งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hand-Foot-Mouth Disease/ Enterovirus 71 Piyarat Suntarattiwong Queen Sirikit National Institute of Child Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hand-Foot-Mouth Disease/ Enterovirus 71 Piyarat Suntarattiwong Queen Sirikit National Institute of Child Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hand-Foot-Mouth Disease/ Enterovirus 71 Piyarat Suntarattiwong Queen Sirikit National Institute of Child Health

2 Enterovirus: viral classification Family Picornaviridae Genus Enterovirus Sub groups Poliovirus serotypes 1–3 Coxsackie A virus serotypes A1–A22, A24 Coxsackie B virus serotypes B1–B6 Echovirus serotypes 1–9,11–27,29–33 Enterovirus serotypes 68-71

3 Hand-foot-mouth diseases HFMD พบว่าเกิดจากเชื้อ Enterovirus serotype coxackie A16 มากที่สุด รองลงมาคือ serotype enterovirus 71, coxackie A5,7,9 & 10, coxackie B2 & 5

4 Enterovirus 71 (EV 71) & HFMD HFMDEV 71 HFMD ที่เกิดจาก EV 71 มีอาการทางสมอง -Brain stem encephalitis -Encephalitis -Aseptic meningitis

5 HFMD ที่เกิดจากเชื้อซีโรไทพ์ EV 71 พบ neurological disease ร่วมด้วยมากกว่า serotypes อื่นๆ มีรายงานการระบาดรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจาก ซีโรไทพ์ EV 71 ◦ Bulgaria 1975 – 44 deaths ◦ Hungary 1978 – 45 deaths ◦ Malaysia 1997 – 30 deaths ◦ Taiwan 1998 – 78 deaths, 2000 – 25 & 2001 – 26 deaths และมีรายงานการเสียชีวิตจาก HFMD/EV 71 ใน ประเทศจีน สิงคโปร์ เกาหลี และออสเตรเลีย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Enterovirus 71 (EV 71) & HFMD

6 การสอบสวนโรค HFMD ในไทย 2001 (พ.ศ. 2544) : HFMD จัดเป็นโรคต้องรายงาน ◦ ไข้ และ ◦ มีตุ่มหลายตุ่มขึ้นในปาก และ ◦ มีตุ่มพองใส ขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และก้น ◦ ข้อบ่งชี้ที่ต้องส่งตรวจยืนยัน และสอบสวนการระบาดคือ  มีความรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต  มี HFMD เป็นกลุ่มในหมู่บ้าน หรือในโรงเรียน หรือในสถาน รับเลี้ยงเด็ก

7 HFMD caused by EV 71 at QSNICH in 2001 (Viral isolation & serology) งานวิจัยโดยนพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

8 อาการทางคลินิก

9 อาการทางคลินิกของการติด เชื้อ EV 71 80% แสดงอาการเป็นมือเท้าปาก ที่ หายได้เอง (self-limiting HFMD, Herpangina, Febrile illness) อาการรุนแรง ◦ aseptic meningitis ◦ encephalitis (brainstem encephalitis)  การอักเสบของก้านสมอง pons & medulla ◦ encephalomyelitis ◦ acute flaccid paralysis

10 Skin manifestation: HFMD, Herpes Angina

11 การวินิจฉัยแยกโรคจาก Herpetic gingivostomatitis

12 อาการชนิดรุนแรงของ ผู้ป่วย EV 71 อาการนำคือ HFMD (68%) หรือ herpangina (15%), อาเจียน, ไข้ เฉลี่ย 3 วันแล้วต่อด้วยอาการทางสมอง ได้แก่ ◦ Aseptic meningitis ◦ Polio-like paresis ◦ Brain-stem encephalitis (90%)  Truncal ataxia, myoclonus, intention tremor  impaired consciousness  sudden cardiovascular collapse

13 ผู้ป่วยนำเสนอรายที่ 1 : รับไว้ในรพ. เด็ก กันยายน 2551 เด็กชาย 1 ปี 3 เดือน ไข้ อาเจียน ตุ่มขึ้นที่เท้าสองข้างมา 2 วัน ซึ่งไม่ดีขึ้น ( แย่ลง ) หลังจากได้รับยาแก้ ไข้ แก้คออักเสบ รับไว้สังเกตอาการให้ IV fluid ยาแก้ไข้ และยาปฏิชีวนะชนิดฉีด CBC: Hct 31.5% WC 18,750 (N 75, L 21, M 4) plt. 476,000 อาการไม่ดีขึ้น ท้องอืด อาเจียน ซึม รับไว้ตึกผู้ป่วยใน

14 PE T 39.5P 104/minRR 42/min BW 8.2 kg HEENT: no intraoral lesion, injected pharynx Heart: normal S1 S2 Lung: clear Abd: mild distention, liver & spleen – neg. Extremity: a few small vesicles & MP rash both soles

15 Progression 3 hr after admission, he vomited many times Lethargy Develop dyspnea BP 80/50 sat. 89% Rales both lungs He was intubated +pink frothy sputum

16 He was on ventilator Developed convulsion Tachycardia HR 200-220/min Developed hypotention Inotropic drugs, IVIG were given The patient died after 14 hrs.

17 Specimen collection Stool: PCR positive for EV 71 Throat swab: negative for EV 71 & others HEV Serum antibody ◦ EV 71 =1:1,536 ◦ Cox A10 =1:12 ◦ A16 <1:4 ◦ No second serum

18 Pulmonary edema

19 Perivascular cuffing BRAIN -Scattered foci of neuronal necrosis involving cerebellum, midbrain, pons, and spinal cord - Diffuse pulmonary edema and hemorrhage, all lobes of both lungs Neuronophagia

20 EV71 infections: Clinical course Stage 1 : HFMD, herpangina, fever Stage 2 : Encephalomyelitis, polio-like syndrome Headache, vomiting, lethargy, upward gaze, seizure, limb weakness, myoclonic jerk Stage 3 : Cardiopulmonary dysfunction A: Autonomic dysfunction and pulmonary edema Tachycardia, hypertension, profuse sweating, paralytic ileus, leukocytosis, hyperglycemia Tachypnea, hypoxemia, pulmonary edema/ hemorrhage B : Circulatory failure Hypotension, coma, loss of brain stem reflexes Stage 4: Convalescence Apnea, aphagia, neurological sequelae Lin TY et al. CID 34: S52, 2002

21 การยืนยันการวินิจฉัย การวินิจฉัยทางคลินิก การตรวจยืนยันเชื้อไวรัส ◦ ระยะแรก :- น้ำจากตุ่ม และ / หรือ ป้ายใน คอ เจาะเลือดครั้งที่ 1 ◦ ระยะหลัง 7 วัน :- อุจจาระ และเจาะเลือด ครั้งที่ 2 น้ำจากตุ่ม และ / หรือ ป้ายในคอ อุจจาระ : ◦ หาเชื้อไวรัสด้วยการเพาะเชื้อไวรัส หรือ พีซี อาร์ เลือด : ◦ ดูการเพิ่มขึ้น 4 เท่าของระดับแอนติบอดี

22

23 Treatment of EV 71 Immune globulin : ◦ Humoral immune response (Neutralizing antibody) inhibit EV ◦ Limited data – IVIG treatment Antiviral drug: ◦ Pleconaril – suspended by FDA

24 Modified from Chang LY et al. Lancet 1999 Guide to treatment and risk factors

25 EV71 infections: Clinical course Stage 1 : HFMD, herpangina, fever Stage 2 : Encephalomyelitis, polio-like syndrome Headache, vomiting, lethargy, upward gaze, seizure, limb weakness, myoclonic jerk Stage 3 : Cardiopulmonary dysfunction A: Autonomic dysfunction and pulmonary edema Tachycardia, hypertension, profuse sweating, paralytic ileus, leukocytosis, hyperglycemia Tachypnea, hypoxemia, pulmonary edema/ hemorrhage B : Circulatory failure Hypotension, coma, loss of brain stem reflexes Stage 4: Convalescence Apnea, aphagia, neurological sequelae Stage-based management

26 Stage II: Meningoencephalitis 1. Admit to PICU p.r.n. 2. Monitor BP, HR, sugar, ABG, e ¯,coma scale 3. Intubate patient and provide mechanical ventilator for GCS< 9 or significant IICP or any deterioration signs 4. IVIG:1gm/kg 5. Fluid restriction: 1/2-2/3 maintenance 6. Furosemide for patients with high CVP?? 7. Invasive monitoring: CVP, ABP 8. Consult cardiologist as needed and arrange echocardiography

27 นำเสนอผู้ป่วย : รับไว้ในร. พ. เด็ก เดือนตุลาคม 2551 เด็กชาย 1 ปี 2 เดือน มีไข้ ไอ และอาเจียน 1 วันก่อน มารพ. สงสัยหอบหืด ( เคยหอบมา 1 ครั้ง ) PE: T 39.5 ⁰ c RR 36/min PR 120/min Mild dehydration, injected pharynx & tonsils Heart & Lungs: rhonchi Abd: WNL Neuro: stiff neck ѳ

28 Admission diagnosis: bronchitis CBC: Hct 35% WC 23,000 (N85% L15%) Plt. 240,000 IV antibiotics & supportive care Progression: D 2 : ยังคงมีไข้ ไอ และดูซึมลง มีตุ่มแดงขึ้นที่ขาทั้งสองข้าง R/O Dengue fever – repeat CBC: normal platelet count Follow VS: BP170-180/110-100 2 ชม. ถัดมา ผู้ป่วยเกิดอาการหอบ เฉียบพลัน เขียว ซึมมาก ย้ายไอ ซี ยู

29

30

31 Treatment & Investigation Respiratory support with HFV Inotropic drugs IVIG CT brain: unremarkable MRI: diffuse meningoencepahlitis with prominent encephalitis in the brain stem

32 Specimens Stool – PCR + EV 71 Tracheal suction & throat swab – PCR - EV 71 His 3-y-old sister develop mild HFMD The sister’s stool – PCR + EV 71

33 Serology 1 st serum: Entero 71 1:6,144 Cox A10 1: 4 Cox A16 1: 4 2 nd serum: Entero 71 1:6,144 Cox A10 1: 24 Cox A16 1: 48

34 ผู้ป่วยอาการทุเลา ก่อนจะให้กลับ บ้าน

35 EV 71 Viral testing & surveillance recommended in: Severe HFMD  need hospitalization Complication : ◦ Respiratory, Cardiovascular and Neurologic complication Clusters of HFMD Acute pulmonary edema of unidentified cause

36 Specimen collection 8 grams of stool in the sterile tube Put in the sealed plastic bag Keep cold (ice packs) ◦ PCR Throat swab ( symptoms < 7 days) ◦ PCR Paired serum - 14 days apart ◦ Antibody- microneutralization test

37 Control measure Isolation Contact (fecal-oral route) Young children are susceptible Nursery, kindergarten, elementary school A Classroom closure : 2 cases of HFMD in a class A school closure: > 1 class or > 5 cases For 7 days: (5 working days) www.ddc.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt Hand-Foot-Mouth Disease/ Enterovirus 71 Piyarat Suntarattiwong Queen Sirikit National Institute of Child Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google