งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Internal Network - External Network - External Network - Demilitarized Zone (DMZ.) - Demilitarized Zone (DMZ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Internal Network - External Network - External Network - Demilitarized Zone (DMZ.) - Demilitarized Zone (DMZ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - Internal Network - External Network - External Network - Demilitarized Zone (DMZ.) - Demilitarized Zone (DMZ.)

3 ติดตั้ง Mail Server ใน Internal Network ใน Internal Network ( หลัง Firewall)

4 External Networks Internet Computer Server Computer Internal Networks SMTP Server Firewall

5 ติดตั้ง Mail Server ใน External Network ใน External Network ( หลัง Firewall)

6 External Networks Internet Computer Server Computer Internal Networks SMTP Server Firewall

7 DMZ. โดยใช้ Screening Router Screening Router

8 External Networks Internet Computer Server Computer Internal Networks Mail Server DMZ Firewall ScreeningRouter

9 DMZ. โดยใช้ 3 Segments Firewall 3 Segments Firewall

10 Internal Networks External Networks Internet Computer Server Computer Mail Server DMZ Router Firewall

11 Network ที่มีหลาย DMZ.

12 Internal Networks External Networks Internet Computer Server Computer Mail Server DMZ- 2 Proxy Server App Server DMZ- 3 WWW Server DB Server Screening Router Public FTP Server Public WWW Server DMZ- 1 Firewall

13 การออกแบบที่ทำให้มี Traffic การออกแบบที่ทำให้มี Traffic ผ่าน Firewall โดยไม่ จำเป็น ผ่าน Firewall โดยไม่ จำเป็น

14 DMZ-1 WWW Server App Server External Internet Computer Server Computer DB Server Internal Router Firewall

15 การแก้ปัญหาปริมาณ Traffic ที่ผ่าน Firewall ที่ไม่ จำเป็น ที่ผ่าน Firewall ที่ไม่ จำเป็น โดยจัดวาง DB Server ใหม่ โดยจัดวาง DB Server ใหม่

16 Internal DB Server DMZ-1 WWW Server App Server Firewall

17 การแบ่ง Zone ภายใน การแบ่ง Zone ภายใน Internal Network Internal Network เพื่อแยก Host แต่ละ ประเภทออกจากกัน

18 DB Server End User’s zone Internal Networks Resource’s zone Printer Storage PlotterServer 1 Server’s zone Server 2 ERP Server DB Server Firewall

19


ดาวน์โหลด ppt - Internal Network - External Network - External Network - Demilitarized Zone (DMZ.) - Demilitarized Zone (DMZ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google