งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์สำหรับใช้งานโปรแกรม tell me more facebook สอบถาม / ติดตามข่าวสารโปรแกรมจาก ทางมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์สำหรับใช้งานโปรแกรม tell me more facebook สอบถาม / ติดตามข่าวสารโปรแกรมจาก ทางมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://tmm.psu.ac.th/ เว็บไซต์สำหรับใช้งานโปรแกรม tell me more http://www.facebook.com/tmmpsu facebook สอบถาม / ติดตามข่าวสารโปรแกรมจาก ทางมหาวิทยาลัย http://www.facebook.com/talk2ubyan facebook สอบถามคณะ Facebook Group “IT สวล. ม. อ.” Tell Me More 1

2 สิ่งที่ต้องมี computer ที่สามารถใช้งาน Internet Explorer Flash player Auralog Components หูฟังพร้อมไมค์ (headset) Faculty of Environmental Management2

3 ขั้นตอนการ set ค่าคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้งานเบื้องต้น 1. เปิด ActiveX ให้พร้อมใช้งาน 2. กำหนดค่าใน pop-up ให้ อนุญาตการใช้งานโปรแกรม tell me more 3. ติดตั้งโปรแกรม Flash Player 4. ติดตั้งโปรแกรม Auralog Components สำหรับฝึกทักษะ พูด Faculty of Environmental Management3

4 ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดค่าต่างๆ ใน Internet Explorer Faculty of Environmental Management4

5 1. เปิด Internet Explorer 2. เลือกเมนู Tools 3.Internet Options 1 2 3 Faculty of Environmental Management5

6 1 1. เมนู Security 2. เลือก Custom Level 2 Faculty of Environmental Management6

7 1. ดูที่ ActiveX controls and plug-in 2.Allow Previously unused ActiveX controls = Enable 3.Automatic prompting for ActiveX controls = Enable 1 2 3 Faculty of Environmental Management7

8 1. เมนู Privacy 2.Pop-up Blocker 3. เลือก Settings 1 2 3 Faculty of Environmental Management8

9 1. พิมพ์ข้อความในช่อง Address of website to allow 2.tmm.psu.ac.th แล้วกดปุ่ม Add 1 2 Faculty of Environmental Management9

10 ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนดค่าต่างๆ ใน Windows 7 Firewall Faculty of Environmental Management10

11 Faculty of Environmental Management11

12 Faculty of Environmental Management12

13 Faculty of Environmental Management13

14 Faculty of Environmental Management14

15 ขั้นตอนที่ 3 : การตรวจสอบความ พร้อมของ Computer & Software Faculty of Environmental Management15

16 1. พิมพ์เว็บไซต์ tmm.psu.ac.th 2.Click “Check your computer configuration” 1 2 Faculty of Environmental Management16

17 Faculty of Environmental Management17

18 Click Faculty of Environmental Management18

19 Click Faculty of Environmental Management19

20 Click Faculty of Environmental Management20

21 Faculty of Environmental Management21

22 Click Faculty of Environmental Management22

23 ขั้นตอนที่ 4 : การกำหนดค่าการใช้ โปรแกรมเทียบเสียง Auralog Components และการตั้งค่า ไมค์ Faculty of Environmental Management23

24 1. เปิดโฟลเดอร์ C:\Windows\System32\auralog\tmm 2. คลิกขวาที่ไฟล์ RecoConfig 3. เลือก Run as administrator 1 2 3 Faculty of Environmental Management24

25 Click 1 Click 2 Click 3 Faculty of Environmental Management25

26 ขั้นตอนที่ 5 : การเริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม Tell Me More Faculty of Environmental Management26

27 Faculty of Environmental Management27

28 Faculty of Environmental Management28

29 Faculty of Environmental Management29

30 Faculty of Environmental Management30

31 Faculty of Environmental Management31

32 Faculty of Environmental Management32

33 Faculty of Environmental Management33

34 Faculty of Environmental Management34


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์สำหรับใช้งานโปรแกรม tell me more facebook สอบถาม / ติดตามข่าวสารโปรแกรมจาก ทางมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google