งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

... ขอเชิญ... ลูกหลานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ลูกหลานลิ้มสานสัมพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น “ พลังตระกูลลิ้ม (Power of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "... ขอเชิญ... ลูกหลานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ลูกหลานลิ้มสานสัมพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น “ พลังตระกูลลิ้ม (Power of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ... ขอเชิญ... ลูกหลานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ลูกหลานลิ้มสานสัมพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น “ พลังตระกูลลิ้ม (Power of Lim)” พบกับ 2 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่อดังของ เมืองไทย คุณโฆสิต สุวินิจจิต อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด คุณประมาณ เลืองวัฒนะวณิช อดีตผู้ดำเนิน รายการ “ ร่วมมือ ร่วมใจ ” ประธานบริหารบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด ติดต่อสอบถาม คุณชัยพร สุภาหิตานุกุล ไอดีไลน์ 90549054 อีเมล infolimthai@gmail.com มือถือ 086-329-6112 เปิดรับสมัครแล้ววัน 1-15 สิงหา 59 ** ด่วน ! จำนวน 100 ท่านเท่านั้น ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มมีของที่ระลึกมอบสำหรับผู้เข้าร่วม สัมมนาที่ได้รับคัดเลือกจากการลงทะเบีนน สมัครร่วมสัมมนาออนไลน์

2 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมสัมมนาส่วนที่ 1 (*) ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนา (*) คำนำหน้า ( นาย นางสาว นาง ) (*) เพศ (*) ชื่อ - นามสกุล (*) ชื่อเล่น (*) เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (*) วันเดือนปีเกิด (*) ที่อยู่ผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร (*) เลขที่ (*) ถนน (*) แขวง / ตำบล (*) เขต / อำเภอ (*) จังหวัด (*) รหัสไปรษณีย์ (*) โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ไม่มีขีด (*) อีเมล (*) คุณวุฒิการศึกษาของ ผู้สมัคร (*) สาขา (*) ปัจจุบันอาชีพที่ทำ (*) อนาคตอาชีพที่ อยากทำ ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานที่ทำงาน (*) ชื่อองค์กรที่ทำงาน ที่อยู่ที่ทำงาน เพื่อใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร (*) เลขที่ถนน แขวง / ตำบล (*) เขต / อำเภอ (*) จังหวัด (*) รหัสไปรษณีย์ (*)..................................................................................................................................................................................................................................................

3 แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมสัมมนา (*) ส่วนที่ 3 ข้อมูลอบรม (*) รุ่นที่ต้องการเข้าร่วมการ อบรม (*) หัวข้อที่สนใจอยากให้ ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม จัด ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ (*) ** ไฟล์ที่สามารถ upload ได้ คือ รูปภาพ.jpg,.gif,.png, ไฟล์ PDF, ไฟล์ Microsoft word สำเนาบัตรประชาชน (*) สำเนาทะเบียนบ้าน (*) ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (*) 1............................................................................................................................. 2............................................................................................................................. 3............................................................................................................................. 4............................................................................................................................. “ พลังตระกูลลิ้ม (Power of Lim)”


ดาวน์โหลด ppt ... ขอเชิญ... ลูกหลานตระกูลลิ้มทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ลูกหลานลิ้มสานสัมพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น “ พลังตระกูลลิ้ม (Power of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google