งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อมนุษเกิด ออ่นและออ่นแอ และเมื่อเขาตาย แข็งและแข็งแกร่งกร้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อมนุษเกิด ออ่นและออ่นแอ และเมื่อเขาตาย แข็งและแข็งแกร่งกร้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อมนุษเกิด ออ่นและออ่นแอ

3 และเมื่อเขาตาย แข็งและแข็งแกร่งกร้าว.

4 เมื่อมันตาย มันแห้ง และ แข็งแกร่งกร้าว เมื่อพืชยังมีชีวิต อยู่ มันอ่อนและ ยืดหยุ่น

5 ดังนั้น ความแข็ง และ ความ แข็งแกร่งกร้าว เป็นคู่กับ ความตาย และความอ่อน และความนิ่ม นวลเป็นคู่ของชีวิต

6 เพราะเหตุนี้ เมื่อกองทับดื้อรั้น ตีพ่ายแพ้ เมื่อต้นไม้แข็ง จะต้องล้ม

7 สิ่งที่ยิ่งใหญ่ และแข็งแรงจะ เสื่อมโทรมลง สิ่งที่นิ่มนวล และอ่อน เจริญก้าวหน้า

8 AlfredoEAcero@Hotmail.com Música: Silvio Rodríguez - La era está pariendo un corazón


ดาวน์โหลด ppt เมื่อมนุษเกิด ออ่นและออ่นแอ และเมื่อเขาตาย แข็งและแข็งแกร่งกร้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google