งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กชายไทย อายุ 12 ปี 3 เดือน  อาการสำคัญ ปวดหลังมา 2 เดือน  ประวัติปัจจุบัน 2 เดือน ปวดหลังเป็นๆหายๆ ไม่ สัมพันธ์กับท่าทาง ปวดมากกลางคืน มี ไข้เป็นๆหายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กชายไทย อายุ 12 ปี 3 เดือน  อาการสำคัญ ปวดหลังมา 2 เดือน  ประวัติปัจจุบัน 2 เดือน ปวดหลังเป็นๆหายๆ ไม่ สัมพันธ์กับท่าทาง ปวดมากกลางคืน มี ไข้เป็นๆหายๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เด็กชายไทย อายุ 12 ปี 3 เดือน  อาการสำคัญ ปวดหลังมา 2 เดือน  ประวัติปัจจุบัน 2 เดือน ปวดหลังเป็นๆหายๆ ไม่ สัมพันธ์กับท่าทาง ปวดมากกลางคืน มี ไข้เป็นๆหายๆ 1 เดือน มีไข้สูงขึ้นไปรพ. จังหวัด ได้ นอนโรงพยาบาล วินิจฉัยว่าเป็นกรวยไต อักเสบ รักษาโดยการฉีดยา อาการไม่ดี ขึ้น ยังมีไข้ ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลง 5 กิโลกรัม

3 ประวัติปัจจุบัน  ระหว่าง admit เริ่มอาการปวดบั้นเอวมากขึ้น เดินได้ปกติ ไม่มีอาการทางระบบประสาท ได้ film T-spine พบมี collapse T -12 และ ตรวจเพิ่มเติม

4 ประวัติปัจจุบัน ตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจังหวัด  Flim TL spine: compression fracture T 12  PPD skin test: negative  CT chest: normal  CT Whole abdomen: hepatosplenomegaly

5  MRI spine: multiple ring enhancement at multiple vertebral lesion with pathological fracture T 12  Bone scan: increased uptake lesions at upper thoracic spine and all joint  Bone marrow aspiration: no abnormal cell  Bone marrow biopsy: reactive hyperplasia ประวัติปัจจุบัน

6  MRI spine: multiple ring enhancement at multiple vertebral lesion with pathological fracture T 12  Bone scan: increased uptake lesions at upper thoracic spine and all joint  Bone marrow aspiration: no abnormal cell  Bone marrow biopsy: reactive hyperplasia ประวัติปัจจุบัน

7 History  ประวัติอดีต ไม่มีโรคประจำตัว ออกกำลัง กายเป็นประจำ เรียน ม.1 การเรียนดี  ประวัติครอบครัว ปฏิเสธโรควัณโรค มะเร็ง โรค เลือด ในครอบครัว

8 Physical Examination A Thai boy, mild pallor, no jaundice T 39 o c PR112 /min RR 20 /min BP 120/70 mmHg • Wt 45 kg Ht 150 cm • Heart and lungs: normal • Abdomen: liver 4 cm below RCM mild tender, spleen 2 cm below LCM

9 Physical Examination • Back: no scoliosis, tender along distal thoracic to lumbar spine • Extremities: no deformity, no limitation of movement • Neuro:  motor power upper extremities V  lower extremities IV  DTR 2+ all

10 Problem lists and Discussion

11 Initial investigations CBC: Hb 9.6 g%, Hct 30%, MCV 71.7 fl, MCH 23.1 pg, MCHC 32.2 g/dL WCB 10,400/mm 3, N 73%, L 16%, M 11% Plt 435,000/mm 3 UA: normal Anti HIV: negative

12 Initial investigations (2) Electrolytes: Na 134, K 3.9, Cl 94, CO 2 26.5 mmol/L Ca 12.7, P 3.8, Mg 1.6 mg/dL BUN 20, Cr 0.9 mg/dL LDH: 670 U/L CRP: 265 mg/L

13 Initial investigations (3) Liver function test AST 55, ALT 27 U/L, TB 0.6, DB 0.3 mg/dL, Total protein 78 g/L, albumin 31.5 g/L, Alkaline phosphatase 212 U/L GGT 85 U/L

14 Investigation (4)  Melioid titer: negative  Hemo c/s: no growth  PPD skin test: no induration

15 Investigations  Left sided L1 transpedicular biopsy: Necrotic material with some inflammation cells, no acid fast bacilli, no fungus

16  BMA: normal cellularity, normal maturation of erythroid, myeloid and megakarycyte, no abnormal cell  BM Biopsy:  normal cellularity 80%, M:E ratio 3:1  Active trilinear hematopoiesis  Blast 5% of nucleated cells  No fibrosis, no granuloma Investigations

17 MRI knee  Extensive varying-size Nodular appearing marrow infiltrating lesions  Metastatics deposit  Malignancy process  Infectious process

18 Pathology CD 20CD3 CD10 BCL-2

19  Bone biopsy: left proximal tibia  Primary non-Hodgkin lymphoma of bone, diffuse B cell lymphoma  Immunohistochemistry  CD20 positive in large lymphoid cells  CD79a positive in large lymphoid cells  CD3 negative in large lymphoid cells  CD10 negative in large lymphoid cells  CD68 positive in histiocytic cells  CD99 negative  BCL-2 negative  TdT negative  Desmin negative  Sarcomeric actin negative Investigations

20 Chest x-ray

21 Film spine Destruction and collapse T12, L4-5 vertebrae

22 Bone survey multiple osteolytic lesions

23 CT chest and abdomen  mediastinum and intraabdominal lympadenopathy  mild hepatosplenomegaly  Infiltrative involvement both kidney, no hydronephrosis  Multiple osteolytic lesions including clavicles, scapulars, head of humerus, whole spines, pelvic bone and femur

24 Diagnosis  Primary non-Hodgkin lymphoma of bone, diffuse B cell lymphoma

25 Treatment  Start chemotherapy Burkitt protocol  Supportive care

26 After Treatment

27 Primary Bone Lymphoma  Primary bone lymphomas (PBLs) are rare, less than 1% of all malignant lymphomas  PBLs is defined as a lymphoma that is confined to bone or BM without evidence of systemic involvement  2002 WHO classification of tumors of soft tissue and bone, the criteria for a diagnosis of PBL  a single skeletal tumor without regional LN involvement  multiple bone lesions without visceral or LN involvement Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

28  Most are diffuse large B-cell lymphomas  The middle-aged to elderly population, median age of 48 yrs  Common presentation: bone pain and less-frequent a palpable mass and bone fracture  Very rarely, paraplegia from compression  Rarely, hypercalcemia may be present Primary Bone Lymphoma Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

29 Anatomic Location  Beal et al reported a series of PBDLBCL that included 82 patients  Involvement was femur (27%), pelvis (15%), tibia/fibula (13%), polyostotic (13%), humerus (12%), spine (9%), other (5%), mandible (2%), radius/ulna (1%), scapula (1%), and skull (1%)  Rarely, small bones of the hands and feet are involved in PBDLBCL Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

30 Radiographic Findings  The metaphysis is the most common site of occurrence in long bones  The lesion shows varying areas of sclerosis and osteolysis, producing a ‘‘moth-eaten’’ appearance Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

31 Case Reports 1. A 13-year-old girl presented with a 6 month history of pain in the lower thoracic region  Examination and investigations: mass at right thoracic and pelvic region, osteolytic lesion  Biopsy: lymphoblastic lymphoma, CD20, CD79 positive 2. A 6-year-old boy, progressive pain left knee and rapidly, enlarging mass.  Exam and Ix: mass at left knee 5*5 cms, osteolytic lesion at metaphyseal of distal femur  Biopsy: burkitt lymphoma, CD19, CD20 positive Eur J Pediatr 2001,160:239-242

32  Treatment with B-cell protocol NHL consecutive blocks of polychemotherapy  Vincristine, cytarabine, dexamethasone, doxorubicine, etoposide, cyclophosphamide and high dose methotrexate with leucovorin rescue  Complete remission both cases  Follow up of 24, 18 months respectively, alive without disease Case Reports (con’t) Eur J Pediatr 2001,160:239-242

33  PLB, defined localized disease and treat with local radiation of primary site  Treatment of adult PLB of RT had 50% overall long term survival  Lymphoma in children as systemic disease, local RT not sufficient  Pediatric oncology group treatment with multi- agent chemotherapy without RT 95% of a 5 year event-year free rate Case Reports (con’t) Eur J Pediatr 2001,160:239-242

34


ดาวน์โหลด ppt เด็กชายไทย อายุ 12 ปี 3 เดือน  อาการสำคัญ ปวดหลังมา 2 เดือน  ประวัติปัจจุบัน 2 เดือน ปวดหลังเป็นๆหายๆ ไม่ สัมพันธ์กับท่าทาง ปวดมากกลางคืน มี ไข้เป็นๆหายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google