งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C Pre- analytical E A B ผู้ป่วย แพทย์ / Analytical พยาบาล F Post- analytical D  A = มีความเจ็บป่วย  B = ทำการรักษา ตรวจ ร่างกาย  C = สั่งตรวจตามข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C Pre- analytical E A B ผู้ป่วย แพทย์ / Analytical พยาบาล F Post- analytical D  A = มีความเจ็บป่วย  B = ทำการรักษา ตรวจ ร่างกาย  C = สั่งตรวจตามข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 C Pre- analytical E A B ผู้ป่วย แพทย์ / Analytical พยาบาล F Post- analytical D  A = มีความเจ็บป่วย  B = ทำการรักษา ตรวจ ร่างกาย  C = สั่งตรวจตามข้อ บ่งชี้  D = รับผลการตรวจ วิเคราะห์  E = เก็บสิ่งส่งตรวจ  F = ตรวจวิเคราะห์ตาม ระบบ

3  การเลือกประเมินวิธีการทดสอบที่ เหมาะสม  การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนเจาะเลือด และ สารคัดหลั่งอื่น ๆ  เจาะเลือดถูกคน ตรวจสอบชื่อ สลากชื่อ และใบ request ให้ตรงกัน  นำส่งห้อง lab ตามเวลาที่กำหนด  จัดส่งและจัดเก็บสารตัวอย่างให้เหมาะสม

4  ทำ IQC / EQC  ตรวจสอบ Regent ก่อนการ ตรวจวิเคราะห์  การ Maintanance เครื่องมือ ตามข้อกำหนด และติดตามเป็น ระยะๆ  การตรวจสอบคุณภาพมัก พิจารณาจากสารควบคุม คุณภาพ

5  กำหนด Reference interval ที่ถูกต้อง  ตรวจสอบการคำนวณ  ทบทวนผลการตรวจวิเคราะห์  รายงานค่าวิกฤตทันที ที่พบ  รายงานผลทันทีที่ขอผลด่วน (CBC, BUN, Cr, Electrolyte ประกัน เวลาที่ 30 นาที )  การตรวจสอบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ  มีการติดต่อกันอยู่เสมอระหว่าง ห้องปฏิบัติการกับผู้ใช้บริการ

6

7 ลำดับขั้นตอนการเจาะ เลือด  I dentify  สอบถามข้อมูลที่ จำเป็น ของ ผู้ป่วย  ตรวจสอบใบ Request  จัดท่าผู้ป่วย เลือก ตำแหน่งที่เหมาะสมแก่ การเจาะเลือด  เตรียมอุปกรณ์เจาะ เลือด  ทำการเจาะเลือด  การเก็บตัวอย่าง เลือดในหลอดเก็บ ตัวอย่างให้ถูกต้อง  ทิ้งหัวเข็ม และ อุปกรณ์ในภาชนะ อย่างถูกต้อง  ชี้บ่งหลอดตัวอย่าง เลือดทันที  ส่งสิ่งส่งตรวจ พร้อมใบ Request ไปยัง ห้องปฏิบัติการ ทันที

8 Stopper ColorAnticoagulantSampleAnticoagulant action Application RedSerumChemistry Immunology GrayNa fluoride + K oxalate PlasmaInhibit Glycolysis Glucose GreenNa / Li / NH3 Heparin salt PlasmaInactivate Thrombin and throboplastin Chemistry BlueNa citratePlasmaBind CalciumCoagulation test LavenderEDTAWhole blood plasma Bind CalciumHematology Special chemistry

9 Order of tube draw for specimen collection  Sterile blood-culture tube  Nonadditive tube (Red stopper)  Coagulation tube (light blue stopper)  Additive tube - Heparin (dark green stopper) - EDTA (lavender stopper) - Oxalate / Fluoride (light gray stopper) หมายเหตุ หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งควรผสมให้เข้า กันทันที โดยพลิกไปมา 8-10 ครั้ง

10 Venipuncture ข้อพึงระวัง  หลีกเลี่ยงบริเวณที่มี Hematoma  หลีกเลี่ยงรอยเจาะเดิม เพราะจะเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ  ต้องเลี่ยงแขนข้างเดียวกับที่ทำ mastectomy  ต้องเลี่ยงแขนที่กำลังให้สารน้ำ (intravenous fluid)

11 Venipuncture procedure 1. จัดผู้ป่วยให้นั่งหรือ นอนสบาย 2. รัด tourniquet 3-4 นิ้ว เหนือที่เจาะ 3. ให้ผู้ป่วยกำมือ เพื่อให้เห็นเส้นเลือด ขัดเจนขึ้น 4. คลำหาเส้นเลือด 5. ทำความสะอาดด้วย 70%alcohol โดย วิธีหมุนออกด้าน นอก 6. ทำการเจาะเลือด โดยแทงเข็ม 15-30 องศา 7. คลาย tourniquet ออกพร้อมคลายมือ ผู้ป่วย และปิดแผล 8. บรรจุเลือดใส่ภาชนะ ที่เตรียมไว้ 9. ทิ้งหัวเข็ม และ อุปกรณ์ในภาชนะ อย่างถูกต้อง 10. ชี้บ่งหลอดตัวอย่าง เลือดทันที

12 ข้อควรระวัง  อย่ารัด tourniquet นานเกินไป จะทำ ให้เกิด hemoconcentation ได้  ป้องกันไม่ให้เกิด hematoma โดย ต้องให้ปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือด เสมอ  ป้องกันตัวอย่างเลือดไม่ให้เกิด hemolysis

13 Effects of Hemolysis on Chemistry Test  Increse caused by release from red blood cell K, Mg, LDH, AST, Total protein, Iron, PO4, Ammonium  Increase caused by interference in assay Chol, Tri, CPK, CK-MB  Decrease cauase by interference assay Bilirubin, carotein, insulin, albumin

14 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ  Random urine = pH, Glucose, Protein, sp.gr.  First morning urine = hormone  Time urine collection หมาย เหตุ ในการเก็บปัสสาวะควรเก็บแบบ midstream urine ปริมาณ 50 ml และอยู่ในฝาปิด ป้องกันหกเปื้อน


ดาวน์โหลด ppt C Pre- analytical E A B ผู้ป่วย แพทย์ / Analytical พยาบาล F Post- analytical D  A = มีความเจ็บป่วย  B = ทำการรักษา ตรวจ ร่างกาย  C = สั่งตรวจตามข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google