งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PC Oscilloscope นำเสนอโดย นายรังสฤษดิ์ ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143- 8 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี C O E 2 0 8 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PC Oscilloscope นำเสนอโดย นายรังสฤษดิ์ ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143- 8 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี C O E 2 0 8 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PC Oscilloscope นำเสนอโดย นายรังสฤษดิ์ ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143- 8 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี C O E 2 0 8 - 1 5

2 AGENDA • INTRODUCTION • SCHEDULE • THEORY • CONCEPTUAL DESIGN • Q&A

3 INTRODUCTION • ประสิทธิภาพ • ขนาด • ราคา Tektronix TDS7704B-3M-J3E 7GHz 4CH 20GSa/s Oscilloscope List price $71,890 Sale price$41,355

4 Oscilloscope VS PC Oscilloscope OscilloscopePC Oscilloscope Sampling rate 100MHz-8GHz44.1 – 192 kHz V max > 100 V p-p 100 V p-p Sampling bits > 16 Bits16 – 24 Bits Optional /NAFunction generator Price > 10,000 Bath< 2,000 Bath

5 SCHEDULE

6 THEORY • Sampling • Analog to Digital Convertor • Digital to Analog Convertor • Probe • Oscilloscope • Wave API

7 RELATED RESEARCH • Virtins Multi-Instrument 3.0 • PC USB Oscilloscope DiSco

8 BLOCK DIAGRAM ภาพรวมของระบบ Signal Scale input plot from probe -1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/1968950/slides/slide_8.jpg", "name": "BLOCK DIAGRAM ภาพรวมของระบบ Signal Scale input plot from probe -1

9 SCHEMATIC วงจรแบ่งแรงดันที่ ออกแบบ

10 MATERIAL • Function generator • Oscilloscope • Soundcard • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำวงจรแบ่ง แรงดัน – Resistor, Op-amp, BNC header, USB, Diode, Stereo Jack, PCB board

11 SOFTWARE Signal Data From Hardware Sound Card Microphone Channel Wave API Sound Card Communication With Wave API Oscilloscop e Program Data From Microphone Channel Oscilloscope Block Diagram

12 SOFTWARE Sound Card Headphone Channel Wave API Sound Card Communication With Wave API Function Generator Program Signal Data From User Interface Function Generator Block Diagram

13 Wave API • WaveIn Class – Use for recording wave data • WaveOut – Use for playing wave data

14 WaveInGetNumDevs() Headphone Ch.Microphone Ch. Data for plot graph ID 1 Open Audio Device ID 1 = ID 1 0101110100… Data Buffers WAVEHDR 0101110100… Prepare Header Allocate buffers WAVEHDR 0101110100……… Allocate in array variable (in program) Recording Sound card

15 WaveOutGetNumDevs() Headphone Ch.Microphone Ch. ID 1 Open Audio Device ID 1 = ID 1 Playing Sound card WAVEHDR 0101110100……… Signal Type ?? Frequency = ?? Hz Voltage = ?? Volt Input Value form GUI Generate Wave File data Load to device

16 TOOL • Microsoft Visual Studio 2008 (C# Programming Language )

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt PC Oscilloscope นำเสนอโดย นายรังสฤษดิ์ ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143- 8 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี C O E 2 0 8 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google