งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัด Zone.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัด Zone."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัด Zone

2 - Demilitarized Zone (DMZ.)
- Internal Network - External Network - Demilitarized Zone (DMZ.)

3 ติดตั้ง Mail Server ใน Internal Network (หลังFirewall)

4 External Networks Internal Networks Firewall Computer Server Internet
SMTP Server Firewall Internal Networks

5 ติดตั้ง Mail Server ใน External Network (หลังFirewall)

6 External Networks Internal Networks Firewall Computer Server Internet
SMTP Server Firewall Internal Networks

7 DMZ . โดยใช้ Screening Router

8 External Networks Internal Networks ScreeningRouter DMZ Firewall
Internet Computer Server Mail Server ScreeningRouter Firewall DMZ Internal Networks

9 DMZ . โดยใช้ 3 Segments Firewall

10 External Networks Internal Networks Router DMZ Firewall Computer
Internet Computer Server Mail Server DMZ Router Firewall Internal Networks

11 Network ที่มีหลาย DMZ.

12 External Networks Internal Networks Screening Router DMZ- 1 DMZ- 3
Internet Computer Server Firewall Screening Router Public FTP Server Public WWW DMZ- 1 App Server DMZ- 3 WWW DB Mail Server DMZ- 2 Proxy Internal Networks

13 การออกแบบที่ทำให้มีTraffic
ผ่าน Firewall โดยไม่จำเป็น

14 External DMZ-1 Internal Router Firewall Computer Server Internet
WWW Server App Server Router Firewall DB Server Internal

15 การแก้ปัญหาปริมาณ Traffic
ที่ผ่านFirewall ที่ไม่จำเป็น โดยจัดวาง DB Server ใหม่

16 DB Server DMZ-1 WWW Server App Server Firewall Internal

17 การแบ่ง Zone ภายใน Internal Network เพื่อแยก Host แต่ละประเภทออกจากกัน

18 Server’s zone Resource’s zone End User’s zone Internal Networks
ERP Server DB Server Resource’s zone Printer Storage Plotter Firewall DB Server End User’s zone Internal Networks

19


ดาวน์โหลด ppt การจัด Zone.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google