งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pre-test 3R x 7C 1. 2 Resources2Learn ระบบจัดการ ทรัพยากร สื่อการศึกษา วิชา 528401 การออกแบบ แม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pre-test 3R x 7C 1. 2 Resources2Learn ระบบจัดการ ทรัพยากร สื่อการศึกษา วิชา 528401 การออกแบบ แม่พิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pre-test 3R x 7C 1

2 2 Resources2Learn www.resources2learn.com ระบบจัดการ ทรัพยากร สื่อการศึกษา วิชา 528401 การออกแบบ แม่พิมพ์

3 3 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา R-LMS for Mold Design Course ระบบฯ รองรับกระบวนการเรียนการสอนผ่านการ ใช้ทรัพยากรสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมความสามารถทางการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาต่างๆ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาเพิ่มเติม จากทรัพยากรการเรียนรู้

4 4 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา การสมัครและลงชื่อเข้าใช้งานระบบ กรอก รายละเอียด ข้อมูลการ สมัคร กรณีเป็นสมาชิกแล้ว สามารถ Login เชื่อมต่อด้วย Facebook

5 5 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เข้าสู่รายวิชา “Mold Design” เข้าสู่วิชาโดยเลือกที่เมนู Subject Area หรือในโซน Popular Subject Area

6 6 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เข้าสู่รายวิชา “Mold Design” สมัครเข้าเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม Take This Course เพื่อดำเนิน กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ศึกษาเนื้อหาและ ดำเนินกิจกรรมการ เรียนรู้ตามรูปแบบที่ กำหนด

7 7 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เนื้อหาและกิจกรรม “Mold Design” คลิกเลือกเพื่อศึกษา เนื้อหาและกิจกรรมใน แต่ละหัวข้อ

8 8 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เมนูเนื้อหา เอกสารประกอบ และเมนูคำสั่งต่างๆ เมนูคำสั่ง Back / Next Mark Complete แสดงให้รู้ว่าศึกษา และทำกิจกรรมนั้น แล้ว Take a Quiz เพื่อทำ แบบทดสอบในแต่ละ หัวข้อนั้นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ทรัพยากรการเรียนรู้ ต่างๆ ในแต่ละประเภท เช่น เอกสาร เสียง วิดีโอ ภาพ เป็นต้น

9 9 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้และการร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม : แผนผังความคิด กิจกรรมกลุ่ม สามารถแก้ไขและร่วมมือ ดำเนินการสร้างแผนผัง ความคิดตามที่ผู้สอน มอบหมายได้โดย คลิกที่เครื่องหมายนี้ เพื่อเปิด หน้าต่างการแก้ไข

10 10 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้และการร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม : แผนผังความคิด กิจกรรมกลุ่ม ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาแผนผัง ความคิด โดย คลิกขวา เพื่อเลือกเมนูคำสั่ง ต่างๆ

11 11 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้และการร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม : Group Activity กิจกรรมกลุ่ม ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาแผนผัง ความคิด โดย คลิกขวา เพื่อเลือกเมนูคำสั่ง ต่างๆ

12 12 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้และการร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม : Group Activity กิจกรรมกลุ่ม สมัครเข้าเป็นสมาชิก กลุ่ม และรอเพื่อเข้า ร่วมดำเนินกิจกรรมกลุ่ม

13 13 ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรสื่อการศึกษา เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้และการร่วมมือกิจกรรมกลุ่ม : Group Activity เมนูในกลุ่ม ฟอรั่ม = ร่วมกันสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน กระทู้กลุ่ม BuddyDrive = แชร์ไฟล์เอกสารกัน ในกลุ่ม Docs = Document = Members = Send Invites = การแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล นำข้อมูลเข้าได้ หลากหลาย คลิปจาก ลิงค์ youtube สามารถ แสดงผลได้ทันที รวมถึงลิงค์เอกสาร ต่างๆ

14 14 แหล่งทรัพยากรทาง การศึกษาแบบเปิด

15 15 แหล่งทรัพยากรทาง การศึกษาแบบเปิด

16 16 ทรัพยากรทางการศึกษาแบบ เปิด (Open Educational Resources : OERs)

17 17 การใช้งานทรัพยากรทาง การศึกษาแบบเปิด (OERs)

18 18 การใช้งาน OERs ภายใต้ ลิขสิทธิ์ CC Licenses


ดาวน์โหลด ppt Pre-test 3R x 7C 1. 2 Resources2Learn ระบบจัดการ ทรัพยากร สื่อการศึกษา วิชา 528401 การออกแบบ แม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google