งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ PE ). HDPE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ PE ). HDPE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ PE )

2 HDPE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE )

3 Big Black Trash Bag (dry) ( ถุงดำใหญ่ – ไม่เปียก )

4 PVC Pipe (blue/yellow) ( ท่อเอสล่อน PVC สีฟ้า / สีเหลือง )

5 PVC Pipe (grey) ( ท่อเอสล่อน PVC สี เทา )

6 PVC Electrical Wire Skin (black) ( เปลือกสายไฟ PVC - ดำ )

7 PVC Electrical Wire Skin (color) ( เปลือกสายไฟ PVC - สี )

8 PVC Slippers ( รองเท้ายาง PVC )

9 PVC Boots ( รองเท้าบู๊ท PVC )

10 Soft Water Hose ( สายยางอ่อน )

11 Hard Water Hose ( สายยางแข็ง )

12 ( สายน้ำเกลือสะอาด ความยาวไม่เกิน 50 ซม.) Clean Saline Line (Not longer than 50 cm.)

13 Green Water Hose ( สายยางเขียว )

14 Clear PS Plastic – CD Case ( พลาสติก PS ใส กล่อง CD )

15 EPS Foam ( โฟมสะอาด )


ดาวน์โหลด ppt PE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ PE ). HDPE Bag – large size ( ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google