งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 15 Cisco IOS Firewall เรียนรู้การตั้งค่าไฟล์ วอลล์ผ่านอุปกรณ์ Cisco.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 15 Cisco IOS Firewall เรียนรู้การตั้งค่าไฟล์ วอลล์ผ่านอุปกรณ์ Cisco."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 15 Cisco IOS Firewall เรียนรู้การตั้งค่าไฟล์ วอลล์ผ่านอุปกรณ์ Cisco

2 Cisco IOS Firewall  ฟังก์ชันของ Cisco IOS Firewall  การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  การตรวจสอบการตั้งค่า Cisco IOS SDM ด้วย IOS CLI

3 ฟังก์ชันของ Cisco IOS Firewall •Authentication Proxy •Transparent Firewall •Stateful Packet Inspection •DDOS Protection

4 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall

5 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

6 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

7 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

8 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

9 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

10 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

11 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

12 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

13 การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM  Basic Firewall ( ต่อ )

14  Advanced Firewall การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

15  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

16  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

17  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

18  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

19  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

20  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

21  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

22  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

23  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

24  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

25  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

26  Advanced Firewall ( ต่อ ) การตั้งค่า Cisco IOS Firewall ด้วย SDM

27 การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall การตรวจสอบ  Basic Firewall ip inspect name SDM_LOW cuseeme ip inspect name SDM_LOW dns ip inspect name SDM_LOW ftp ip inspect name SDM_LOW h323 ip inspect name SDM_LOW https ip inspect name SDM_LOW icmp ip inspect name SDM_LOW imap

28 HTTPS  Basic Firewall ( ต่อ ) interface FastEthernet0/0 description $FW_INSIDE$ ip address 192.168.24.1 255.255.255.0 ip access-group 100 in duplex auto speed auto ! การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall

29 The Inside Interface and Outbound ACL  Basic Firewall ( ต่อ ) interface FastEthernet0/0 description $FW_INSIDE$ ip address 192.168.24.1 255.255.255.0 ip access-group 100 in duplex auto speed auto ! การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall

30 The Outside Interface and Inbound ACL  Basic Firewall ( ต่อ ) ! interface Seria10/0/1 description $FW_OUTSIDE$ ip address 10.100.1.2 255.255.255.0 ip access-group 101 in ip verify unicast reverse-path ip inspect SDM_LOW out access-list 101 remark SDM_ACL Category=1 access-list 101 deny ip 192.168.24.0 0.0.0.255 any การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall

31 การตรวจสอบ  Advanced Firewall ip inspect name dmzinspect tcp ip inspect name dmzinspect udp การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall

32 The Inside Interface and Outbound ACL  Advanced Firewall ( ต่อ ) interface FastEthernet0/0 description $FW_INSIDE$ ip address 192.168.24.1 255.255.255.0 ip access-group 100 in ip inspect SDM_LOW in duplex auto speed auto crypto map SDM_CMAP_1 ! การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall

33 The DMZ Interface and ACLs  Advanced Firewall ( ต่อ ) interface FastEthernet0/1 description $ETH-LAN$$FW_DMZ$ ip address 172.16.50.1 255.255.255.0 ip access-group 101 in ip inspect dmzinspect out duplex auto speed auto ! การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall

34 The Outside Interface and Inbound ACL  Advanced Firewall ( ต่อ ) interface Seria10/0/1 description $FW_OUTSIDE$ ip address 10.100.1.2 255.255.255.0 ip access-group 102 in ip verify unicast reverse-path ! ip local pool SDM_POOL_1 172.16.1.100 172.16.1.150 ! การตรวจสอบการตั้งค่าของ Cisco IOS Firewall


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 15 Cisco IOS Firewall เรียนรู้การตั้งค่าไฟล์ วอลล์ผ่านอุปกรณ์ Cisco.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google