Group

48 Create Smart Group 1 Create Smart Group การจัดกลุ่มตาม Keyword จาก References ที่มีอยู่ 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group

49 2. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create
Create Smart Group 2 2. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create

50 3. รายการบรรณานุกรมที่ได้จากการจัดกลุ่มตาม Keyword
Create Smart Group 3 3. รายการบรรณานุกรมที่ได้จากการจัดกลุ่มตาม Keyword

51 Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries

52 Transferring References 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก EndNote Web

53 Transferring References
2 2. ระบุ และ Password ที่ใช้ใน EndNote Web และคลิก OK

54 Transferring References
3 4 5 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web 5. คลิก Transfer

55 Transferring References 6. คลิก OK เพื่อยืนยันการถ่ายโอนข้อมูล

56 Transferring References

57 Using EndNote With Microsoft Word

58 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Citation
Cite While You Write 1 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Citation

59 Cite While You Write 2 3 4 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search
3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 4. คลิก Insert

60 Cite While You Write

61 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 – Format Bibliography

62 2. เลือกรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมที่ต้องการ และคลิก OK
Format Bibliography 2 2. เลือกรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมที่ต้องการ และคลิก OK

63 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Figure
Inserting Figures 1 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Figure

64 Inserting Figures 2 3 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search

65 Inserting Figures

66


ดาวน์โหลด ppt แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google