งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro หน้าจอแสดง Main Menu

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro หน้าจอแสดง Main Menu"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro หน้าจอแสดง Main Menu
File : Intro.avi ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หน้าจอแสดง Main Menu File : cover.jpg Font : js_titiles bg : สีดำ Button : สามารถเลือกเมนูได้ มีเสียงบรรยายเมนูประกอบ เมนูจะประกอบ เรื่อง - ความหมายของคาราเต้ - โด - ประวัติและพัฒนาการ - บัญญัติ 20 ประการ - ปรมาจารย์ คาราเต้ – โด - วีดีโอ ตัวอย่างท่ารำต่าง ๆ - คณะผู้จัดทำ จัดทำโดย สส.พ 44 บี นางสาววิมลวรรณ สุขประสงค์ นายอโณชา ยุทธทองหลาง นายเอกชัย สระทองพลอย

2 Story011- 012 ความหมายของคาราเต้ Story021 – 023 ประวัติของคาราเต้
File : story01.jpg,story02.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง Story021 – 023 ประวัติของคาราเต้ หน้าจอแสดง Story File : story02,story022.jpg, story23.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง

3 Story031 – 034 บัญญัติ 20 ประการ Story041 – 042 ปรมาจารย์ คาราเต้
File : story031,story032.jpg, story033.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง Story041 – 042 ปรมาจารย์ คาราเต้ หน้าจอแสดง Story File : story041,story042.jpg, bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง

4 VDO Main Menu Vdo01 หน้าจอแสดง VDO Main Menu หน้าจอแสดง vdo01
File : vdomenu.jpg, sound.mp3 bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกตัวอย่างท่ารำต่าง ๆ มีเสียงบอกชื่อเมนู Vdo01 หน้าจอแสดง vdo01 File : vdo01.mpg,vdo01.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

5 vdo02 vdo03 หน้าจอแสดง vdo02 หน้าจอแสดง vdo03
File : vdo02.mpg,vdo02.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo03 หน้าจอแสดง vdo03 File : vdo03.mpg,vdo03.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

6 vdo04 vdo05 หน้าจอแสดง vdo04 หน้าจอแสดง vdo05
File : vdo04.mpg,vdo04.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo05 หน้าจอแสดง vdo05 File : vdo05.mpg,vdo05.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

7 vdo06 vdo07 หน้าจอแสดง vdo06 หน้าจอแสดง vdo07
File : vdo06mpg,vdo06.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo07 หน้าจอแสดง vdo07 File : vdo07.mpg,vdo07.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

8 Font : JS Chawlewhiengas
vdo08 หน้าจอแสดง vdo08 File : vdo08.mpg,vdo08.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo09 หน้าจอแสดง vdo09 File : vdo09.mpg,vdo09.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

9 vdo10 vdo11 หน้าจอแสดง vdo10 หน้าจอแสดง vdo11
File : vdo10.mpg,vdo10.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo11 หน้าจอแสดง vdo11 File : vdo11.mpg,vdo11.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

10 vdo12 vdo13 หน้าจอแสดง vdo12 หน้าจอแสดง vdo13
File : vdo12.mpg,vdo12.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo13 หน้าจอแสดง vdo13 File : vdo13.mpg,vdo13.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

11 vdo14 vdo15 หน้าจอแสดง vdo14 หน้าจอแสดง vdo15
File : vdo14.mpg,vdo14.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo15 หน้าจอแสดง vdo15 File : vdo5.mpg,vdo15.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

12 vdo16 vdo17 หน้าจอแสดง vdo16 หน้าจอแสดง vdo17
File : vdo16.mpg,vdo16.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo17 หน้าจอแสดง vdo17 File : vdo17.mpg,vdo17.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

13 Team หน้าจอแสดง Team File : team.jpg, my desember.mp3 bg : สีดำ
button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลัก และสามารถคลิกเลือกเข้าเว็บไซค์ ของแต่ละคน

14 หมายเหตุ - ในแต่ละหน้าจอจะมีปุ่มให้กดออกจากโปรแกรม หรือ สามารถกด
Main Menu VDO story4 story3 story2 story1 Story1.2 Story Team Story Story Vdo1-17 หมายเหตุ - ในแต่ละหน้าจอจะมีปุ่มให้กดออกจากโปรแกรม หรือ สามารถกด แป้น Esc และทุก ๆ หน้าจอสามารถกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลักได้

15 จัดทำโดย สส.พ 44 บี นางสาววิมลวรรณ สุขประสงค์ นายอโณชา ยุทธทองหลาง นายเอกชัย สระทองพลอย


ดาวน์โหลด ppt “Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro หน้าจอแสดง Main Menu

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google