งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานจิตอาสา เรื่อง … เล่านิทานให้น้องฟัง จัดทำโดย กลุ่มจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานจิตอาสา เรื่อง … เล่านิทานให้น้องฟัง จัดทำโดย กลุ่มจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานจิตอาสา เรื่อง … เล่านิทานให้น้องฟัง จัดทำโดย กลุ่มจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๓

3 จิตอาสาของพวกเรา คือการเล่า นิทานให้เด็กๆฟังกับเพื่อน

4 “ ร่วมแบ่งปันแรงกาย แรงใจ และ เวลา มาเป็นอาสาทำนิทานเพื่อน้องๆ กัน ”

5 การทำจิตอาสาในครั้งนี้ ที่เลือกทำเรื่องนี้ เนื่องจาก การเล่านิทานเป็นสิ่งที่ดี เล่าให้เด็ก สนุกตามไปกับเรา การที่เลือกเรานิทานจะได้ ฝึกการเล่านิทานให้เก่งมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ ในการสอนได้ และถือเป็นโอกาสใน การเข้า โรงเรียนได้ฝึกประสบการณ์การเล่านิทานให้ เด็กได้ฟัง โรงเรียนได้แนะนำตัวอย่างการ เล่านิทานดีๆให้กับพวกเราด้วย

6 จินตนาการ หนังสือเป็นเรื่องเล่าที่สนุก ให้เด็กได้จินตนาการและคิดตาม การได้ ฟังบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กฝึกใช้ จินตนาการ

7 ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการอ่าน หนังสือนิทานมีดังนี้ ภาษา หนังสือเปรียบเสมือนคลังภาษาสำหรับเด็ก เด็กจะ เรียนรู้ภาษาจากประสาทสัมผัสทางหู ภาษาเหล่านี้จะเป็น เครื่องมือที่เด็กนำไปใช้สื่อสารต่อไป และภาษายังเป็น เครื่องมือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งรอบตัวมาก ยิ่งขึ้น สัญลักษณ์ เด็กจะจดจำบางสิ่งได้จากการเห็นบ่อยๆ ความคิด สมองของเด็กจะถูกกระตุ้นให้คิดและเรียนรู้ ตลอดเวลาจากการที่เราอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จากการ สัมผัส เด็กจะคิดและจินตนาการตามไปด้วย สมาธิ เด็กที่ได้ฟังจากการอ่านหนังสืออยู่บ่อยๆ จะมี สมาธิทำกิจกรรมได้ต่อเนื่อง และจะมีความสนใจจดจ่อ กับสิ่งนั้น

8 วิธีการที่พวกเราจิตอาสาทำ ในทุกๆวันที่เข้าโรงเรียนสำหรับพวกเราและ เพื่อนจะอาสานักเรียนเล่านิทานตอนเช้า ก่อน เข้าแถวเคารพธงชาติ วันละ 2 เรื่อง และสำหรับ ห้องดิฉันเองดิฉันจะอาสาเล่านิทานตอนเช้าหลัง เข้าแถวหรือเวลาว่างสำหรับคนที่มาไม่ทันตอน เช้า และตอนเย็นก่อนกลับบ้าน รอผู้ปกครอง เด็กคนไหนสนใจก็จะมาฟังส่วนใหญ่เด็กชอบ การฟังนิทาน การฟังนิทานทำให้เด็กอยู่นิ่งได้ เด็กจะสนใจมากๆบางคนรีบทำงานให้เสร็จ เพื่อที่จะมาฟังนิทานของพวกกลุ่มจิตอาสา

9 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการ กระทำ พวกเราจิตอาสารู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เล่า นิทานต่อหน้าเด็กเยอะ เพราะหาโอกาสหรือ เวลาค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่จะเล่าให้น้องที่บ้าน ฟังบ่อยๆ น้องที่บ้านมีไม่มากเหมือนที่โรงเรียน เด็กๆน่ารักให้ความร่วมมือ และทำให้พวกเราได้ มีประสบการณ์ที่มากขึ้น ได้รับคำแนะนำ คำติชม จากคุณครูเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเล่าให้ดีขึ้น ( ถ้าเล่าที่บ้านก็จะไม่มีใครติชม ทำให้เราไม่รู้ว่า เล่าดีไหม การเล่าเป็นอย่างไรบ้าง )

10 ความยั่งยืนของการกระทำ ความยั่งยืนของการกระทำ คงมีต่อไป เรื่อยๆถ้ามีโอกาส การเล่านิทานเป็นสิ่งที่ทำได้ ง่ายมากแค่มีหนังสือ กับจินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ แต่เด็กอาจไม่ใช่กลุ่มเดิม โรงเรียน เดิม แต่การเล่านิทานสำหรับพวกเราก็จะเล่าไป เรื่อยๆและทำให้ดีที่สุด มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อความสนุก และสอนใจให้กับเด็ก ขณะฟัง นิทานกับพวกดิฉัน

11 การทำจิตอาสาในครั้งนี้ ที่เลือกทำเรื่องนี้ เนื่องจาก การเล่านิทานเป็นสิ่งที่ดี เล่าให้เด็ก สนุกตามไปกับเรา การที่เลือกเรานิทานจะได้ ฝึกการเล่านิทานให้เก่งมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ใน การสอนได้ และถือเป็นโอกาสในสร้างสรรค์ ความคิดแต่เด็กอาจไม่ใช่กลุ่มเดิม โรงเรียน เดิม แต่การเล่านิทานสำหรับพวกเราก็จะเล่าไป เรื่อยๆและทำให้ดีที่สุด มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อความสนุก ในทุกๆวันที่เข้าโรงเรียนสำหรับ พวกเราและเพื่อนจะอาสานักเรียนเล่านิทาน เวลาว่างหรือตอนเย็น พวกเราก็จะแบ่งกลุ่มกัน ออกไปทำหน้าที่จิตอาสาคือเล่านิทานของพวก เราที่มีอยู่เพื่อที่จะให้น้องๆ การเล่าการแสดง และมั่นใจในตัวเองค่ะ สรุปการทำงานจิตอาสา

12 รายชื่อสมาชิกกลุ่มจิตอาสา นางสาวจีระวรรณ เชื้อคำจันทร์ เลขที่ ๑๘ นางสาววณิดา แพงพุทธเลขที่ ๒ นางสาวธิดาพร พ่อชาวนาเลขที่ ๒ o นางสาวเจนจิรา สุขรี่ เลขที่ ๑๓ นางสาววไลลักษณ์ โซ่เมืองแซะ เลขที่ ๑ O นางสาวศันสนีย์ วงค์กระโซ่ เลขที่ ๑๑ นางสาววีรดา อุ่นไชย เลขที่ ๒๗ นางสาวกุลนัฎน์ วงค์กระโซ่เลขที่ ๘ นางสาวธาริณี พิทักษ์พงษ์เลขที่ ๓๒ นายปิยะนันท์ เชื้อวังคำ เลขที่ ๕ นายเทวินทร์ จันทาพิมพ์ เลขที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ / ๓ โรงเรียนดงหลวง วิทยา


ดาวน์โหลด ppt โครงงานจิตอาสา เรื่อง … เล่านิทานให้น้องฟัง จัดทำโดย กลุ่มจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google