งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anaerobic culture methods

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anaerobic culture methods"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anaerobic culture methods
หลักการเพาะ anaerobic organisms เอา O2 ออกจาก media เพาะในบรรยากาศที่เป็น anaerobic - anaerobic jar cabinet ใช้ PRAS (pre - reduced anaerobically sterilized roll - tube method) strict anaerobe

2 Anaerobic jar 1. Gas mixture 10% H2, 10% CO2, 80% N2
gaspak -H2 + CO2 activated โดยเติมน้ำ 2. Catalyst - palladium catalyst pellet ห่อด้วย aluminum foil และลวดคลุมอีกชั้น

3 Anaerobic jar 3. Indicator
3.1 Methylene blue, Colorless blue Resazurin solution, Colorless pink ถ้ามี O2 300 ppm Biological indicators Clostridium tetani (strict anaerobe) - Pseudomonas aeruginosa (strict aerobe)

4

5

6

7

8

9 Reducing agents Culture medium ต้องมี
- Thioglycollic acid or sodium salt % - Glucose % Ascorbic acid 0.1% Cysteine 0.05% Cook meat medium muscle tissue (gluthione)

10

11 Specimen ที่ควรเพาะ anaerobe
Non-specific infection 1. Lesion เกี่ยวข้องกับ gastrointestinal tract หรือ female genital tract 2. Peritonitis, abscess 3. Blood จาก septicaemic patients 4. Chronic upper respiratory tract infection

12 Specimen ที่ควรเพาะ anaerobe (ต่อ)
5. Suppurative lesion ใน lower respiratory tract 6. Brain abscess 7. Infected wound 8. Cerebrospinal fluid in cases of meningitis associated with chronic upper respiratory tract infection

13 Specimen ที่ควรเพาะ anaerobe (ต่อ)
Specific infection 1. Foot rot 2. Liver abscess 3. Swine dysentery, Porcine intestinal spirochaetosis 4. Clostridial infection


ดาวน์โหลด ppt Anaerobic culture methods

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google