งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jatuphum Juanchaiyaphum"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jatuphum Juanchaiyaphum http://isan.msu.ac.th/jatuphum

2  Introduction  Instant Messaging Provider  MSN Messenger

3  Instant Messaging (IM) คืออะไร  ระบบส่งข้อความทันที ระหว่างสองคน หรือกลุ่มคน ในเน็ตเวิร์ก (Network) เดียวกัน

4  MSN Messenger  AOL Instant Messenger  Yahoo! Messenger  Google Talk .NET Messenger Service  Jabber  ICQ

5

6

7  Contact  Add a contact  Create a group  File or Photo  Send File

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31  http://www.justskins.com/tools- utilities/most-popular-instant-messaging- tools-part-1/310 http://www.justskins.com/tools- utilities/most-popular-instant-messaging- tools-part-1/310  http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messagi ng http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messagi ng  http://th.wikipedia.org/wiki/ เมสเซนเจอร์


ดาวน์โหลด ppt Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google