งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมพร้อมผู้ป่วย ก่อนการส่งต่อ หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมพร้อมผู้ป่วย ก่อนการส่งต่อ หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมพร้อมผู้ป่วย ก่อนการส่งต่อ หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์

2 ความสำคัญของการเตรียมพร้อมผู้ป่วย ทางศัลยกรรม  การรับช่วงต่อในการดูแลคนไข้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน เช่น หากทำ CT หรือเจาะตรวจบางอย่างแล้ว ไม่ต้องทำใหม่  ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ในสถานพยาบาลสั้นที่สุด กลับไปใช้ชีวิตปกติเร็วที่สุด  เพื่อความปลอดภัยอันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

3 ประเภทของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ  ฉุกเฉินมาก (Immediate Life Threatening)  กึ่งฉุกเฉิน (Urgency)  ไม่รีบด่วน (Elective case)

4 Immediate Life Threatening  ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนถึงชีวิต เช่น Ruptured AAA, Ruptured hepatoma, Septic shock from surgical condition(peritonitis, Necrotizing soft tissue infection), Acute limb ishemia  Stabilization  ติดต่อปลายทาง

5 Stabilization  Air way & Breathing  ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักมีปัญหา severe metabolic acidosis จาก sepsis หรือ hemodynamic unstable ตามด้วยการ compensate tachypnea  มักจะช่วยด้วย Intubation and Respiratory support เบื้องต้น

6 Stabilization  Circulation  Depleted Intravascular and Microvascular Volume  Mild degree ~3% body weight  Moderate degree ~6% body weight  Severe degree ~9% body weight  กรณีของ Ruptured AAA หรือ Ruptured hepatoma สิ่งที่เสียคือเลือดที่ ออกในท้องอาจต้อง resuscitation แบบ trauma

7 Fluid  Normal Saline Solution ไม่ใช่สารน้ำอย่าง เดียวในจักรวาล  pH 5.5 – 6 ในขณะที่คนไข้มีภาวะ acidosis อยู่  มีทางเลือกอื่น isotonic ที่เป็น Balanced salt formula เช่น Ringer’s solution หรือ Acetar  Trauma ใน ATLS ในระยะ acute ไม่มีสารน้ำอื่นนอกจาก RLS, Acetar

8 Adjunct  Naso-gastric tube  Decompress stomach  Foley catheter

9 โทรแจ้งผู้รับ refer  เตรียมทีมที่ผู้ที่จะรับผู้ป่วย

10 Urgency case  ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเร็วแต่ไม่เร่งด่วนมากเช่น peritonitis; Peptic ulcer perforation, Ruptured appendicitis  Resuscitation ผู้ป่วยระหว่างเดินทาง ◦ เช่น ผู้ป่วยชาย หนัก 60 kg diagnosis: PU perforation สารน้ำที่ให้คงจะไม่ใช่ 5%D/N/2 rate 80 ml/hr ระหว่าง refer 3hr แต่ ควรจะเป็น LRS rate ปรับตาม degree of dehydration  Retain NG, Foley catheter; decompress stomach เตรียมพร้อมสำหรับผ่าตัดต่อไป

11 Urgency case  ถ้ามีเวลา film acute abdomen series; CXR, Abd supine, Abd upright  เพื่อเป็นการลดเวลาเตรียมคนไข้ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์  บ่อยครั้ง ภาพ X-ray Acute abdomen โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์มีแค่ 2 ภาพ  หากผู้ป่วยมีสาย catheter ใดๆ ไม่ควร clamp สาย ระหว่าง refer

12 Urgency case  โดยทั่วไปไม่ต้องโทรแจ้ง ยกเว้น case ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว เกิดปัญหาต้องการให้ดูต่อ  *** ถ้าผู้ป่วย ทำ imaging มาแล้วส่ง film มาด้วย ***

13 Elective case  Case ที่ไม่มีความรีบด่วนกรุณาส่งมาเป็น OPD case  เช่น Liver mass, Cholangiocarcinoma ที่ไม่มี cholangitis, Simple inguinal hernia  รายที่เคยทำ biopsy หรือ CT imaging ส่ง film หรือ official report มาพร้อมผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมพร้อมผู้ป่วย ก่อนการส่งต่อ หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google