งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro File : Intro.avi ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หน้าจอแสดง Main Menu File : cover.jpg Font : js_titiles bg : สีดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro File : Intro.avi ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หน้าจอแสดง Main Menu File : cover.jpg Font : js_titiles bg : สีดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro File : Intro.avi ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หน้าจอแสดง Main Menu File : cover.jpg Font : js_titiles bg : สีดำ Button : สามารถเลือกเมนูได้ มีเสียงบรรยายเมนูประกอบ เมนูจะประกอบ เรื่อง - ความหมายของคาราเต้ - โด - ประวัติและพัฒนาการ - บัญญัติ 20 ประการ - ปรมาจารย์ คาราเต้ – โด - วีดีโอ ตัวอย่างท่ารำต่าง ๆ - คณะผู้จัดทำ จัดทำโดย สส. พ 44 บี นางสาววิมลวรรณ สุขประสงค์ 014460505264-2 นายอโณชา ยุทธทองหลาง 014460505284-0 นายเอกชัย สระทองพลอย 014460505294-9

2 Story011- 012 ความหมายของคาราเต้ หน้าจอแสดง Story011 - 012 File : story01.jpg,story02.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง Story021 – 023 ประวัติของคาราเต้ หน้าจอแสดง Story021-023 File : story02,story022.jpg, story23.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง

3 Story031 – 034 บัญญัติ 20 ประการ หน้าจอแสดง Story031-034 File : story031,story032.jpg, story033.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง Story041 – 042 ปรมาจารย์ คาราเต้ หน้าจอแสดง Story041-042 File : story041,story042.jpg, bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปข้างหน้า - หลัง

4 VDO Main Menu หน้าจอแสดง VDO Main Menu File : vdomenu.jpg, sound.mp3 bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกตัวอย่างท่ารำต่าง ๆ มีเสียงบอกชื่อเมนู Vdo01 หน้าจอแสดง vdo01 File : vdo01.mpg,vdo01.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

5 vdo02 หน้าจอแสดง vdo02 File : vdo02.mpg,vdo02.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo03 หน้าจอแสดง vdo03 File : vdo03.mpg,vdo03.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

6 vdo04 หน้าจอแสดง vdo04 File : vdo04.mpg,vdo04.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo05 หน้าจอแสดง vdo05 File : vdo05.mpg,vdo05.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

7 vdo06 หน้าจอแสดง vdo06 File : vdo06mpg,vdo06.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo07 หน้าจอแสดง vdo07 File : vdo07.mpg,vdo07.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

8 vdo08 หน้าจอแสดง vdo08 File : vdo08.mpg,vdo08.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo09 หน้าจอแสดง vdo09 File : vdo09.mpg,vdo09.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

9 vdo10 หน้าจอแสดง vdo10 File : vdo10.mpg,vdo10.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo11 หน้าจอแสดง vdo11 File : vdo11.mpg,vdo11.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

10 vdo12 หน้าจอแสดง vdo12 File : vdo12.mpg,vdo12.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo13 หน้าจอแสดง vdo13 File : vdo13.mpg,vdo13.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

11 vdo14 หน้าจอแสดง vdo14 File : vdo14.mpg,vdo14.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo15 หน้าจอแสดง vdo15 File : vdo5.mpg,vdo15.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

12 vdo16 หน้าจอแสดง vdo16 File : vdo16.mpg,vdo16.jpg bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ vdo17 หน้าจอแสดง vdo17 File : vdo17.mpg,vdo17.jpg Font : JS Chawlewhiengas bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลักวีดีโอ

13 Team หน้าจอแสดง Team File : team.jpg, my desember.mp3 bg : สีดำ button : จะมีเมนูให้เลือกไปหน้าหลัก และสามารถคลิกเลือกเข้าเว็บไซค์ ของแต่ละคน

14 VDO story4 Main Menu story3 story2 story1 Story1.2 Story2.1-2.3 Story3.1-3.4 Story4.1- 4.2 Vdo1-17 Team หมายเหตุ - ในแต่ละหน้าจอจะมีปุ่มให้กดออกจากโปรแกรม หรือ สามารถกด แป้น Esc และทุก ๆ หน้าจอสามารถกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลักได้

15 จัดทำโดย สส. พ 44 บี นางสาววิมลวรรณ สุขประสงค์ 014460505264-2 นายอโณชา ยุทธทองหลาง 014460505284-0 นายเอกชัย สระทองพลอย 014460505294-9


ดาวน์โหลด ppt “Karate” Story Board Intro หน้าจอแสดง Intro File : Intro.avi ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หน้าจอแสดง Main Menu File : cover.jpg Font : js_titiles bg : สีดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google