งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interhospital Pediatric Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interhospital Pediatric Conference"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interhospital Pediatric Conference
Ramathibodi Hospital 16 November 2010

2 เด็กชายไทย อายุ 12 ปี 3 เดือน
อาการสำคัญ ปวดหลังมา 2 เดือน ประวัติปัจจุบัน 2 เดือน ปวดหลังเป็นๆหายๆ ไม่สัมพันธ์กับท่าทาง ปวดมากกลางคืน มีไข้เป็นๆหายๆ 1 เดือน มีไข้สูงขึ้นไปรพ.จังหวัด ได้นอนโรงพยาบาล วินิจฉัยว่าเป็นกรวยไตอักเสบ รักษาโดยการฉีดยา อาการไม่ดีขึ้น ยังมีไข้ ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลง 5 กิโลกรัม

3 ประวัติปัจจุบัน ระหว่าง admit เริ่มอาการปวดบั้นเอวมากขึ้น เดินได้ปกติ ไม่มีอาการทางระบบประสาท ได้ film T-spine พบมี collapse T -12 และตรวจเพิ่มเติม

4 ประวัติปัจจุบัน ตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจังหวัด
Flim TL spine: compression fracture T12 PPD skin test: negative CT chest: normal CT Whole abdomen: hepatosplenomegaly

5 ประวัติปัจจุบัน MRI spine: multiple ring enhancement at multiple vertebral lesion with pathological fracture T12 Bone scan: increased uptake lesions at upper thoracic spine and all joint Bone marrow aspiration: no abnormal cell Bone marrow biopsy: reactive hyperplasia

6 ประวัติปัจจุบัน MRI spine: multiple ring enhancement at multiple vertebral lesion with pathological fracture T12 Bone scan: increased uptake lesions at upper thoracic spine and all joint Bone marrow aspiration: no abnormal cell Bone marrow biopsy: reactive hyperplasia

7 History ประวัติอดีต ไม่มีโรคประจำตัว ออกกำลังกายเป็นประจำ
เรียน ม.1 การเรียนดี ประวัติครอบครัว ปฏิเสธโรควัณโรค มะเร็ง โรคเลือด ในครอบครัว

8 Physical Examination A Thai boy, mild pallor, no jaundice
T 39oc PR112/min RR 20/min BP 120/70 mmHg Wt 45 kg Ht 150 cm Heart and lungs: normal Abdomen: liver 4 cm below RCM mild tender, spleen 2 cm below LCM

9 Physical Examination Back: no scoliosis, tender along distal thoracic to lumbar spine Extremities: no deformity, no limitation of movement Neuro: motor power upper extremities V lower extremities IV DTR 2+ all

10 Problem lists and Discussion

11 Initial investigations
CBC: Hb 9.6 g%, Hct 30%, MCV 71.7 fl, MCH 23.1 pg, MCHC 32.2 g/dL WCB 10,400/mm3, N 73%, L 16%, M 11% Plt 435,000/mm3 UA: normal Anti HIV: negative

12 Initial investigations (2)
Electrolytes: Na 134, K 3.9, Cl 94, CO mmol/L Ca 12.7, P 3.8, Mg 1.6 mg/dL BUN 20, Cr 0.9 mg/dL LDH: 670 U/L CRP: 265 mg/L

13 Initial investigations (3)
Liver function test AST 55, ALT 27 U/L, TB 0.6, DB 0.3 mg/dL, Total protein 78 g/L, albumin 31.5 g/L, Alkaline phosphatase 212 U/L GGT 85 U/L

14 Investigation (4) Melioid titer: negative Hemo c/s: no growth
PPD skin test: no induration

15 Investigations Left sided L1 transpedicular biopsy:
Necrotic material with some inflammation cells, no acid fast bacilli, no fungus

16 Investigations BMA: normal cellularity, normal maturation of erythroid, myeloid and megakarycyte, no abnormal cell BM Biopsy: normal cellularity 80%, M:E ratio 3:1 Active trilinear hematopoiesis Blast 5% of nucleated cells No fibrosis, no granuloma

17 MRI knee Extensive varying-size Nodular appearing marrow infiltrating lesions Metastatics deposit Malignancy process Infectious process

18 Pathology BCL-2 CD 20 CD3 CD10

19 Investigations Bone biopsy: left proximal tibia
Primary non-Hodgkin lymphoma of bone, diffuse B cell lymphoma Immunohistochemistry CD20 positive in large lymphoid cells CD79a positive in large lymphoid cells CD3 negative in large lymphoid cells CD10 negative in large lymphoid cells CD68 positive in histiocytic cells CD99 negative BCL-2 negative TdT negative Desmin negative Sarcomeric actin negative

20 Chest x-ray

21 Destruction and collapse T12, L4-5 vertebrae
Film spine Destruction and collapse T12, L4-5 vertebrae

22 multiple osteolytic lesions
Bone survey multiple osteolytic lesions

23 CT chest and abdomen mediastinum and intraabdominal lympadenopathy
mild hepatosplenomegaly Infiltrative involvement both kidney, no hydronephrosis Multiple osteolytic lesions including clavicles, scapulars, head of humerus, whole spines, pelvic bone and femur

24 Diagnosis Primary non-Hodgkin lymphoma of bone, diffuse B cell lymphoma

25 Treatment Start chemotherapy Burkitt protocol Supportive care

26 After Treatment

27 Primary Bone Lymphoma Primary bone lymphomas (PBLs) are rare, less than 1% of all malignant lymphomas PBLs is defined as a lymphoma that is confined to bone or BM without evidence of systemic involvement 2002 WHO classification of tumors of soft tissue and bone, the criteria for a diagnosis of PBL a single skeletal tumor without regional LN involvement multiple bone lesions without visceral or LN involvement Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

28 Primary Bone Lymphoma Most are diffuse large B-cell lymphomas
The middle-aged to elderly population, median age of 48 yrs Common presentation: bone pain and less-frequent a palpable mass and bone fracture Very rarely, paraplegia from compression Rarely, hypercalcemia may be present Compared with systemic lymphomas, the systemic or B symptoms occur less frequently with PBDLBCL Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

29 Anatomic Location Beal et al reported a series of PBDLBCL that included 82 patients Involvement was femur (27%), pelvis (15%), tibia/fibula (13%), polyostotic (13%), humerus (12%), spine (9%), other (5%), mandible (2%), radius/ulna (1%), scapula (1%), and skull (1%) Rarely, small bones of the hands and feet are involved in PBDLBCL Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

30 Radiographic Findings
The metaphysis is the most common site of occurrence in long bones The lesion shows varying areas of sclerosis and osteolysis, producing a ‘‘moth-eaten’’ appearance Arch Pathol Lab Med Vol 133, November 2009

31 Case Reports 1. A 13-year-old girl presented with a 6 month history of pain in the lower thoracic region Examination and investigations: mass at right thoracic and pelvic region, osteolytic lesion Biopsy: lymphoblastic lymphoma, CD20, CD79 positive 2. A 6-year-old boy, progressive pain left knee and rapidly, enlarging mass. Exam and Ix: mass at left knee 5*5 cms, osteolytic lesion at metaphyseal of distal femur Biopsy: burkitt lymphoma, CD19, CD20 positive Eur J Pediatr 2001,160:

32 Case Reports (con’t) Treatment with B-cell protocol NHL consecutive blocks of polychemotherapy Vincristine, cytarabine, dexamethasone, doxorubicine, etoposide, cyclophosphamide and high dose methotrexate with leucovorin rescue Complete remission both cases Follow up of 24, 18 months respectively, alive without disease Eur J Pediatr 2001,160:

33 Case Reports (con’t) PLB, defined localized disease and treat with local radiation of primary site Treatment of adult PLB of RT had 50% overall long term survival Lymphoma in children as systemic disease, local RT not sufficient Pediatric oncology group treatment with multi-agent chemotherapy without RT 95% of a 5 year event-year free rate ในเด็กเป็น systemic disease ดังการรักษาด้วย RT ไม่พอ Eur J Pediatr 2001,160:

34 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Interhospital Pediatric Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google