งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 15 Cisco IOS Firewall

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 15 Cisco IOS Firewall"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 15 Cisco IOS Firewall

2 Cisco IOS Firewall ฟังก์ชันของ Cisco IOS Firewall
การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM การตรวจสอบการตั้งค่า Cisco IOS SDM ด้วย IOS CLI

3 ฟังก์ชันของ Cisco IOS Firewall
Authentication Proxy Transparent Firewall Stateful Packet Inspection DDOS Protection

4 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall

5 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

6 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

7 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

8 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

9 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

10 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

11 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

12 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

13 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Basic Firewall (ต่อ)

14 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall

15 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

16 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

17 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

18 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

19 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

20 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

21 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

22 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

23 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

24 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

25 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

26 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM
Advanced Firewall (ต่อ)

27 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Basic Firewall การตรวจสอบ ip inspect name SDM_LOW cuseeme ip inspect name SDM_LOW dns ip inspect name SDM_LOW ftp ip inspect name SDM_LOW h323 ip inspect name SDM_LOW https ip inspect name SDM_LOW icmp ip inspect name SDM_LOW imap

28 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Basic Firewall (ต่อ) HTTPS interface FastEthernet0/0 description $FW_INSIDE$ ip address ip access-group 100 in duplex auto speed auto !

29 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Basic Firewall (ต่อ) The Inside Interface and Outbound ACL interface FastEthernet0/0 description $FW_INSIDE$ ip address ip access-group 100 in duplex auto speed auto !

30 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Basic Firewall (ต่อ) The Outside Interface and Inbound ACL ! interface Seria10/0/1 description $FW_OUTSIDE$ ip address ip access-group 101 in ip verify unicast reverse-path ip inspect SDM_LOW out access-list 101 remark SDM_ACL Category=1 access-list 101 deny ip any

31 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Advanced Firewall การตรวจสอบ ip inspect name dmzinspect tcp ip inspect name dmzinspect udp

32 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Advanced Firewall (ต่อ) The Inside Interface and Outbound ACL interface FastEthernet0/0 description $FW_INSIDE$ ip address ip access-group 100 in ip inspect SDM_LOW in duplex auto speed auto crypto map SDM_CMAP_1 !

33 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Advanced Firewall (ต่อ) The DMZ Interface and ACLs interface FastEthernet0/1 description $ETH-LAN$$FW_DMZ$ ip address ip access-group 101 in ip inspect dmzinspect out duplex auto speed auto !

34 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall
Advanced Firewall (ต่อ) The Outside Interface and Inbound ACL interface Seria10/0/1 description $FW_OUTSIDE$ ip address ip access-group 102 in ip verify unicast reverse-path ! ip local pool SDM_POOL_


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 15 Cisco IOS Firewall

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google