งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

facebook สอบถาม/ติดตามข่าวสารโปรแกรมจากทางมหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "facebook สอบถาม/ติดตามข่าวสารโปรแกรมจากทางมหาวิทยาลัย "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tell Me More http://tmm.psu.ac.th/
facebook สอบถาม/ติดตามข่าวสารโปรแกรมจากทางมหาวิทยาลัย facebook สอบถามคณะ Facebook Group “IT สวล.ม.อ.”

2 Faculty of Environmental Management
สิ่งที่ต้องมี computer ที่สามารถใช้งาน Internet Explorer Flash player Auralog Components หูฟังพร้อมไมค์ (headset) Faculty of Environmental Management

3 ขั้นตอนการ set ค่าคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานเบื้องต้น
เปิด ActiveX ให้พร้อมใช้งาน กำหนดค่าใน pop-up ให้อนุญาตการใช้งาน โปรแกรม tell me more ติดตั้งโปรแกรม Flash Player ติดตั้งโปรแกรม Auralog Components สำหรับ ฝึกทักษะพูด Faculty of Environmental Management

4 ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดค่าต่างๆ ใน Internet Explorer
Faculty of Environmental Management

5 1.เปิด Internet Explorer 2.เลือกเมนู Tools 3.Internet Options
Faculty of Environmental Management

6 Faculty of Environmental Management
1.เมนู Security 2.เลือก Custom Level 1 2 Faculty of Environmental Management

7 Faculty of Environmental Management
1.ดูที่ ActiveX controls and plug-in 2.Allow Previously unused ActiveX controls = Enable 3.Automatic prompting for ActiveX controls = Enable 1 2 3 Faculty of Environmental Management

8 Faculty of Environmental Management
1.เมนู Privacy 2.Pop-up Blocker 3.เลือก Settings 1 2 3 Faculty of Environmental Management

9 Faculty of Environmental Management
1.พิมพ์ข้อความในช่อง Address of website to allow 2.tmm.psu.ac.th แล้วกดปุ่ม Add 1 2 Faculty of Environmental Management

10 ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนดค่าต่างๆ ใน Windows 7 Firewall
Faculty of Environmental Management

11 Faculty of Environmental Management

12 Faculty of Environmental Management

13 Faculty of Environmental Management

14 Faculty of Environmental Management

15 ขั้นตอนที่ 3 : การตรวจสอบความพร้อมของ Computer & Software
Faculty of Environmental Management

16 Faculty of Environmental Management
1.พิมพ์เว็บไซต์ tmm.psu.ac.th 2.Click “Check your computer configuration” 1 2 Faculty of Environmental Management

17 Faculty of Environmental Management

18 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

19 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

20 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

21 Faculty of Environmental Management

22 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

23 Faculty of Environmental Management
ขั้นตอนที่ 4 : การกำหนดค่าการใช้โปรแกรมเทียบเสียง Auralog Components และการตั้งค่าไมค์ Faculty of Environmental Management

24 Faculty of Environmental Management
1.เปิดโฟลเดอร์ C:\Windows\System32\auralog\tmm 2.คลิกขวาที่ไฟล์ RecoConfig 3.เลือก Run as administrator 3 1 Faculty of Environmental Management 2

25 Faculty of Environmental Management
Click 1 Click 2 Click 3 Faculty of Environmental Management

26 ขั้นตอนที่ 5 : การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Tell Me More
Faculty of Environmental Management

27 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

28 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

29 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

30 Faculty of Environmental Management
Wait… Faculty of Environmental Management

31 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

32 Faculty of Environmental Management
Click Faculty of Environmental Management

33 Faculty of Environmental Management
Example Faculty of Environmental Management

34 Faculty of Environmental Management
Click Close Click Home Faculty of Environmental Management


ดาวน์โหลด ppt facebook สอบถาม/ติดตามข่าวสารโปรแกรมจากทางมหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google