งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนรถยนต์ กับ เลขโหราศาสตร์ ไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนรถยนต์ กับ เลขโหราศาสตร์ ไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนรถยนต์ กับ เลขโหราศาสตร์ ไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม

2 ตัวอย่างเลขที่ดี 1 เป็นใหญ่ 2 ผู้หญิง จิตใจ 4 วาจา 5 ผู้ใหญ่นำ คุ้มครอง 6 สิ่ง สวยงาม โลกียวิสัย

3 ตัวอย่างเลขที่ดี 1-6 คู่ พละกำลัง 4-1 คู่ วิชาการ 5-4 ผู้ใหญ่ คุ้มครอ ง 2-4 ผู้หญิง / จิตใจ

4 เลขที่เป็นคู่อริ 1+3 ปัญหาอารมณ์ โมโหใช้อำนาจ ( 1 แสดงอำนาจ 3 โมโหโทโส ) 2+5 ปัญหาชู้สาว ( 2 ผู้หญิง 5 พระ / ผู้ใหญ่ )

5 เลขที่เป็นคู่อริ 6+7 เรื่องเดือดร้อนเป็น เนื่อง ( 6 โรคกำหนัด 7 ดื้อ ) 4+8 ปัญหาวาจา ทะเลาะ ลุ่มหลง มัว เมา ( 4 วาจา 8 ลุ่ม หลงมัวเมา )

6 เลขที่เป็นคู่อริ 0 เหตุ อาเพศ / ภัยพิบัติ ที่ยัง ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน 9 เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ถ้าพบคู่ อริ 2 คู่ อยู่ด้วยกัน อุบัติเหตุชนบ่อยๆ ถ้าพบคู่อริ 1 คู่ และมี 0 หรือ 9 ปัญหารองลงมา

7 เลขที่เป็นคู่อริ 68, 69 มักจะชน ด้านข้าง

8 ตัวอย่างเลขที่ดี 1 เป็นใหญ่ 2 ผู้หญิง จิตใจ 3 โมโหโทโส 4 วาจา

9 ตัวอย่างเลขที่ดี 5 ผู้ใหญ่นำคุ้มครอง 6 สิ่งสวยงาม โลกียวิสัย 7 ดื้อ 8 ลุ่มหลงมัวเมา

10 ตัวอย่างเลขที่ดี 9 เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 1-6 คู่ พระกำลัง 4-1 คู่วิชาการ 5-4 ผู้ใหญ่คุ้มครอง 2-4 ผู้หญิง / จิตใจ


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนรถยนต์ กับ เลขโหราศาสตร์ ไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google