งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านจับ ใจความสำคัญ Reading for the Main Idea Teacher Anothai Wannathong SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOLPHUKET Under the Royal Patronage of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านจับ ใจความสำคัญ Reading for the Main Idea Teacher Anothai Wannathong SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOLPHUKET Under the Royal Patronage of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การอ่านจับ ใจความสำคัญ Reading for the Main Idea Teacher Anothai Wannathong SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOLPHUKET Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess MahaChakriSirindhom

3 TOPIC MAIN IDEA SUPPORTING DETAIL Content คลิกเลือกเมนูบทเรียน

4

5 Topic ( หัวเรื่อง ) แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 1. Topic Noun หรือเรียกสั้นๆ ว่า Topic 2. Topic Sentence

6 1.) Topic Noun คือหัวเรื่องที่เป็นคำนามที่เด่นในเนื้อเรื่องหรือใน ย่อหน้า ผู้เขียนจะกล่าวคำนามตัวนั้นซ้ำๆ ในประโยค หลายๆ ครั้ง หรืออาจจะใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่อ้าง ถึงบ่อยๆ ตัวอย่างแรก What is topic noun ? football baseball tennis sports skiing เฉลย : Sport เพราะ ฟุตบอล, เบสบอล, เทนนิส และ สกี คือส่วนประกอบของกีฬา

7 ตัวอย่างที่สอง The family hurried to the cellar and waited. First, they heard the pounding of the hailstones. The wind became deafening, and the children started crying. Suddenly it was silent. They waited awhile before they ventured outside to see the damage the tornado had done. ครอบครัววิ่งตรงไปที่เพดานห้องและคอย ตอนแรกพวกเขาได้ ยินเสียงบดของลูกเห็บ ลมเริ่มทำให้หูอื้อ และเด็กๆ เริ่มร้องไห้ ทันใดนั้น มันเริ่มสงบลงพวกเขาคอยสักคู่ก่อนที่พวกเขาจะออกไปข้างหน้าเพื่อดู ความเสียหายที่พายุทอร์นาโดทำขึ้น จะเห็นได้ว่าย่อหน้านี้พูดถึง เรื่องพายุทอร์นาโด ซึ่งอยู่ในประโยคสุดท้ายดังนั้น Topic Noun คือ Tornado ( ทอร์นาโด )

8 2.) Topic Sentence ( ประโยคหลัก ) Topic Sentence มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Main Idea นั่นเอง ชื่อของมันก็บอกแล้วว่า Topic Sentence ดังนั้น ลักษณะในการ นำเสนอจะต้องเป็นประโยคเท่านั้น ตัวอย่างแรก Some insects destroy plants and trees. Some destroy stored grain, flour and meal. Some attack clothing and carpets. Others cause discomfort to animals by boring into their skin, biting or stinging. Some insects are real pests but many are helpful, too. Some eat harmful larvae. Others help with decay by eating rotting wood and plants. จากเรื่องข้างบน จะเห็นว่า Topic Noun คือ Insects Topic Idea คือ Insects - good and bad Topic Sentence อยู่ในประโยคที่ 5 ของเรื่อง นั่นก็คือ Some insects are real pests but many are helpful, too. ถ้าพิจารณาดีๆ แล้ว ทั้ง Topic Idea และ Topic Sentence ก็ ต้องการสื่อความหมายเดียวกัน เพียงแต่ Topic Idea เป็นนามวลี และ Topic Sentence เป็นประโยคเท่านั้นเอง

9 เรามาลองฝึกหา Topic กันนะค่ะ Alice’s Adventure in Wonderland is a good book. It is the story of a girl who dreamed that she went down a rabbit hole and had many adventures. She drank something from a bottle to get smaller. Then she ate a little cake to get bigger. She went to a mad party where she met a March Hare and quarreled with him. It was a curious dream. Alice told her sister about her dream. (Adapted from Growth with our Language Today by David A. Conlin and others) What is the topic of this paragraph? Good Books Alice’s Adventures The Book Alice’s Adventures in Wonderland Alice’s Curious Dream About Wonderland a. b. c. d.

10

11

12 Owls are well equipped to do their hunting at night. The animals that they like best to eat are those that are active at night. The feathers of an owl are so soft that he can swoop down upon a mouse or a rat without being heard. The big eyes of an owl help him to see even at night. (Taken from Understanding of Our Language by Davis A. Collin and others) What is the topic of this paragraph? Hunting at night A Bird Owl’s Food Owls d. a. c. b.

13

14

15 Fins are a great help in swimming. A fish pushes itself foreword by moving its tail and tail from side to side. Its other fins help it keep its balance. They also help guide it. 3. What is the topic of this paragraph? Fins A Fish Swimming How to Swim a. c. d. b.

16

17

18

19

20 Main Idea คือ ใจความ สำคัญ หรือใจความหลักของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมและ ควบคุมเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ละย่อหน้าต้องมี main idea เพียง อันเดียวและถ้าเมื่อขาด main idea ไปแล้วย่อมจะทำให้ไม่เกิดเนื้อ เรื่องต่างๆ ขึ้น หรือทำให้ไม่ทราบจุดประสงค์เรื่องนั้นๆ แล้วทำ ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้โดยปกติแล้ว main idea จะเป็น ประโยคเท่านั้น การวิเคราะห์และค้นหา main idea ได้ ต้องเกิดจาก การค้นหา Topic มาก่อน และนำเอาส่วน topic มารวมกับข้อความ ที่คอยควบคุมสาระเกี่ยวกับ topic นั้น

21 Main Idea มี 2 ชนิด 1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความ ที่สำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรง ๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ทั้งหมด 1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความ ที่สำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรง ๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ทั้งหมด 2. Implied main idea หมายถึง การ กล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ได้ เอ่ยมาตรง ๆ ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็น เท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิจฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ ชัด 2. Implied main idea หมายถึง การ กล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ได้ เอ่ยมาตรง ๆ ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็น เท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิจฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ ชัด

22 ตำแหน่งของ Main Idea 1.) อยู่ตรงต้นเรื่อง : ตัวอย่าง A baby elephant is the biggest of all land babies. A newborn baby weighs more than two hundred pounds. It is about three feet high. The new baby is strong, too. Almost as soon as it is born, it can walk about. A baby elephant is the biggest of all land babies. A newborn baby weighs more than two hundred pounds. It is about three feet high. The new baby is strong, too. Almost as soon as it is born, it can walk about. ย่อหน้านี้กล่าวถึงลูกช้างว่าเป็นลูกสัตว์บก (land babies) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยบอกว่า ลูกช้างที่เกิดใหม่ จะมีน้ำหนักมากกว่า 200 ปอนด์ และสูงราว ๆ 3 ฟุต นอกจากนี้ ยังแข็งแรงด้วย เพราะตอนที่คลอดออกมา มันจะ สามารถเดินได้ทันที ดังนั้น ใจความสำคัญ (main idea) จึง อยู่ที่ประโยคแรก คือ A baby elephant is the biggest of all land babies. ย่อหน้านี้กล่าวถึงลูกช้างว่าเป็นลูกสัตว์บก (land babies) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยบอกว่า ลูกช้างที่เกิดใหม่ จะมีน้ำหนักมากกว่า 200 ปอนด์ และสูงราว ๆ 3 ฟุต นอกจากนี้ ยังแข็งแรงด้วย เพราะตอนที่คลอดออกมา มันจะ สามารถเดินได้ทันที ดังนั้น ใจความสำคัญ (main idea) จึง อยู่ที่ประโยคแรก คือ A baby elephant is the biggest of all land babies.

23 ตำแหน่งของ Main Idea 2.) อยู่ตรงกลางเรื่อง : ตัวอย่าง Keep your tree outdoors until the day before Christmas. Never use lighted candles. There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire. Turn off the lights before you leave the house and throw away the tree by New Year's Day Keep your tree outdoors until the day before Christmas. Never use lighted candles. There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire. Turn off the lights before you leave the house and throw away the tree by New Year's Day ย่อหน้านี้กล่าวถึงคำแนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยง มิให้เกิด ไฟไหม้ต้นคริสต์มาสว่า ให้นำต้นคริสต์มาสไปไว้นอกบ้าน ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสและไม่ให้จุดเทียนไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังแนะนำอีกว่า ให้ปิดไฟก่อนออกจากบ้าน และทิ้งต้นไม้เมื่อ ถึงวันปีใหม่ ดังนั้น ใจความสำคัญ (main idea) จึงอยู่ที่ ประโยคกลาง คือ There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire. ย่อหน้านี้กล่าวถึงคำแนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยง มิให้เกิด ไฟไหม้ต้นคริสต์มาสว่า ให้นำต้นคริสต์มาสไปไว้นอกบ้าน ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสและไม่ให้จุดเทียนไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังแนะนำอีกว่า ให้ปิดไฟก่อนออกจากบ้าน และทิ้งต้นไม้เมื่อ ถึงวันปีใหม่ ดังนั้น ใจความสำคัญ (main idea) จึงอยู่ที่ ประโยคกลาง คือ There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire.

24 ตำแหน่งของ Main Idea 3.) อยู่ท้ายเรื่อง : ตัวอย่าง Most people are free to enjoy themselves in the evenings and on weekends. Some spend their time watching television, listening to the radio, or going to movies; others participate in sports. It depends on their interests. There are various ways to spend one's free time. Most people are free to enjoy themselves in the evenings and on weekends. Some spend their time watching television, listening to the radio, or going to movies; others participate in sports. It depends on their interests. There are various ways to spend one's free time. ย่อหน้านี้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างของคนในตอนเย็น และวันสุดสัปดาห์ว่า บางคนจะดูโทรทัศน์ บางคนฟังวิทยุ ไป ชมภาพยนตร์หรือไปเล่นกีฬา มันขึ้นอยู่กับความสนใจของ แต่ละคน มีวิธีที่จะใช้เวลาว่างมากมายหลายวิธี ดังนั้น ใจความสำคัญ (Main Idea) จึงอยู่ที่ประโยคท้าย คือ There are various ways to spend one's free time. ย่อหน้านี้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างของคนในตอนเย็น และวันสุดสัปดาห์ว่า บางคนจะดูโทรทัศน์ บางคนฟังวิทยุ ไป ชมภาพยนตร์หรือไปเล่นกีฬา มันขึ้นอยู่กับความสนใจของ แต่ละคน มีวิธีที่จะใช้เวลาว่างมากมายหลายวิธี ดังนั้น ใจความสำคัญ (Main Idea) จึงอยู่ที่ประโยคท้าย คือ There are various ways to spend one's free time.

25 ตำแหน่งของ Main Idea 4.) ไม่อยู่ในตำแหน่งที่กล่าวมา : ตัวอย่าง 4.) ไม่อยู่ในตำแหน่งที่กล่าวมา : ตัวอย่าง On weekend as soon as Tom get out of the bed, he seats himself right in front of the television and starts searching for his favorite programme. “Have your breakfast,please Tom” his mother tell him, but that won’t make him move at all. At her second call he will slowly get up and turn the television set to face the dining table. He doesn’t miss any part of the programme while having breakfast. After he has finished, he moves the television set to the normal direction and watches on and on until the end of the last afternoon programme – at 6 P.M.. On weekend as soon as Tom get out of the bed, he seats himself right in front of the television and starts searching for his favorite programme. “Have your breakfast,please Tom” his mother tell him, but that won’t make him move at all. At her second call he will slowly get up and turn the television set to face the dining table. He doesn’t miss any part of the programme while having breakfast. After he has finished, he moves the television set to the normal direction and watches on and on until the end of the last afternoon programme – at 6 P.M.. ย่อหน้านี้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างของคนในตอนเย็น และวัน สุดสัปดาห์ว่า บางคนจะดูโทรทัศน์ บางคนฟังวิทยุ ไปชมภาพยนตร์ หรือไปเล่นกีฬา มันขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน มีวิธีที่จะใช้ เวลาว่างมากมายหลายวิธี ดังนั้น ใจความสำคัญ (Main Idea) จึงอยู่ ที่ประโยคท้าย คือ There are various ways to spend one's free time. ย่อหน้านี้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างของคนในตอนเย็น และวัน สุดสัปดาห์ว่า บางคนจะดูโทรทัศน์ บางคนฟังวิทยุ ไปชมภาพยนตร์ หรือไปเล่นกีฬา มันขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน มีวิธีที่จะใช้ เวลาว่างมากมายหลายวิธี ดังนั้น ใจความสำคัญ (Main Idea) จึงอยู่ ที่ประโยคท้าย คือ There are various ways to spend one's free time.

26

27 เรามาลองฝึกหา Main Idea กันนะค่ะ After the hurricane, there was no water and not much food on the island. It is still very bad. Many people no longer have homes and living in schools. Others are in hospitals. We need help from other countries. The writer wants to help for his family. The writer wants to help for his country. The writer wants some food for his family. The writer wants some food for his country. a. b. c. d.

28

29

30 John never has any money. He has a good salary, but he’s always borrowing money, “Where does it go?” asks his mother. “Don’t ask me, says John, “All I do is buy clothes, go to the theater and eat in the restaurants.” John eats in restaurants. John gives his money to his mother. John’s mother buys clothes with his money. John uses all his money and doesn’t save. a. b. c. d.

31

32

33 Erika liked the blue dress and wanted to buy it. “How much is it?” She asked. “Twenty ninety-five,” said the clerk. “Oh, I don’t have that much money,” said Erika. “You can charge it,” answered the clerk. The dress was twenty ninety-five. Erika liked the dress and wanted to buy it. Erika didn’t have the money. Erika bought the blue dress. a. b. c. d.

34

35

36

37

38 Supporting details help you to better understand the main idea. Supporting Details: details that tell you more about the main idea Supporting details make your main idea stronger!

39 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. a. b. c.

40 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. b. c.

41 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America.  It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. c.

42 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America.  It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. b.

43  Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. a. c.

44 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer.  The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. c.

45 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer.  The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. a. 

46  Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high. Niagara Falls is on the American and Canadian border. a. b.

47 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high.  Niagara Falls is on the American and Canadian border. b.

48 Let's try some! Directions: Read each story and choose 2 supporting details. Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is on the Niagara River about halfway between Lake Ontario and Lake Erie. Niagara Falls is on the American and Canadian border. The American Falls is 167 feet high. On the Canadian side, the Horseshoe Falls is 161 feet high. Main Idea: Niagara Falls is one of the most beautiful sights in North America. It is fun to visit a waterfall in the summer. The American Falls is 167 feet high.  Niagara Falls is on the American and Canadian border. a. 

49 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. a. b. c.

50 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. b. c.

51 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year.  It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. c. 

52 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year.  It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. b. 

53 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. c. a.

54 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor.  The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. c. 

55 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor.  The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. a.

56 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book. Islands are surrounded by water on all sides. a. b.

57 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book.  Islands are surrounded by water on all sides. b. 

58 The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book and a torch. It is located on an island in New York Harbor. It was a gift of friendship from the people of France. It has become a universal symbol of freedom. Main idea: The Statue of Liberty is visited by thousands of people every year. It is located on an island in New York Harbor. The Statue of Liberty is a 151 foot statue of a woman holding a book.  Islands are surrounded by water on all sides. a. 

59 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. a. b. c.

60  The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. b. c.

61 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's.  The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. c. 

62 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's.  The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. b.

63  The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. a. c.

64 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time.  Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. c. 

65 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time.  Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. a.

66 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State. It's lots of fun to travel by boat. a. b.

67 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State.  It's lots of fun to travel by boat. b. 

68 The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany, New York to Lake Erie in Buffalo for the first time. When the canal opened in 1825, building supplies and goods could be transported quickly and cheaply across New York State. Canal boats pulled by mules carried people and supplies the 363 miles. Main idea: The Erie Canal changed the way people moved goods and supplies in the mid 1800's. The 363 mile canal connected Albany and Buffalo for the first time. Canal boats pulled by mules carried people and supplies across New York State.  It's lots of fun to travel by boat. a. 

69

70


ดาวน์โหลด ppt การอ่านจับ ใจความสำคัญ Reading for the Main Idea Teacher Anothai Wannathong SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOLPHUKET Under the Royal Patronage of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google