งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นามสมมติ: เอมอร เชื้อดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นามสมมติ: เอมอร เชื้อดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นามสมมติ: เอมอร เชื้อดี
Case conference นามสมมติ: เอมอร เชื้อดี

2 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 46 ปี

3 CC : ฟันกรามน้อยด้านบนที่อุดไปเสียวและมีเศษอาหารมาติด
HPI : ตอนแรกผู้ป่วยมีอาการเสียวฟันเมื่อดื่มน้ำเย็นและทานอาหารหวาน เมื่อหยุดทานอาการจะหายไปได้เอง มีอาการมา 2-3 เดือน จึงมาพบ นทพ. เพื่ออุดฟัน หลังจากอุดฟันไป 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการเสียวฟันมากกว่าเดิม

4 Effect of patient : ทำให้เคี้ยวอาหารได้ลำบาก
Patient’s belief : ยังอุดฟันได้ไม่แน่น จึงมีช่องว่าเหลืออยู่ทำให้เศษอาหารเข้าไปติดได้และเสียวฟัน

5 Past & Current Systemic Medical Conditions : รักษาอาการทางจิตเวช เนื่องจากมีความเครียด
Family history : No Psychosocial history & Environmental factor : ตอนนี้อาศัยอยู่กับสามี ซึ่งทำงานอยู่ที่ศูนย์ป้องกันสาธารณภัย ส่วนผู้ป่วยมีสวนยาง มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องส่งลูกเรียน 2 คน

6 Oral and maxillofacial history
Head/Face/Jaw/Teeth Trauma : No Orofacial Pain : No Recurrent oral ulceration : No Discomfort in the mouth : No Head/Face/Neck Radiotherapy : No

7 Previous dental check up/treatment : When have a problem
Previous treatment : Operative Tx., Periodontal Tx., Endodontic Tx., Prosthodontic Tx., Oral and /maxillofacial Surg.

8 Personal history Smoking : No Smokeless tobacco : No Betel quid : No
Drinking : No

9 Dietary behaviour ทานอาหารวันละ 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น
Favourite taste: ทานได้ทุกรส Favourite food consistency: normal ดื่มนมเปรี้ยววันละ 1 ครั้งตอนบ่าย ดื่มนมจืดวันละ 1 ครั้งตอนเช้า Soft drink,Candy,Chewing gum :No

10 Plaque control and oral hygiene care
Tooth brush type: Medium Dentrifice: Salt-F® Brushing technique: up&down twice a day , duration: 2 mins Mouthrinse:- Appliance: - Abnormal oral habit: -

11 Clinical examination General appearance: WNL Extraoral examination : WNL Intra oral examination : Soft tissue is normal

12 Gingival and periodontal examination

13 Occlusion Centric Right side Left side

14 Eccentric : Right side Working guiding teeth Non-Working guiding teeth

15 Eccentric : Left side Working guiding teeth Non-Working guiding teeth

16 Protrusion

17 PQ4 Upperr arch

18 Lower arch

19 U/- TP (#24)

20 Dental diagram

21 PQ1

22 UA

23 UA

24 PQ2

25 PQ3

26 LA

27 PQ4

28 Clinical finding at area of chief complaint
15OD amalgam filling, sensation to explration and air blow, positive to cold test

29 Other clinical findings
11 discoloration tooth, non response to EPT test at 80, 11M arrested caries 12Pa, 21M, 22Pa, 28O dental caries, without symptoms 17 O amalgam filling, 17D large dental caries exposed pulp ,positive to exploration and percussion 12 Pa ,21M ,22Pa ,28O dental caries ,patient has no any symptoms. 25OM amalgam filling present secondary caries patient has no any symptoms 13B ,14B ,16B abfraction, no sensation on exploration and air blow, patient has no any symptoms

30 Other clinical findings (cond’t)
Generalized attrition and erosion without any symptom, no sensation on exploration and air blow 26/37, 17/48 protrusive interference with 26 positive to percussion 17 ,26 supraeruption with inadequate interocclusal space of 24 ,36 ,46 ,47 edentulous area 28 supraeruption assocaited with inflammatory red mass at 37 edentulous


ดาวน์โหลด ppt นามสมมติ: เอมอร เชื้อดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google