งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OTHER SCRAPS ความรู้เรื่องสินค้า ประเภทอื่นๆ. Candle (big stick) ( เทียนไข แท่ง ใหญ่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OTHER SCRAPS ความรู้เรื่องสินค้า ประเภทอื่นๆ. Candle (big stick) ( เทียนไข แท่ง ใหญ่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OTHER SCRAPS ความรู้เรื่องสินค้า ประเภทอื่นๆ

2 Candle (big stick) ( เทียนไข แท่ง ใหญ่ )

3 Candle Scrap ( เศษน้ำตาเทียน ไข )

4 Coconut Residue ( กาก มะพร้าว )

5 Coconut Pulp ( เนื้อ มะพร้าว )

6 Used Cooking Oil (packed in zinc container) ( น้ำมันพืชเก่า ปี๊บเก่า / ปี๊บใหม่ )

7 Used Cooking Oil/kg (packed in bottle) ( น้ำมันพืชเก่า / กก. บรรจุขวดน้ำมันพืช )

8 Kapok from old mattress ( ที่นอนนุ่น )

9 Green PCB Board with IC Chip, CPU part ( แผ่นพลาสติกพีซีบีเขียวติดไอซี อุปกรณ์ในซีพียู )

10 Green PCB Board with IC Chip, hard disk part ( แผ่นพลาสติกพีซีบีเขียวติดไอซี อุปกรณ์ใน ฮาร์ดดิสก์ )

11 CPU ( ซีพียู )

12 UPS ( ยูพีเอส )

13 Computer Monitor ( จอคอมพิวเตอร์ )

14 Fax/Copy Machine ( เครื่องแฟกซ์ / เครื่อง ถ่ายเอกสาร )

15 Office Telephone ( โทรศัพท์ สำนักงาน )

16 Electric Kettle ( กระติกน้ำ ร้อน )

17 Inner Tires-with blue band ( ยางในรถยนต์ - คาดน้ำเงิน )


ดาวน์โหลด ppt OTHER SCRAPS ความรู้เรื่องสินค้า ประเภทอื่นๆ. Candle (big stick) ( เทียนไข แท่ง ใหญ่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google