งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนรถยนต์กับ เลขโหราศาสตร์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนรถยนต์กับ เลขโหราศาสตร์ไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนรถยนต์กับ เลขโหราศาสตร์ไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

2 ตัวอย่างเลขที่ดี 1 เป็นใหญ่ 2 ผู้หญิง จิตใจ 4 วาจา 5 ผู้ใหญ่นำคุ้มครอง
1 เป็นใหญ่ 2 ผู้หญิง จิตใจ 4 วาจา 5 ผู้ใหญ่นำคุ้มครอง 6 สิ่งสวยงาม โลกียวิสัย

3 ตัวอย่างเลขที่ดี 1-6 คู่พละกำลัง 4-1 คู่วิชาการ 5-4 ผู้ใหญ่คุ้มครอง 2-4 ผู้หญิง/จิตใจ

4 เลขที่เป็นคู่อริ 1+3 ปัญหาอารมณ์โมโหใช้อำนาจ ( 1 แสดงอำนาจ 3 โมโหโทโส ) 2+5 ปัญหาชู้สาว ( 2 ผู้หญิง พระ/ผู้ใหญ่ )

5 เลขที่เป็นคู่อริ 6+7 เรื่องเดือดร้อนเป็นเนื่อง ( 6 โรคกำหนัด 7 ดื้อ)
6+7 เรื่องเดือดร้อนเป็นเนื่อง ( 6 โรคกำหนัด 7 ดื้อ) 4+8 ปัญหาวาจา ทะเลาะ ลุ่มหลง มัวเมา ( 4 วาจา 8 ลุ่มหลงมัวเมา )

6 เลขที่เป็นคู่อริ 0 เหตุ อาเพศ /ภัยพิบัติ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน
0 เหตุ อาเพศ /ภัยพิบัติ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน 9 เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ถ้าพบคู่ อริ 2 คู่ อยู่ด้วยกัน อุบัติเหตุชนบ่อยๆ ถ้าพบคู่อริ 1 คู่ และมี 0 หรือ 9 ปัญหารองลงมา

7 เลขที่เป็นคู่อริ 68, 69 มักจะชนด้านข้าง

8 ตัวอย่างเลขที่ดี 1 เป็นใหญ่ 2 ผู้หญิง จิตใจ 3 โมโหโทโส 4 วาจา

9 ตัวอย่างเลขที่ดี 5 ผู้ใหญ่นำคุ้มครอง 6 สิ่งสวยงาม โลกียวิสัย 7 ดื้อ
8 ลุ่มหลงมัวเมา

10 ตัวอย่างเลขที่ดี 9 เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 1-6 คู่ พระกำลัง
9 เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 1-6 คู่ พระกำลัง 4-1 คู่วิชาการ 5-4 ผู้ใหญ่คุ้มครอง 2-4 ผู้หญิง/จิตใจ


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนรถยนต์กับ เลขโหราศาสตร์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google