งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case conference นามสมมติ : เอมอร เชื้อดี. ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 46 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case conference นามสมมติ : เอมอร เชื้อดี. ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 46 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case conference นามสมมติ : เอมอร เชื้อดี

2 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 46 ปี

3 CC : ฟันกรามน้อยด้านบนที่อุดไป เสียวและมีเศษอาหารมาติด HPI : ตอนแรกผู้ป่วยมีอาการเสียว ฟันเมื่อดื่มน้ำเย็นและทานอาหาร หวาน เมื่อหยุดทานอาการจะ หายไปได้เอง มีอาการมา 2-3 เดือน จึงมาพบ นทพ. เพื่ออุดฟัน หลังจากอุดฟันไป 1 สัปดาห์ ผู้ป่วย มีอาการเสียวฟันมากกว่าเดิม

4 Effect of patient : ทำให้เคี้ยว อาหารได้ลำบาก Patient’s belief : ยังอุดฟันได้ไม่ แน่น จึงมีช่องว่าเหลืออยู่ทำให้ เศษอาหารเข้าไปติดได้และเสียว ฟัน

5 Past & Current Systemic Medical Conditions : รักษาอาการทางจิตเวช เนื่องจากมีความเครียด Family history : No Psychosocial history & Environmental factor : ตอนนี้ อาศัยอยู่กับสามี ซึ่งทำงานอยู่ที่ศูนย์ ป้องกันสาธารณภัย ส่วนผู้ป่วยมีสวน ยาง มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจาก ต้องส่งลูกเรียน 2 คน

6 Oral and maxillofacial history Head/Face/Jaw/Teeth Trauma : No Orofacial Pain : No Recurrent oral ulceration : No Discomfort in the mouth : No Head/Face/Neck Radiotherapy : No

7 •Previous dental check up/treatment : When have a problem •Previous treatment : Operative Tx., Periodontal Tx., Endodontic Tx., Prosthodontic Tx., Oral and /maxillofacial Surg.

8 Personal history Smoking : No Smokeless tobacco : No Betel quid : No Drinking : No

9 ทานอาหารวันละ 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น Favourite taste: ทาน ได้ทุกรส Favourite food consistency: normal ดื่มนมเปรี้ยววันละ 1 ครั้ง ตอนบ่าย ดื่มนมจืดวันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า Soft drink,Candy,Chewing gum :No Dietary behaviour

10 Plaque control and oral hygiene care •Tooth brush type: Medium •Dentrifice: Salt-F® •Brushing technique: up&down twice a day, duration: 2 mins •Mouthrinse:- •Appliance: - •Abnormal oral habit: -

11 Clinical examination -General appearance: WNL -Extraoral examination : WNL -Intra oral examination : Soft tissue is normal

12 Gingival and periodontal examination

13 Occlusion Centric Right sideLeft side

14 Eccentric : Right side Working guiding teethNon-Working guiding teeth

15 Eccentric : Left side Working guiding teeth Non- Working guiding teeth

16 Protrusion

17 PQ4 Upperr arch

18 Lower arch

19 U/- TP (#24)

20 Dental diagram

21 PQ1

22 UA

23

24 PQ2

25 PQ3

26 LA

27 PQ4

28 Clinical finding at area of chief complaint 15 OD amalgam filling, sensation to explration and air blow, positive to cold test

29 Other clinical findings 11 discoloration tooth, non response to EPT test at 80, 11 M arrested caries 12 Pa, 21 M, 22 Pa, 28 O dental caries, without symptoms 17 O amalgam filling, 17 D large dental caries exposed pulp,positive to exploration and percussion 12 Pa,21 M,22 Pa,28 O dental caries,patient has no any symptoms. 25 OM amalgam filling present secondary caries patient has no any symptoms 13 B,14 B,16 B abfraction, no sensation on exploration and air blow, patient has no any symptoms

30 Other clinical findings (cond’t) Generalized attrition and erosion without any symptom, no sensation on exploration and air blow 26/37, 17/48 protrusive interference with 26 positive to percussion 17,26 supraeruption with inadequate interocclusal space of 24,36,46,47 edentulous area 28 supraeruption assocaited with inflammatory red mass at 37 edentulous


ดาวน์โหลด ppt Case conference นามสมมติ : เอมอร เชื้อดี. ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 46 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google