งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

火 柴 人 的 故 事 หั่ว ฉาย เหยิน เตอ กู้ ซื่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "火 柴 人 的 故 事 หั่ว ฉาย เหยิน เตอ กู้ ซื่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 火 柴 人 的 故 事 หั่ว ฉาย เหยิน เตอ กู้ ซื่อ
立體愛情觀 立体爱情观 ความรักในมุมสามมิติ

2 宇宙很大,我們所分得的個人空間很小很小… 宇宙很大, 我们所分得的个人空间很小很小...
จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล พื้นที่อาศัยของเราแต่ละคนจึงดูเล็กมากๆ...

3 平時埋頭苦幹,各有各忙。 平时埋头苦干, 各有各忙. ปกติแต่ละคนต่างตั้งหน้าตั้งตา ขยันทำงานของตัวเอง

4 空閒時我們會聚會一下,耍樂一番。 空闲时我们会聚会一下, 耍乐一番. หากมีเวลาว่างเราก็นัดพบเจอกัน ทำกิจกรรมด้วยกันบ้าง

5 熱鬧過後我們又感覺特別寂寞,似乎欠了些什麼…
热闹过后我们又感觉特别寂寞, 似乎欠了些什么... ความสนุกผ่านไป เราจะรู้ถึงความเงียบเหงาอีกครั้ง เหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่าง...

6 我們會嘗試尋找這欠了的東西。 我们会尝试寻找这欠了的东西. เราจึงพยายามไปค้นหาสิ่งนั้นที่ขาดหายไป

7 有時不用刻意,卻會有意外收穫! 有时不用刻意, 却会有意外收获! บางครั้งไม่ได้ตั้งใจ กลับพบเห็นบางสิ่งอย่างไม่คาดคิด!

8 เราจึงผ่านเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จนได้รู้จักกับอีกฝ่าย
是妳的嗎? 是你的吗?ของเธอใช่ไหม 對呀! 对呀! ใช่ค่ะ 我們會通過瑣碎事而發現了對方。 我们会通过琐碎事而发现了对方. เราจึงผ่านเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จนได้รู้จักกับอีกฝ่าย

9 เราต่างเล่าเรื่องในใจซึ่งกันและกันและเริ่มต้นรู้จักอีกฝ่าย
我們會互訴心事,開始認識對方。 我们会互诉心事, 开始认识对方。 เราต่างเล่าเรื่องในใจซึ่งกันและกันและเริ่มต้นรู้จักอีกฝ่าย

10 當彼此欣賞、互相靠近的時候,才會發現… 当彼此欣赏、互相靠近的时候,才会发现... หลังจากที่ได้ชื่นชมต่อกัน และใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้ว จึงได้พบว่า...

11 我們是來自兩個不同高度世界的人! 我们是来自两个不同高度世界的人! เราต่างคนต่างก็มาจาก ณ พื้นที่ซึ่งต่างระดับกันไป

12 表面上很接近的人… ทั้งที่ดูภายนอกอาจใกล้กันมาก...

13 實際上是來自不同高度的世界。 实际上是来自不同高度的世界。 ความจริงคือมาจากพื้นที่ซึ่งต่างระดับกันบนโลกนี้

14 那儿很美呀!แถวนั้นสวยมากเลย
那兒很美呀! 那儿很美呀!แถวนั้นสวยมากเลย 我看不見! 我看不见!ผมมองไม่เห็น 生活在不同高度世界的人,有很不同的視野。 生活在不同高度世界的人,有很不同的视野。 การอยู่ในพื้นที่ที่ต่างระดับกันบนโลกใบนี้ การ(มุม)มองจึงแตกต่างกันออกไป

15 มุมมองและความคิดก็มีความแตกต่าง
不算吧!ไม่เห็นสูงเลย 很高… สูงจัง 有不同的價值觀。 有不同的价值观。 มุมมองและความคิดก็มีความแตกต่าง

16 เวลาที่เจออุปสรรค ก็ยากยิ่ง...
快過來。 快过来。ข้ามมาเลย 跳不過呀! 跳不过呀! ข้ามไม่ได้ 遇到障礙時,亦很難… 遇到障礙时,亦很难… เวลาที่เจออุปสรรค ก็ยากยิ่ง...

17 我不懂游…ฉันว่ายน้ำไม่เป็น
過來啦! 过来啦!ข้ามมาสิ 很難共同進退! 很难共同進退! ยากที่จะพร้อมใจกัน เพื่อเดินหน้าหรือถอยหลัง

18 การปีนสู่ที่สูงอันตรายมาก
高攀很冒險! 高攀很冒险! การปีนสู่ที่สูงอันตรายมาก

19 屈就很辛苦。 แต่ถ้าก้มลงมาก็ลำบากเช่นกัน

20 如果對方夠高,也許會例外! 如果对方夠高,也许会例外! ถ้าหากอีกฝ่ายสูงพอ ก็อาจผ่านไปด้วยดี

21 放開眼界時,會發現其他人的距離比我們的還要大很多! 放开眼界时,会发现其他人的距離比我们的还要大很多!
เมื่อเปิดดูโลกภายนอก จะพบว่าระยะห่างของคนอื่นๆ ยังดูห่างไกลกว่าเมื่อเทียบกับเรา

22 又或者各自有更適合的選擇。 又或者各自有更适合的选择。 และแต่ละคนอาจมีทางเลือกที่ดีกว่า

23 如果擁有翅膀,又會怎樣? 如果拥有翅膀,又会怎样? ถ้าหากเรามีปีกได้ จะเกิดอะไรขึ้น?

24 เมื่อนั้น โลกทั้งใบก็จะเป็นของเรา
C 君 คุณ C B 君 คุณ B A 君 คุณ A 那時,全世界都屬於我們了! 那时,全世界都属于我们了! เมื่อนั้น โลกทั้งใบก็จะเป็นของเรา

25 或許生活在同一高度世界的人曾經很接近,卻看不見對方。
或许生活在同一高度世界的人曾经很接近,却看不见对方。 บางครั้งอาจจะดูใกล้กันมากสำหรับคนที่อยู่ในที่สูงระดับเดียวกัน แต่กลับมองไม่เห็นอีกฝ่าย

26 即使遇見,我們又會猶豫… 即使遇见,我们又会犹豫… ถึงแม้เราพบเจอกัน เราอาจลังเลใจ

27 當發覺世界會改變時,我們已經失去了機會。
当发觉世界会改变时,我们已经失去了机会。 เมื่อได้รู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อนั้นเราได้สูญเสียโอกาสไปแล้ว

28 究竟 ‘ d ’ 要多細才可以接受? 究竟 ‘ d ’ 要多细才可以接受? ที่แท้ต้องต่ำลงมาเท่าไร ถึงจะยอมรับกันได้

29 ถ้าหากต่ำลงมาสองฟุต เราก็ได้อยู่ด้วยกัน
如果 'd' 細過兩呎,我們便一起吧! 如果 ‘d’ 细过两尺,我们便一起吧! ถ้าหากต่ำลงมาสองฟุต เราก็ได้อยู่ด้วยกัน 有些人很執著! 有些人很执著! บางคนก็ดื้อดึง

30 也有些人,不顧一切地顛倒全世界, 去換來同一個世界的感覺。 也有些人,不顾一切地颠倒全世界, 去换来同一个世界的感觉。 แล้วก็มีบางคน กลับทำอะไรที่ฝืนโลกใบนี้ เพื่อให้ได้ความรู้สึกใหม่ๆโดยไม่แยแสใดๆ

31 或許,完全生活在同一個世界的就只有自己的影子。
或许,完全生活在同一个世界的就只有自己的影子。 อาจจะ มีสิ่งหนึ่งที่ได้อยู่กับเราบนโลกเดียวกัน ก็คือเพียงเงาของตัวเองเท่านั้น

32 จงถนอมเพื่อน ๆ รอบ ๆ ตัว
Please have Good care for your good friend. 请珍惜你身边的好朋友! จงถนอมเพื่อน ๆ รอบ ๆ ตัว Show your friends how much you care. 告诉你的朋友你有多在乎他们。 บอก เพื่อน ๆ ของคุณว่า คุณให้ความสำคัญกับเขามาก Send this to everyone you consider a FRIEND , including the sent it. 把这讯息转寄给每一个你认为是「朋友」的人,包括把讯息寄给你的这个人。 ส่งข้อความนี้ไปให้กับทุก ๆ คน ที่คุณคิดว่า คือ [เพื่อน] ของคุณ รวมทั้งคนที่ส่งข้อความนี้ให้คุณ If it comes back to you , then you'll know you have a circle friends. 如果你收到回传的讯息,那你就会知道,你拥有一整票的朋友! หากคุณได้รับข้อความนี้กลับมา เมื่อนั้นคุณจะรู้ว่า คุณมี [เพื่อน] มากมาย

33 喜欢这篇文章的话别忘了把它传给你的好友哦
หากชอบบทความนี้ อย่าลืมส่งไปให้กับเพื่อน ๆ ของดีต้องแบ่งปันกันนะ ^_^


ดาวน์โหลด ppt 火 柴 人 的 故 事 หั่ว ฉาย เหยิน เตอ กู้ ซื่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google